Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnveran tarjoama rahoitus kasvoi alkuvuonna

24.05.2011

Finnvera-konsernin osavuosikatsaustiedote 1.1.–31.3.2011

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen keskeisiä lukuja

  • Myönnetyt lainat ja takaukset: 221 miljoonaa euroa (Q1/2010: 211 milj. e)
  • Myönnetyt vientitakuut ja -takaukset sekä erityistakaukset: 598 miljoonaa euroa (Q1/2010: 422 milj. e)
  • Kotimaan rahoituksen vastuukanta: 3 082 miljoonaa euroa (12/2010: 3 079 milj. e)
  • Viennin rahoituksen vastuukanta: 8 813 miljoonaa euroa (12/2010: 8 927 milj. e)
  • Finnvera-konsernin tulos: 10 miljoonaa euroa (Q1/2010: 13 milj. e)
  • Finnvera Oyj:n tulos: 11 miljoonaa euroa (Q1/2010: 13 milj. e)
  • Finnvera Oyj:n saamisten arvonalentumiset ja takaus- ja takuutappiot: 23 miljoonaa euroa (Q1/2010: 18 milj. e)

Finnveran kotimaan rahoituksen kysyntä vahvistui tammi-maaliskuussa lähes viidenneksen viime vuoden vastaavasta ajasta. Vientitakuiden ja erityistakausten kysyntä oli sen sijaan yli kolmanneksen pienempi kuin vuosi sitten. Lasku aiheutui osin markkinoiden paluusta normaalitilaan ja osin suurten, yksittäisten pääomatavarakauppojen kausivaihtelusta.

– Myönsimme lainoja ja takauksia selkeästi enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pk-yritykset investoivat edelleen varovaisesti, mikä näkyi siinä, että rahoitusta tarvittiin yhä eniten käyttöpääomaan. Suhdannerahoituksen euromäärä lähes kolminkertaistui ja sitä myönnettiin katsauskaudella noin sadalle yritykselle. Vientitakuita tarjottiin noin 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten: hankkeet liittyivät keskeisiin vientitoimialoihin, kuten telekommunikaatioon, metsäteollisuuteen ja voimantuotantoon, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.
 
Taloudellinen kehitys

Finnvera-konsernin tammi-maaliskuun tulos oli 10 miljoonaa euroa (13) eli yli 2 miljoonaa euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Emoyhtiö Finnvera Oyj:n katsauskauden tulos oli 11 miljoonaa euroa (13).

Viennin rahoituksen tulos oli 12 miljoonaa euroa voitollinen. Suurista vastuista ja riskikeskittymistä huolimatta yksittäisiä suuria korvauksia ei toteutunut katsauskaudella. Kotimaan rahoituksessa tulos jäi miljoona euroa tappiolliseksi, sillä yleisen taloudellisen tilanteen paranemisesta huolimatta Finnveran asiakasyritysten konkursseja toteutui enemmän kuin vuosi sitten.

Emoyhtiön kotimaan rahoituksen tappiot, arvonalentumiset ja varaukset luotoista ja takauksista olivat 23 miljoonaa euroa (17). Tästä toteutuneita luotto- ja takaustappioita oli 24 miljoonaa euroa (13), peruutuksia aiemmin kirjattuihin tappioihin miljoona euroa (1) sekä arvonalentumisia ja tappiovarauksia 0,5 miljoonaa euroa (5).

Lähiajan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Pk-yritysten rahoituksen kysyntä on kasvanut vuoden alkupuolella, ja kasvun arvioidaan jatkuvan edelleen investointien vilkastuessa. Samanaikaisesti vaikeuksissa olevien yritysten konkurssien määrä on lisääntynyt, joten Finnveran luottotappiot saattavat kasvaa tänä vuonna.

Vientitakuiden kysyntä suuntautuu perinteisten poliittisen riskin maiden lisäksi esimerkiksi teollisuusmaiden suuriin yksittäisiin hankkeisiin. Kysyntää on edelleen myös pääomatavaraviennin pitkäaikaisesta rahoituksesta. Lyhyen maksuajan yksityisillä luottovakuutusmarkkinoilla on yhä markkinapuutteita etenkin pk-yritysten vientihankkeisiin ja yli kuuden kuukauden maksuaikoihin liittyen. 

Valtion varainhankintaan perustunut vientiluottojen väliaikainen jälleenrahoitusmalli päättyy kesäkuun lopussa. Hallitusohjelmassa linjattaneen, pyritäänkö Suomeen luomaan Vienninrahoitus 2011 -työryhmän esityksen mukainen, Finnveran varainhankintaan perustuva, pysyvä vientiluottojen jälleenrahoitusmalli, jossa pankit voisivat siirtää järjestämiään vientiluottoja Finnveran tytäryhtiön Suomen Vientiluotto Oy:n taseeseen.

Tämän hetken arvion mukaan Finnveran kuluvan vuoden tulos toteutunee vuoden 2010 tulosta pienempänä. Ennakoitua suurempi riskien toteutuminen voi heikentää tilannetta.

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2011 (PDF)

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238
varatoimitusjohtaja Veijo Ojala, puh. 020 460 7405
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 020 460 7409

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot