Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Vientitakuita myös kotimaisiin, vientiin liittyviin investointeihin

25.08.2014

Suomalaiset suuretkin teollisuusyritykset voivat jatkossa saada vientitakuita pankkien myöntämiin pitkäaikaisiin luottoihin kotimaisiin kone- tai laiteinvestointeihin. Hankkeiden tulee luoda tai hyödyttää vientiteollisuutta. Lakimuutos tulee voimaan 1.9.2014.

Finnvera voi nyt olla mukana kotimaahan tehtävien, vientiä hyödyttävien investointien rahoitusjärjestelyissä. Tämä parantaa suomalaisyritysten tasavertaista kilpailuasemaa tarjota tuotteitaan kotimaassa toteutettaviin vientiteollisuuden investointeihin. Kohteina voivat olla esimerkiksi tehdashankkeet ja jalostusastetta nostavat investoinnit sekä logistiikkaan tai muuhun infrastruktuuriin liittyvät vientiyritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä parantavat investointihankkeet. Vastaavanlaisia takuujärjestelyjä on käytössä useissa kilpailijamaissa kuten Tanskassa ja Italiassa.

– Emme ole tähän saakka voineet myöntää takuita suuryritysten kotimaisiin hankkeisiin. Hankkeessa tarvittavat koneet ja laitteet on kannattanut ostaa ulkomaiselta toimittajalta, koska näin on voitu hyödyntää toimittajan kotimaan vientitakuulaitoksen vientitakuuta. Suomalaiset laitetoimittajat ovatkin saattaneet menettää kauppoja kilpailijoilleen. Jatkossa mahdollisuutemme myöntää vientitakuita myös kotimaisiin kauppoihin vahvistaa laitetoimittajien kilpailuasemaa ja edistää työllisyyttä Suomessa, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Tähän saakka Finnveran vientitakuiden avulla on voitu helpottaa ulkomaille suuntautuvien kauppojen rahoitusjärjestelyjä. Vientitakuita on voitu käyttää myös viennin vakuustarpeisiin ja valmistusaikaiseen rahoitukseen. Pk-yritysten investointeja on voitu rahoittaa tähänkin asti Finnveran kotimaan rahoituksen tuotteilla.

Vientitakuujärjestelyssä Finnvera voi taata ostajan pankista saamaa pitkäaikaista luottoa ja jakaa näin pankin kanssa rahoitukseen liittyvää luottoriskiä. Kotimaisissa vientiteollisuuden investoinneissa Finnveran takuu on lähtökohtaisesti enintään 80 prosenttia luoton määrästä ja enintään 50 prosenttia hankkeen vieraan pääoman luotoista.

– Vientitakuulain ulottaminen kattamaan myös vientiyritysten kotimaan kaupankäyntiä asettaa yritykset samalle viivalle ulkomaisten kilpailijoiden kanssa. Tähän asti vain muiden maiden vientitakuulaitokset ovat voineet olla mukana suomalaisen investoinnin rahoitusjärjestelyissä, sanoo Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Finnveran viennin rahoituksen korotetut valtuudet sekä kotimaisten investointien takuumahdollisuus vaikuttavat omalta osaltaan siihen, että suomalaiset laitevalmistajat ja vientiyritykset pystyvät toimimaan ja investoimaan Suomessa sekä myymään tuotteitaan Suomesta.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400 
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri (viennin rahoitus ja suurasiakkaat), puh. 029 460 2676

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot