Sök i finnvera.fi

Nyheter

Tillbaka

EU bereder ny lagstiftning om exportkreditförsäkringar med en riskperiod på mindre än två år

14.09.2012

Europeiska kommissionen har publicerat ett utkast till ett nytt meddelande som kommer att reglera den kortfristiga exportkreditförsäkringsverksamheten från början av 2013. Både företag och privatpersoner har möjlighet att kommentera meddelandeutkastet t.o.m. den 21 september 2012 på kommissionens webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_short_term_export_credit/index_en.html

Syftet med regleringen är att förhindra snedvriden konkurrens på den inre marknaden. Det får inte heller vara konkurrens mellan privata och offentliga exportkreditförsäkringsgivare. Därför definierar kommissionen de verksamhetsområden separat där privata kreditförsäkringsgivare kan tillgodose efterfrågan.

Grundprincipen i utkastet är densamma som i de gällande bestämmelserna: offentliga aktörer ska inte försäkra exportaffärer med en riskperiod på mindre än två år till vissa specifika industriländer i väst. Dessa länder är desamma i utkastet som för närvarande, dvs. EU-medlemsstaterna, Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz och USA.

Enligt utkastet är möjligheterna att avvika från denna grunddefinition mycket begränsade. Undantag är möjliga om

  1. Europeiska kommissionen beslutar att stryka ett land på listan över marknadsriskländer (detta har kommissionen gjort redan i år i fråga om Grekland)
  2. Ett medlemsland bevisar en marknadsbrist och därigenom får dispens att verka inom ett visst delområde, som kan vara:
    • exportaffärer i SMF-företag som har en exportomsättning på mindre än 2 miljoner euro
    • enskilda risker på över 180 dagar
    • andra ytterst vägande skäl.

Efter det öppna samrådet formulerar Europeiska kommissionen det slutliga meddelandet och publicerad det i slutet av detta år. Meddelandet träder i kraft i början av år 2013.

Mer information lämnas på Finnvera av:
teamchef Benita Salenius, tfn 029 460 2715
utvecklingschef, Taru Eskelinen, tfn 029 460 2670

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information