Content Section
Uutiset

Aluekatsaus: Finnveran rahoitus kohdistui alkuvuonna aiempaa enemmän yritysten kasvuhankkeisiin Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä

""
Published date

Finnveran alkuvuonna Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä myöntämä rahoitus väheni edellisvuodesta, mutta kohdistui nyt pääasiassa yritysten kasvun mahdollistamiseen. Vuotta aiemmin rahoituksen painopiste oli koronapandemian aiheuttamissa yritysten käyttöpääomatarpeissa ja yritysten maksuvalmiuden turvaamisessa epävarmassa tilanteessa. Niinpä rahoituksen volyymin pieneneminen ei ole yritysten kannalta yksinomaan huono uutinen. Päijät-Hämeessä myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi hieman. Finnvera myönsi tammi-kesäkuussa rahoitusta Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueelle yhteensä 98 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana rahoitusta myönnettiin yhteensä 148 miljoonaa euroa. Verrattuna alkuvuoteen 2019 myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä oli kuitenkin noin kolmanneksen korkeampi.

Rahoituksen painopiste on edelleen yritysten käyttöpääomarahoituksessa, vaikkakin se kohdistuu nyt liiketoiminnan uuteen kasvuun. Käyttöpääomatarve oli voimakkain Pirkanmaalla, missä investointien ja yrityskauppojen rahoitus on edelleen normaalia alempana. Investointiaktiivisuus oli voimakkainta Päijät-Hämeessä ja omistajanvaihdokset piristyivät Kanta-Hämeessä.

Alueen maakunnista Pirkanmaalle myönnettiin tammi‒kesäkuussa 2021 rahoitusta yhteensä 63 miljoonaa euroa (109), Päijät-Hämeeseen 26 miljoonaa euroa (24) ja Kanta-Hämeen yrityksille 9 miljoonaa euroa (16).

Myönnetystä rahoituksesta 58 prosenttia kohdistui alueen kasvuhakuisille yrityksille.

Pirkanmaalla investointien osuus ”huolestuttavan matala”

Finnvera oli Pirkanmaalla mukana rahoittamassa yhteensä 246 miljoonan euron (198) kokonaisrahoitushankkeita.  Kokonaisrahoituksesta Finnveran osuus on yleisesti noin kolmasosa hankkeesta riippuen. Selkeästi suurin osa kokonaisrahoituksesta oli Pirkanmaalla yritysten käyttöpääomatarpeita. Investointien osuus oli lähellä edellisvuoden tasoa ja huolestuttavan matala. Investointeihin kohdistui 28 miljoonaa euroa (26), kun määrä alkuvuonna 2019 oli 46 miljoonaa euroa.

- Investointihalukkuuden matalaa tasoa selittävät osaltaan maailmantalouden epävarmuustekijät mutta toisaalta myös työvoiman saatavuus sekä nousevat raaka-ainehinnat. Toisaalta, rahoitusmarkkinat toimivat tällä hetkellä hyvin, ja varsinkin hyvässä taloudellisessa kunnossa olevat yrityksen saavat markkinoilta riittävän kokonaisrahoituksen ilman Finnveran mukanaoloa, arvioi Finnveran Sisä-Suomen aluejohtaja Juha Ketola.

Finnvera oli alkuvuonna mukana noin 30 yrityksen omistajanvaihdoksen rahoituksessa Pirkanmaalla ja myönsi niihin rahoitusta yhteensä noin 4 miljoonaa euroa. Myös tämä on yhä huomattavasti matalammalla tasolla kuin ennen koronaa.

Teolliset toimialat ovat Pirkanmaalla perinteisesti vahvoja, ja teollisuusyrityksiin kohdistui yhä suurin osuus myönnetystä rahoituksesta, 24 miljoonaa euroa. Suhteellisesti huomattavasti enemmän rahoitusta myönnettiin kuitenkin matkailu- ja erityisesti ravitsemusalan yrityksille (17 miljoonaa euroa) sekä kaupan ja kuluttajapalvelualojen yrityksille (11 miljoonaa euroa). Verrattuna pandemiaa edeltäviin vuosiin muutos toimialojen suhteellisissa rahoitusosuuksissa on suuri.

- Matkailu- ja ravintola-alan sekä kaupan ja kuluttajapalvelujen yritysten toimintaan korona vaikutti huomattavasti voimakkaammin kuin teollisuuden alan yrityksiin, ja sen vuoksi ulkopuolista rahoitusta on tarvittu huomattavasti enemmän toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, liiketoiminnan uudelleen käynnistämiseen ja kasvuun.

Päijät-Hämeessä investointiaikeet ovat käynnistyneet – Kanta-Hämeessä piristyivät omistajanvaihdokset

Päijät-Hämeessä Finnveran rahoittamien kokonaishankkeiden määrä oli 78 miljoonaa euroa, ja siitä investointien osuus oli merkittävin, 55 miljoonaa euroa.

- Pienelle maakunnalle nämä ovat hyviä lukuja, ja kertovat alueen talouden kasvuvireestä, Ketola sanoo. 

Yrityskauppoja Finnvera rahoitti Päijät-Hämeen alueella 13 kappaletta (13) noin 3 miljoonalla eurolla.

Toimialoista eniten rahoitusta kohdistui Päijät-Hämeen teollisille toimialoille, yhteensä 69 prosenttia Finnveran kokonaisrahoituksesta. Päijät-Hämeen matkailu- ja ravintola-ala selvisi alkuvuoden aikana ilman merkittävää Finnveran lisärahoitusta.

Kanta-Hämeen alueella Finnvera oli mukana rahoittamassa yhteensä noin 15 miljoonan euron kokonaisrahoitustarpeita, joista suurin osa eli 10 miljoonaa euroa kohdistui yritysten käyttöpääomatarpeisiin. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana, jolloin rahoitetut kokonaishankkeet olivat 28 miljoonaa euroa ja käyttöpääomarahoituksen osuus niistä 18 miljoonaa. Investointien osuus rahoitetuista kokonaishankkeista oli myös Kanta-Hämeessä edelleen huolestuttavan alhainen.

- Kanta-Hämeen talouden vilkastumisesta kertoo kuitenkin se, että lukumääräisesti omistajanvaihdokset piristyivät hieman Kanta-Hämeessä. Finnvera oli mukana rahoittamassa 14 omistuksenvaihdosta (10), ja niihin kohdistui miljoona euroa Finnveran rahoitusta (1,2).

Lisätiedot:

Juha Ketola, aluejohtaja, Sisä-Suomi, puh. 040 582 9280

LIITE: Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen aluekatsaus 1-6/2021 (PDF)

Jaa sivu: