Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Finnvera -lainsäädäntöön muutoksia vuoden alusta

27.12.2010

Tasavallan presidentti vahvisti 21.12.2010 lain valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (toimintalaki) sekä lain valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 pykälän muuttamisesta (yhtiölaki). Lait tulevat voimaan 1.1.2011.

Toimintalakiin otetaan säännökset tuen myöntämisestä Finnveran pääomasijoitustoimintaan. Mahdollinen tuki myönnetään Finnveralle, joka kanavoi tuen tytäryhtiölleen. Samalla lain nimike muutetaan käsittämään myös pääomasijoitustoiminta.

Finnveran rahoitustoimintaa koskevat tehtävät ovat luonteeltaan julkisia hallintotehtäviä. Lakiin otetaan tästä syystä säännökset hallinnollisten yleislakien soveltamisesta. Sääntely julkisesta hallintotehtävästä vastaa kotimaan rahoitustoiminnan osalta jatkossa vientitakuulakiin jo vuonna 2005 vientitakuutoiminnan osalta kirjattuja periaatteita. Finnvera on jo käytännössä noudattanut hallintolain, kielilain sekä julkisuuslain säännöksiä myös kotimaan rahoitustoiminnassa.

Yhtiölain 6 pykälän muutoksella laajennetaan Finnveran oikeutta salassapitosäännösten estämättä luovuttaa asiakastietoja Tekesille sekä yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään. Lainmuutos liittyy yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä 15.12.2010 voimaan tulleeseen lakiin.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot