Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Finnveran rahoituksen sisältämä tuki

16.03.2011

Julkiset yritystuet ovat olleet viime viikkoina esillä julkisessa keskustelussa. Myös Finnvera on valtion omistama yritysten erityisrahoittaja, mutta se ei myönnä avustuksia eikä suoria yritystukia.

Finnveran kotimaan rahoitukseen voi tietyissä tilanteissa sisältyä kuitenkin korkotukea sekä EU-säännösten mukaan niin sanottua laskennallista valtiontukea. Valtio korvaa myös osan Finnveran kotimaan luotto- ja takaustappioista, minkä vuoksi Finnvera voi ottaa normaalia enemmän riskiä. Finnveran vientitakuutoimintaa sääntelevät pitkän aikavälin itsekannattavuutta edellyttävät kansainväliset sopimukset, joiden mukaisesti Finnveran takuisiin ei sisälly tukea.

Finnveran tarjoama rahoitus on vastikkeellista eli asiakas maksaa lainoista, takauksista ja vientitakuista riskiä vastaavan hinnan. Finnveran myöntämät lainat maksetaan takaisin normaalien lainojen tapaan.

Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite. Sen mukaisesti yhtiön pitää kattaa pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat menot toiminnasta saamillaan tuloilla.

Kotimaan rahoitustoiminta ja pääomasijoitukset

Finnvera on myöntänyt vuosina 2007–2009 yrityksille rahoitusta vuosittain noin miljardi euroa, josta yli 50 prosenttia on ollut takauksia pankkilainoille ja muu osa lainoja. Rahoitusta saaneista yrityksistä pk-yritysten osuus on ollut keskimäärin noin 90 prosenttia.

Finnvera hankkii yrityksille lainaamansa varat markkinoilta laskemalla liikkeelle valtion takaamia joukkovelkakirjalainoja. Tämä varainhankinta ei aiheuta menoja valtion budjettiin.

Valtio ja Euroopan aluekehitysrahasto maksavat korkotukea Finnveran aluepoliittisille tukialueille ja EU:n tavoitealueille myöntämille luotoille. Korkotuki alentaa asiakkaan Finnveralle maksamaa korkoa. Korkotuen määrä oli 17,3 miljoonaa euroa vuonna 2009.

Finnveran taseessa ovat sekä kotimaan toimintaan että viennin rahoitukseen liittyvät erilliset rahastot. Rahastoihin siirretään vuosittain kummastakin toiminnasta kertyneet voitot tai katetaan mahdolliset tappiot. Valtio korvaa Finnveralle kotimaan rahoituksessa syntyneistä luotto- ja takaustappioista noin puolet. Vuonna 2009 valtion maksama osuus oli 32,2 miljoonaa euroa.

Aloittaviin kasvuyrityksiin tekemiinsä pääomasijoituksiin Finnvera on saanut valtiolta pääomalainaa. Sijoitukset tehdään normaaleilla ehdoilla, ja sijoitustoiminnan taloudellisena tavoitteena on vähintään sijoitetun pääoman reaaliarvon säilyttäminen.

Vientitakuutoiminta

Finnveran myöntämät vientitakuut eivät sisällä tukea. Asiakkaat maksavat vientitakuista riskiä vastaavan takuumaksun. Vientitakuita voidaan myöntää sekä suuryrityksille että pk-yrityksille.

Finnveran vientitakuutoiminnasta mahdollisesti syntyvät tappiot korvataan ensisijaisesti yhtiön taseessa olevasta aiempien vuosien tuloksesta kerrytetystä viennin rahastosta. Jos rahaston varat eivät riitä, tappiot korvataan valtion talousarvion ulkopuolisesta valtiontakuurahastosta. Viime kädessä mahdolliset vientitakuutappiot ovat valtion vastuulla, jos edellä mainittujen rahastojen varat eivät riitä niiden kattamiseen. Finnveran vientitakuutoiminta on ollut kumulatiivisesti ylijäämäistä koko Finnveran toiminnan ajan.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot