Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Vuoristoratailmiö väritti vuotta 2012

29.01.2013

Tietoja Finnveran vuoden 2012 toiminnasta

Toimintaympäristössä tapahtuneet vaihtelut heijastuivat yritysten liiketoimintaan ja myös rahoitustarpeisiin viime vuonna. Pk-yritykset tarvitsivat käyttöpääomarahoitusta ja kaupankäynnin edellyttämiä toimitusvakuuksia Finnveralta enemmän kuin investointirahoitusta. Pk-yrityksille myönnetty rahoitus jäi edellisvuotta pienemmäksi. Viennin rahoituksen ja etenkin vientiluottojen kysyntä oli vilkasta. Kansainväliset, useamman rahoittajan kesken tehtävät rahoitusjärjestelyt vaikeutuivat, mikä lisäsi selvästi vientitakuuhakemusten määrää.

– Edellisvuoden tapaan eurokriisi ja maailmantalouteen liittyvä epävarmuus sävyttivät vuotta 2012. Vuoristoratailmiö kuvaa hyvin kahtiajakautunutta vuotta, sillä ensimmäisellä puolivuotisjaksolla tilanne näytti paikoittain edellisvuotta paremmalta, mutta puolivälin jälkeen merkit epävakaudesta voimistuivat jälleen. Suomessa pankkimarkkinat toimivat useimmiten edelleen hyvin, mutta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin rahoitusmarkkinoilla oli havaittavissa pankkeja koskevan sääntelyn vuoksi uuden luotonannon kiristymistä. Seuraamme tiiviisti pankkien pk-yrityksille suuntaaman rahoituksen kehitystä ja pyrimme yhteistyössä pankkien kanssa varmistamaan, että yritysten liiketoiminnan kehityksen ja kasvun vaatimaa rahoitusta järjestyy, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Finnvera rahoitti katsauskaudella kotimaista yritystoimintaa yhteensä 853 miljoonalla eurolla, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Tehtyjen pääomasijoitusten määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, ja sijoituksia tehtiin yhteensä 17 miljoonalla eurolla (15).

Epävarma taloustilanne lisäsi vientitakuutarjousten määrää

Vientitakuu- ja erityistakaustarjouksia annettiin yhteensä 5,4 miljardia euroa, mikä oli 41 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tarjotuista takuista 83 prosenttia koski Suomen pääomatavaraviennille perinteisiä toimialoja, kuten telekommunikaatiota sekä energia-, metsä- ja laivanrakennusteollisuutta. Suurimmat yksittäiset maat, joihin takuita tarjottiin, olivat Suomen lisäksi Yhdysvallat ja Venäjä.  

– Vientitakuutarjousten määrän kasvu johtui paitsi yksittäisten pääomatavarakauppojen tarjouskilpailuihin liittyvistä kausivaihteluista myös epävarmasta tilanteesta kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Etenkin suurten vientiluottojen saatavuus on vaikeutunut, mikä lisäsi sekä vientitakuiden että -luottojen kysyntää.

Pysyvä vientiluottojen rahoitusjärjestelmä käynnistettiin

Finnvera rahoittaa tytäryhtiönsä Suomen Vientiluoton kautta suomalaisia pääomatavaroita ostavien ulkomaisten asiakkaiden rahoitusjärjestelyjä.  Finnveran omaan varainhankintaan perustuva vientiluottojen rahoitusjärjestelmä otettiin käyttöön katsauskaudella. Vientiluottoihin ja pk-yritysten luottoihin tarvittavat varat Finnvera hankkii markkinoilta. Varainhankinta toteutetaan EMTN-lainaohjelmalla (Euro Medium Term Note), jolla on valtion takaus ja parhaat luottoluokitukset. Ohjelman alla toteutettiin lokakuussa ensimmäinen velkakirjojen liikkeeseenlasku kansainvälisille pääomamarkkinoille.

Tulevaisuuden näkymät

Finnveran näkemyksen mukaan vuodesta 2013 tulee monessa suhteessa edelleen haasteellinen. Euroalueen ongelmien mahdollinen jatkuminen tekee tilanteen vakavammaksi ja hankalasti ennustettavaksi. Hitaan kasvun kauden ennakoidaankin jatkuvan Suomessa myös vuonna 2013.

Vaisu talouskasvu ja sääntelystä johtuva pankkien kiristyvä luotonanto tuovat monille yrityksille haasteita rahoituksen järjestämiseen. Pk-yritykset tarvitsevat edelleen käyttöpääomarahoitusta ja vientiyritykset useampia tahoja järjestämään pitkäaikaisia vientiluottoja. Matala investointitaso vähentää rahoituskysyntää, mutta toisaalta pankit toivovat Finnveraa mukaan yhä useampaan hankkeeseen jakamaan rahoitukseen liittyviä riskejä.

Finnveran tilinpäätös ja verkkovuosikertomus 2012 julkaistaan 15.3.2013 yhtiön internetsivuilla
www.finnvera.fi.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo, puh. 029 460 2539

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot