Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Pk-yritykset kokevat rahoitusehtojen tiukentuneen

10.09.2013

Yritysten rahoitustarpeet kohdistuvat entistäkin enemmän käyttöpääomaan. Käyttöpääomatarpeen osuus on noussut kevään kyselystä neljä prosenttiyksikköä. Etenkin kaupan alalla investoinnit ovat jäissä, sillä vain 10 prosenttia rahoituksen ottoa suunnittelevista alan pk-yrityksistä ilmoittaa rahoituksen käyttötarkoitukseksi investoinnit. Sen sijaan teollisuuden rahoitussuunnitelmissa on nähtävissä positiivisia merkkejä, kun laajennusinvestointeihin ja kehityshankkeisiin aiotaan hakea rahoitusta aiempaa useammin. Tiedot käyvät ilmi syksyn Pk-yritysbarometristä.

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten kiinnostus ulkoista rahoitusta kohtaan on hiukan kasvanut. Yli puolet näistä aikoo ottaa ulkoista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana. Nousua edelliseen kyselyyn verrattuna on kuusi prosenttiyksikköä.

- Suomessa edelleenkin harva rahoituksen ottoa suunnitteleva yritys ilmoittaa tarvitsevansa rahoitusta kansainvälistymiseen. Olemme tästä huolissamme, sillä kansainvälisillä vientimarkkinoilla rahoitus on yksi tekijä, jolla tilauksista kilpaillaan, ja pk-yritysten kansainvälistyminen näyttää esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa olevan vireämpää kuin meillä. Käynnistämämme Vientikaupan rahoitus -ohjelma tarjoaa pk-yrityksille tietoa näistä rahoitusmahdollisuuksista, sanoo toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Omarahoitusta vaaditaan aiempaa enemmän

Rahoituksen saatavuus ei kokonaisuutena ole kyselyn mukaan vaikeutunut. Kuitenkin yli 40 prosenttia barometriin vastanneista rahoitusta ottaneista yrityksistä katsoo, että rahoittajien luottopolitiikka on kiristynyt ja rahoitusmarkkinoiden tilanne heijastunut rahoitusehtoihin joko erittäin paljon tai melko paljon. Vakuusvaatimusten kiristymisen ja lainamarginaalin nousun lisäksi rahoitusta hakevilta yrityksiltä vaaditaan nyt suurempaa omarahoitusosuutta. Lähes joka kolmas yritys toimialasta riippumatta mainitsi omarahoitusosuusvaatimusten kiristyneen.

- Niin Finnveran kokemuksen samoin kuin barometrin mukaan pankkirahoituksen saatavuudessa ei ole ehtojen kiristymisestä huolimatta tapahtunut oleellista muutosta. Heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevien yritysten rahoituksen saanti on kuitenkin vaikeutunut ja omarahoitusosuuden vaatimus korostunut. Maksuaikoihin liittyviä järjestelyjä tehdään paljon, Heikkilä toteaa. 

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2013 barometri perustuu yli 5 300 pk-yrityksen vastauksiin.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
viestintäpäällikkö Kaisa Sailas, puh. 029 460 2422

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot