Content Section
Tiedotteet

Tutkimus vahvistaa: Omistajanvaihdosta suunnittelevat epäröivät rahoituksen saatavuutta – yrityskaupan tehneet pitävät rahoitusta odotettua pienempänä haasteena

""
Published date

Suurin osa pk-yritysten omistajanvaihdoksista onnistuu, ja ostajat ja myyjät ovat itse jälkikäteen niihin tyytyväisiä. Tuoreen omistajanvaihdosbarometrin tiedoista käy ilmi, että toteutetuissa omistajanvaihdoksissa koetut ongelmat ovat pienempiä kuin ennakkoon oletetut. Tämä pätee myös rahoitukseen. Rahoitus omistajanvaihdoksille on ennakko-odotuksia pienempi haaste. Sekä yli 55-vuotiaista yrityksensä myynnin kokeneista yrittäjistä että yrityksen ostaneista vain noin kymmenesosa koki rahoituksen merkittäväksi ongelmaksi, kun omistajanvaihdosta vasta suunnittelevista hieman alle kolmannes piti rahoitusta merkittävänä ongelmana. Omistajanvaihdosten rahoitus on Finnverassa noussut korona-ajan jälkeen ennätystasolle.

Tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten tuloksen, että suurin osa pk-yritysten omistajanvaihdoksista onnistuu ja haasteet arvioidaan ennakkoon suuremmiksi.

”Tämäkin tutkimus vahvistaa sen, että ennakkoon ongelmia oletetaan olevan enemmän tulevissa omistajanvaihdoksissa kuin mitä niissä sitten todellisuudessa on, sama pätee myös rahoitukseen” toteaa tutkimuksesta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vastannut vararehtori, dosentti Elina Varamäki.

Varamäki arvioi, että rahoituksen saatavuutta saatetaan joskus käyttää jopa tekosyynä. 

”Olemme tehneet omistajanvaihdostutkimusta vuodesta 1999 lähtien ja olemme huomanneet, että myyjät nimeävät rahoituksen useammin ongelmaksi kuin ostajat itse, vaikka tilanne pitäisi olla päinvastoin. Olemme tulkinneet tätä myös niin, että toisinaan ostajat saattavat perustella myyjälle, ettei hän saa rahoitusta, koska se on helpompi sanoa kuin että en olekaan kiinnostunut todellisuudessa ostamaan yritystäsi”, Varamäki sanoo. 

Tuoreesta Omistajanvaihdosbarometrista selviää, että yli puolet yli 55-vuotiaista yrittäjistä haluaa luopua yritystoiminnastaan vuoteen 2024 mennessä. Yhä useampi pohtii yritystoiminnan lopettamista myynnin sijaan. Omistajanvaihdoksissa koetut haasteet ovat säilyneet ennallaan. 

Selkeästi suurimpana omistajanvaihdoksen haasteena yli 55-vuotiaat pitävät ennakkoon ostajan ja jatkajan löytymistä, jota yli puolet pitää merkittävänä ongelmana. Toiseksi merkittävämpänä ongelmana yrittäjät pitävät arvonmäärityksen vaikeutta ja kolmanneksi merkittävämpänä omistajanvaihdoksen rahoitusta. Barometrissa rahoitusta piti merkittävänä ongelmana vajaa kolmannes vastaajista. Toisaalta kolmasosa kokee rahoituksen erittäin vähäisenä tai ei juuri lainkaan ongelmana. Suurimpana ongelmana rahoitus koetaan 5–10 työntekijän yrityksissä ja pienimpänä yksinyrittäjien ja toisaalta myös yli 20 työntekijän yrityksissä.  

”Vaikuttaa siltä, että tietämystä pk-yritysten yrityskauppojen rahoitusmahdollisuuksista on syytä lisätä, sillä ennakko-odotukset rahoituksen toimimisesta omistajanvaihdoksen pullonkaulana ovat suuremmat, kuin mitä osto- tai myyntikokemusta omaavien vastaajien käytännön kokemukset osoittavat”, Finnveran Etelä-Suomen aluepäällikkö Elisa Sipponen arvioi. 

Omistajanvaihdoksen toteuttaneiden kokemus rahoituksen saatavuudesta vaihteli merkittävästi vastaajayrityksen sijainnin suhteen. Rahoituksessa oli koettu enemmän ongelmia maaseutumaisissa kunnissa kuin kaupunkimaisissa tai taajaan asutuissa kunnissa.

”Omistajanvaihdosbarometri vahvistaa sen, että maaseutumaisissa kunnissa omistajanvaihdoksiin liittyy enemmän haasteita ja tämän tutkimuksen mukaan myös rahoituksessa koetaan olleen enemmän haasteita maaseudulla. Kaikkiaan omistajanvaihdosten edistämisessä ja palvelutarjonnassa pitäisi huomioida maaseudun haasteet erikseen”, Elina Varamäki sanoo.

Rahoitus ennätystasolla

Omistajanvaihdosten rahoitus on 2021 Finnverassa ollut ennätystasolla. Lokakuun loppuun mennessä Finnvera myönsi omistajanvaihdoksiin 130 miljoonaa euroa, joka on 24 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020. Tämä on hyvä uutinen, sillä omistajanvaihdosten myötä nähdään yrityskannan uudistumista ja usein uutta kasvua ja vientiedellytystenkin lisääntymistä. Toisaalta pandemia on heijastunut myös omistajanvaihdoksiin tuoden eroja niin toimialojen, yrityskokoluokkien kuin maakuntienkin välille. Finnveran rahoituksen keskikoko onkin kasvanut, mikä voi kertoa pienempien yritysten myyntikunnosta ja -haluista.

”Huolestuttavaa on, että yritysten kehittämisinto on laantunut hieman edellisestä barometrista. Kehittämällä yritystäsi jatkuvasti, pidät yrityksen hyvänä myyntikohteena myös tulevaisuudessa”, Elisa Sipponen muistuttaa. 

Lisätiedot:

  • Tutkimuksen vastuullinen johtaja: Vararehtori, dosentti Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, [email protected], puh. 040 830 5189
  • Omistajanvaihdosten rahoitus: Aluepäällikkö Elisa Sipponen, Finnvera, [email protected], puh. 044 325 7224

Omistajanvaihdosbarometrin tuottaa alan keskeisistä toimijoista koostuva Omistajanvaihdosfoorumi joka kolmas vuosi. Barometrin toteuttaa alan tutkimukseen erikoistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

Tutustu tuloksiin tarkemmin Omistajanvaihdosbarometrin tulosraportissa.

Omistajanvaihdosfoorumia hallinnoi Suomen Yrittäjät ja sen ohjausryhmää puheenjohtaa Elinkeinoelämän keskusliitto. Sen jäseniä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Perheyritysten liitto, Finnvera, Business Finland, Finnvera, Nordea, Suomen Yrityskaupat, Suomen Yritysvälittäjäin ja omistajanvaihdosasiantuntijain liitto, Suomen Uusyrityskeskukset, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt, Suomen Yrityskummit, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Yliopisto ja Oulun Yliopisto. Omistajanvaihdosfoorumi on avoinna myös muille asian edistämisestä kiinnostuneille tahoille.