Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnveran rahoitusta kysyttiin erityisesti käyttöpääomaan ja tavaravientiin

24.11.2010

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Vuoden 2010 tammi-syyskuun keskeisiä lukuja

  • Tarjotut lainat ja takaukset 0,6 miljardia euroa (1-9/2009: 0,9)
  • Tarjotut vientitakuut ja -takaukset sekä erityistakaukset 1,5 miljardia euroa (1-9/2009: 3,8)
  • Vastuukanta, lainat ja takaukset 3,1 miljardia euroa (6/2010: 3,0)
  • Vastuukanta, vientitakuut ja -takaukset sekä erityistakaukset 9,5 miljardia euroa (6/2010: 10,0)
  • Finnvera-konsernin tulos 45 miljoonaa euroa (1-9/2009: 8)
  • Finnvera Oyj:n tulos 49 miljoonaa euroa (1-9/2009: 11), josta kotimaan rahoituksen osuus 14 miljoonaa euroa ja viennin rahoituksen osuus 34 miljoonaa euroa
  • Finnvera-konsernin saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot 35 miljoonaa euroa (1-9/2009: 57)

Suomen kokonaistuotanto kasvoi edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä parantuneen vientikysynnän ansiosta. Rahoitusmarkkinoiden normalisoituminen jatkui, ja yritysten rahoituksen saanti helpottui.

– Kotimaan rahoituskysyntä painottui edelleen käyttöpääomaan, sillä vahvistuneesta kasvusta huolimatta investoinnit eivät juuri lisääntyneet. Osalla pk-yrityksistä on yhä taantumasta johtuvia maksuvaikeuksia ja osalla myös ongelmia rahoituksen saannissa. Vientitakuiden kysyntä jatkui aktiivisena kaikilla pääomatavaraviennin toimialoilla, mutta lyhyen maksuajan takuukysyntä laski hieman vuoden 2009 korkealta tasolta, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa.

Finnveran kotimaan rahoituksen kysyntä oli tammi-syyskuussa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Euromääräinen kysyntä laski 34 prosenttia ja hakemusten määrä 10 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Vuoden 2008 tammi-syyskuuhun verrattuna kappalemääräinen kysyntä ylittyi kuitenkin selvästi ja oli euromääräisesti lähes samantasoista.

Finnvera myönsi lainoja ja takauksia yhteensä 0,6 miljardia euroa eli 26 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suhdannerahoitusta sai 184 yritystä yhteensä 75 miljoonaa euroa.

Vientitakuiden ja erityistakausten kysyntä oli katsauskaudella yhteensä 4,8 miljardia euroa. Euromääräinen kysyntä kasvoi 5 prosenttia, kun taas hakemusten määrä laski neljänneksen edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Yhtiö tarjosi vientitakuita ja -takauksia sekä erityistakauksia 1,5 miljardia euroa, joka oli 60 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Rahoitetut vientihankkeet koskivat perinteisiä vientitoimialoja kuten telekommunikaatiota, energiasektoria ja metsäteollisuutta.

Taloudellinen kehitys

Finnvera-konsernin katsauskauden tulos oli 45 miljoonaa euroa (8) eli 38 miljoonaa euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavan kauden tulos. Emoyhtiö Finnvera Oyj:n tulos oli 49 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 11 miljoonaa euroa. Saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot olivat emoyhtiössä selvästi edellisvuotta alemmalla tasolla ja sekä kotimaan että viennin rahoituksen tulokset olivat positiiviset.

Edelliseen vuoteen verrattuna tulosta paransivat selvimmin emoyhtiön 40 prosenttia pienemmät valtion tappiokorvauksen jälkeiset saamisten arvonalentumiset ja takaus- ja takuutappiot sekä emoyhtiön palkkiotuottojen ja -kulujen nettomäärän kasvu 14 prosentilla.

Emoyhtiön saamisten arvonalentumiset ja takaus- ja takuutappiot olivat yhteensä 34 miljoonaa euroa (57), josta kotimaan rahoituksen osuus oli 28 miljoonaa euroa (50) ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osuus 6 miljoonaa euroa (7). Tytäryhtiö Aloitusrahasto Vera Oy:n tappiot olivat 0,9 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön vakavaraisuus oli katsauskauden lopussa 14,5 prosenttia ja konsernin 14,8.

Lähiajan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Useilla toimialoilla on käyttämätöntä tuotantokapasiteettia, joten investoinnit ovat vähäisiä. Niiden puute heikentää pk-yritysten tulevia kasvuedellytyksiä. Toisaalta esimerkiksi uusiutuvan energian toimialalla investointisuunnitelmia on melko runsaasti. Myös yritysjärjestelyjen ja varsinkin sukupolvenvaihdosten odotetaan yrittäjäkunnan ikääntyessä lisääntyvän.

Vientitakuukysynnän ennakoidaan jatkuvan melko aktiivisena. Kilpailu vientikaupoista on kovaa, ja rahoitusehdot ovat entistä useammin osa kilpailua. Pankkisääntelyn muutokset rajaavat pankkien pitkäaikaista luotonantoa, vaikka rahoitusmarkkinat ovat muuten normalisoituneet.

Tämän hetken arvion mukaan Finnveran kuluvan vuoden tulos toteutunee vuoden 2009 tulosta parempana. Ennakoitua suuremmat tappiot voivat toteutuessaan muuttaa tilannetta olennaisesti.


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 (viennin rahoitus)
varatoimitusjohtaja Veijo Ojala, puh. 020 460 7405 (kotimaan rahoitus)
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 020 460 7409

viestintäjohtaja Leena Jaakkola, puh. 040 352 9332

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010 (PDF)

Tietoja Finnveran vuoden 2010 toiminnasta julkaistaan 26.1.2011 ja vuoden 2010 tilinpäätös sekä vuosikertomus 22.3.2011.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot