Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnveran vuotta 2015 vauhdittivat vientiluottojen kysyntä, uudet mandaatit ja omistusjärjestelyt

01.02.2016

Taloustilanne toi haasteita sekä kotimarkkinoilla toimiville yrityksille että vientiyrityksille. Epävarmana pysytellyt maailmantalouden tilanne heikensi edellisvuoden tapaan yritysten investointihalukkuutta, kasvusuunnitelmia ja riskinottoa.

Yritysten omistusjärjestelyt kääntyivät kuitenkin ilahduttavasti kasvuun ensimmäistä kertaa vuoden 2012 jälkeen, ja Finnvera on mukana arviolta joka kolmannessa yrityskaupassa. Rahoituksen kohdentumisessa ei muutoin tapahtunut pk-yritysten parantuneista investointiodotuksista huolimatta käännettä. Investointien osuus pk-yrityksille tarjotusta rahoituksesta oli käyttöpääomaa suurempi viimeksi neljä vuotta sitten.

Vientiin liittyvissä kauppasopimusneuvotteluissa pitkäaikaisen rahoituksen merkitys oli suuri. Pankit olivat edelleen varovaisia rahoittaessaan pitkiä laina-aikoja vaativia kauppoja, minkä vuoksi erityisesti Suomen Vientiluoton rooli korostui. Institutionaaliset sijoittajat osallistuivat lainamarkkinoilla lainajärjestelyihin jonkin verran aiempaa enemmän, mutta sijoittajien tuotto-odotusten vuoksi kysyntä ja tarjonta eivät vientiluottojen osalta kohdanneet muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kansainvälisessä vertailussa Suomessa on toimivat rahoitusmarkkinat, ja hyvät hankkeet saavat pankkirahoitusta. Määritelmä hyvistä hankkeista on kuitenkin aiempaa vaativampi. – Yrityksillä täytyy olla uskottavat suunnitelmat, hyvä taserakenne ja riittävät vakuudet. Erityisesti yritystoimintaa aloitettaessa ja erilaisissa muutostilanteissa Finnveraa tarvitaan hankkeen osarahoittajaksi. Kansainvälisesti pankkisääntelyn vaikutus näkyy voimakkaimmin Finnveran viennin rahoituksen kysynnässä, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Omistusjärjestelyjen määrä kasvoi ilahduttavasti

Finnvera rahoitti vuonna 2015 pk-yrityksiä ja EU:n pk-määritelmää suurempia yrityksiä yhteensä 1 116 miljoonalla eurolla. Myönnetystä rahoituksesta yli 50 prosenttia oli käyttöpääoman rahoittamista. Rahoituksesta lainojen ja takausten osuus oli 906 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 19 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvuun vaikuttivat osaltaan vuoden 2015 alusta saatu mandaatti rahoittaa pk-yrityksiä suurempia yrityksiä, lisääntyneet omistusvaihdokset ja aiemmin myönnettyjen rahoitusten uudelleenjärjestelyt. Vientiin liittyviä takuita myönnettiin pk-yrityksille 210 miljoonaa, joka oli 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2015 yhteensä noin 950 yritystä sai rahoitusta omistusvaihdokseen kaikkiaan 116 miljoonaa euroa.

Pk-rahoituksen vastuukanta oli vuoden 2015 lopussa 2,7 miljardia euroa.

Vientitakuutarjousten määrä kasvoi

Tarjottujen vientitakuiden ja erityistakausten arvo nousi 30 prosenttia, yhteensä 6 550 miljoonaan euroon. Länsimaiset pankit harkitsevat tarkkaan luottojen myöntämistä pitkillä, etenkin yli viiden vuoden takaisinmaksuajoilla, mikä korostaa Finnvera-konsernin rahoituksen merkitystä. Vientiluottojen rahoitukseen liittyviä tarjouksia annettiin 4 131 miljoonaa euroa, missä oli kasvua lähes 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tarjottujen vientiluottojen määrä oli vuositasolla Finnveran historian suurin.

Tarjotuista vientitakuista 88 prosenttia koski Suomen pääomatavaraviennin perinteisiä toimialoja, kuten laivanrakennusteollisuutta, telekommunikaatiota ja metsäteollisuutta.

Viennin rahoituksen vastuukanta oli vuoden 2015 lopussa 17,0 miljardia euroa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400

Finnvera julkaisee 1.1.–31.12.2015 tilinpäätöksen 26.2.2016 ja vuosikertomuksen viikolla 10.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot