Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnveran suhdannerahoituksella eteenpäin uuteen kasvuun

28.06.2010

Finnveralla on mahdollisuus myöntää yrityksille suhdannerahoitusta vielä ensi vuoden loppuun. Suhdannerahoituksen kysyntä on tänä vuonna vähentynyt viime vuoden ennätyskysynnän jälkeen. Taloudessa vallinnut odottava tunnelma on pitänyt yritysten investointeihin ja kasvuun liittyvän rahoituksen tarpeen vielä vähäisenä. Talouden kasvun voimistuessa kasvaa myös rahoituksen tarve.

– Rahoituskysyntä on tällä hetkellä varovaista, mutta kun käyttöpääomaan ja investointeihin tarvitaan rahoitusta, olemme mukana myös suhdannerahoituksella, varatoimitusjohtaja Veijo Ojala Finnverasta toteaa.

Finnveran suhdannelainaa ja -takausta voi saada myös käyttöpääomaksi, jos yritys on taloustaantuman takia joutunut maksuvalmius- tai kannattavuusongelmiin. Edellytyksenä on, että yrityksellä on mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan taantumavaiheen jälkeen.

Suhdannerahoitus turvaa yritysten käyttöpääoman sekä yritysten omat sopeutustoimet. Suhdannerahoituksen ehtona on myös muiden rahoittajien saatavien vakautus tai lisärahoituksen myöntäminen. Näin turvataan yritysten kokonaisrahoitus ja sen jatkuvuus.

– Suhdannerahoitus on ollut erinomaisen tarpeellinen nykylamassakin. Sillä on voitu välttää turhia konkursseja ja autettu yrityksiä toteuttamaan selviytymissuunnitelmansa. Nyt olemme virittämässä suhdannerahoitusta entistä enemmän nousevaan suhdanteeseen yritysten investointien ja kasvun vauhdittamiseksi, Ojala toteaa.

– Suhdannerahoitusta on käytetty valtaosin paikkaamaan käyttöpääomatarpeita ja investointien rahoitus on ollut toistaiseksi huolestuttavan vähäistä. Toimialajakauma on ollut verrattain monipuolinen. Metalliteollisuuden osuus on ollut runsas kolmannes, ja tyypillinen kohdeyritys on ollut ali- ja osahankintaa tekevä konepaja. Puutuoteteollisuuden osuus on myös merkittävä, ja sahat ovat myös tyypillinen asiakasryhmä, Ojala kertoo.
Suhdannelainan ja -takauksen keskikoot ovat olleet selvästi suurempia kuin 90-luvun lamassa, sillä nyt suhdannerahoitusta on myönnetty myös pk-yrityksiä suuremmille yrityksille.

Finnveran suhdannelainojen ja -takausten käyttöönotto viime vuoden maaliskuussa ajoittui oikeaan hetkeen rahoitus- ja talouskriisin ollessa pahimmillaan. Suhdannerahoitusta on toukokuun loppuun mennessä myönnetty yhteensä 215 miljoonaa euroa, ja sillä on autettu jo yli 600 yritystä selviämään laman aiheuttamista rahoitusvaikeuksista.

Suhdannerahoitusta voidaan myöntää vuosina 2009–2011 yhteensä 900 miljoonaa euroa.

Suhdannelainan ja –takauksen ehdot

Suhdannelainat ja -takaukset on tarkoitettu yleensä enintään 1 000 henkilöä työllistäville yrityksille, joiden rahoituksen saatavuus on tämänhetkisessä suhdannetilanteessa vaikeutunut. Erityisestä syystä suhdannerahoitusta voidaan myöntää myös edellä mainittua suuremmille yrityksille. Rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että myös muut rahoittajat vakauttavat saatavansa.

Suhdannerahoitus
Suhdannerahoitusesite

Lisätietoja suhdannelainasta ja -takauksesta:

Finnveran puhelinpalvelusta 020 690 782 tai
lähimmästä Finnveran aluekonttorista, valtakunnallinen vaihde 0204 6011

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot