Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Vientikauppoihin ja käyttöpääomaan tarvittiin rahoitusta

25.05.2012

Finnvera-konsernin osavuosikatsaustiedote 1.1.–31.3.2012

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeisiä lukuja

  • Myönnetyt lainat ja takaukset: 197 miljoonaa euroa (Q1/2011: 221 milj. e)
  • Myönnetyt vientitakuut ja -takaukset sekä erityistakaukset: 601 miljoonaa euroa (Q1/2011: 598 milj. e)
  • Pk-yritysrahoituksen vastuukanta: 3 169 miljoonaa euroa (12/2011: 3 149 milj. e)
  • Viennin rahoituksen vastuukanta: 9 915 miljoonaa euroa (12/2011: 10 256 milj. e)
  • Finnvera-konsernin tulos: 23 miljoonaa euroa (Q1/2011: 10 milj. e)
  • Finnvera Oyj:n tulos: 23 miljoonaa euroa (Q1/2011: 11 milj. e)
  • Finnvera Oyj:n saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot: 14 miljoonaa euroa (Q1/2011: 23 milj. e)

Vientitakuiden ja erityistakausten kysyntä nousi katsauskaudella puoleentoista miljardiin euroon, mikä tarkoitti 65 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampaa kysyntää.  Pk-yritysrahoituksen kysyntä sen sijaan oli tammi-maaliskuussa 18 prosenttia alhaisempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

-    Kausivaihtelut ja yksittäiset suurehkot, neuvottelujen alla olevat vientihankkeet vaikuttivat viennin rahoituskysyntään. Pk-yritysrahoituksessa taas vaisu taloustilanne ja matala investointitaso vähensivät kysyntää ja myöntämismääriä. Pk-yritysten näkökulmasta pankkirahoitus toimii Suomessa hyvin, mutta vientikauppojen rahoituksessa pankit ovat varovaisempia ja toivovat Finnveraa mukaan yhä useampaan rahoitushankkeeseen jakamaan riskiä. Myös uusi vientiluottojen rahoittaminen tulee käyttöön kuluvan vuoden aikana, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Vientikauppoihin liittyvien tarjousten määrä pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla. Lainoja ja takauksia myönnettiin 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Pääomasijoitustoiminnan volyymi oli katsauskaudella viime vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Businessenkeliverkosto taas laajeni alkuvuonna merkittävästi.

Taloudellinen kehitys

Finnvera-konsernin tulos oli 23 miljoonaa euroa eli 13 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Emoyhtiön tulos oli 23 miljoonaa euroa (11). Tulosparannukseen vaikuttivat selvimmin edellisvuotta pienemmät pk-yritysrahoituksen saamisten arvonalentumiset ja takaus- ja takuutappiot.

Tuloksesta viennin rahoituksen osuus oli 14 miljoonaa euroa. Viennin rahoituksessa ei kirjattu suuria tappioita, eikä myöskään lisätty merkittävästi tappiovarauksia. Kotimaan luotto- ja takaustoiminnan tulos oli 9,0 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät ja lähiajan riskit

Pk-yritysrahoituksen kysyntä pysynee matalalla tasolla koko vuoden, ja painottunee edelleen käyttöpääomaan sekä vientikaupankäynnin tarpeiden rahoittamiseen. Pk-yritysten kiinnostus vientikaupan rahoituspalveluihin on virinnyt muun muassa Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelman avulla.

Maailmantalouden näkymät sisältävät useita epävarmuuksia. Viennin rahoituskysynnän arvioidaan kuitenkin jatkuvan aktiivisena.

Tämän hetken arvion mukaan Finnveran kuluvan vuoden tulos toteutunee vuoden 2011 tasoisena. Riskien suurempi toteutuminen talouskehityksen heikentyessä voi pienentää arvioitua tulosta olennaisesti.

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 (PDF)

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 029 460 2676
liiketoimintajohtaja Annamarja Paloheimo, puh. 029 460 2539
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot