Content Section
Uutiset

EU valmistelee uutta lainsäädäntöä alle kahden vuoden riskiajan vientiluottovakuutuksille

EU-komissio on julkaissut luonnoksen uudesta tiedonannosta, joka tulee vuoden 2013 alusta säätelemään lyhytaikaista vientiluottovakuutustoimintaa. Niin yrityksillä kuin yksityishenkilöilläkin on mahdollisuus kommentoida tiedonantoluonnosta 21.9.2012 asti EU-komission nettisivuilla:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_short_term_export_credit/index_en.html

Sääntelyn tarkoituksena on estää kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla. Yksityisten ja julkisten vientiluottovakuuttajien välillä ei myöskään saa olla kilpailua. Tämän vuoksi komissio määrittelee erikseen ne toiminta-alueet, joilla yksityiset luottovakuuttajat pystyvät vastaamaan kysyntään.

Perusperiaate luonnoksessa säilyy samana kuin se on nyt voimassaolevassa sääntelyssä: julkisen toimijan ei pidä vakuuttaa tiettyihin läntisiin teollisuusmaihin suuntautuvia vientikauppoja, joissa on alle kahden vuoden riskiaika. Nämä maat ovat luonnoksessa samat kuin tällä hetkellä eli EU:n jäsenvaltiot, Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi-Seelanti, Norja, Sveitsi ja USA.

Luonnoksen mukaan mahdollisuudet poiketa tästä perusmääritelmästä ovat hyvin rajoitetut. Poikkeukset ovat mahdollisia, jos

  1. EU-komissio päättää poistaa jonkin maan markkinariskimaiden listalta (näin komissio toimi jo tänä vuonna Kreikan osalta)
  2. Jäsenmaa todistaa markkinapuutteen ja saa siten poikkeusluvan toimia jollakin tietyllä osa-alueella, joka voi olla: 
    • alle 2 miljoonan euron vientiliikevaihdon omaavien pk-yritysten vientikaupat
    • yli 180 päivän yksittäiset riskit
    • muut erittäin painavat syyt.

Julkisen kuulemisen jälkeen EU-komissio muotoilee lopullisen tiedonantotekstin ja julkaisee sen tämän vuoden lopulla. Tiedonanto tulee voimaan vuoden 2013 alussa.

Lisätietoja Finnverassa antavat:

tiimipäällikkö Benita Salenius, puh. 029 460 2715
kehityspäällikkö, Taru Eskelinen, puh.029 460 2670