Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnveran rahoituskysyntä tasaantui

25.05.2010

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen keskeisiä lukuja

  • Myönnetyt lainat ja takaukset 211,0 miljoonaa euroa (Q1/2009: 274 milj. e)
  • Myönnetyt vientitakuut ja -takaukset sekä erityistakaukset 421,6 miljoonaa euroa (Q1/2009: 509,1 milj. e)
  • Kotimaan rahoituksen vastuukanta 3 118,7 miljoonaa euroa (12/2009: 3 068,9 milj. e)
  • Viennin rahoituksen vastuukanta 10 097,5 (12/2009: 9 556,5 milj. e)
  • Finnvera-konsernin tulos 12,6 miljoonaa euroa (Q1/2009: -0,8 milj. e)
  • Finnvera Oyj:n tulos 12,8 miljoonaa euroa (Q1/2009: -0,9 milj. e)
  • Saamisten arvonalentumiset, takaus- ja takuutappiot 12,8 miljoonaa euroa (Q1/2009: 21,5 milj. e)

– Yritykset ovat edelleen varovaisia ja erityisesti investoinnit ovat vähäisiä, vaikka taloustilanne on tasaantunut ja jonkin verran parantunut. Finnveran kotimaan rahoituksessa kysyntä painottui kappalemääräisesti useisiin, mutta pienehköihin käyttöpääomatarpeisiin. Viennin rahoituksen kysynnässä näkyi, että suuria pääomatavarakauppoja tehdään edelleen vähän, mutta sen sijaan lyhyen maksuajan luottovakuutuskysyntä oli vilkasta. Maailmanlaajuisen talouskriisin erilaiset jälki- ja heijastusvaikutukset ovat yhä ilmeisiä. Taloustilanteen tasaantumisen vuoksi luottotappioidemme määrä kuitenkin laski verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä sanoo.

Finnveran kotimaan rahoituksen euromääräinen kysyntä oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 419,3 miljoonaa euroa, mikä oli 37 % vuotta aiempaa alemmalla tasolla. Kappalemääräinen kysyntä laski 8 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ollen kuitenkin vuotta 2008 korkeammalla tasolla.

Finnvera myönsi lainoja ja takauksia yhteensä 211,0 miljoonaa euroa eli 23 % edellisvuotta vähemmän. Suhdannerahoitusta sai lähes 60 yritystä yhteensä 15,7 miljoonaa euroa.

Vientitakuiden ja erityistakausten kysyntä oli katsauskaudella oli yhteensä 1 476,8 miljoonaa euroa eli 47 % edellisvuoden vastaavaa vähemmän. Kappalemääräinen kysyntä sen sijaan kaksinkertaistui. Yhtiö tarjosi vientitakuita ja -takauksia 421,6 miljoonaa euroa (509,1). Vientihankkeet koskivat perinteisiä vientitoimialoja telekommunikaatiota, metsäteollisuutta, voimantuotantoa ja laivanrakennusta.

Taloudellinen kehitys

Finnvera-konsernin katsauskauden tulos oli 12,6 miljoonaa euroa eli 13,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan kauden tulosta (-0,8) korkeampi. Emoyhtiö Finnvera Oyj:n osuus tuloksesta oli 12,8 miljoonaa euroa (-0,9). Katsauskaudella kotimaan rahoituksen tulos oli tappiollinen, vaikka luottotappioiden määrä laski. Viennin rahoituksen maksetut korvaukset olivat edelleen alhaiset ja tulos positiivinen.

Konsernin tulosta paransivat selvimmin edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna emoyhtiön palkkiotuottojen ja -kulujen nettokasvu 4,7 miljoonaa euroa sekä saamisten arvonalentumisten ja takaus- ja takuutappioiden valtion luottotappiokorvauksen jälkeinen Finnveran osuuden lasku 8,8 miljoonaa euroa

Emoyhtiön osuus saamisten arvonalentumisista ja takaus- ja takuutappioista oli 12,8 miljoonaa euroa (21,5), josta kotimaan rahoituksen luottojen ja takausten osuus oli 11,9 miljoonaa euroa (20,7) ja vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osuus 0,9 miljoonaa euroa (0,9). Tytäryhtiöillä ei katsauskaudella ollut tappioita.

Emoyhtiön vakavaraisuus oli katsauskauden lopussa 14,2 prosenttia ja konsernin 14,5.

Lähiajan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Rahoituksen kysynnän arvioidaan vilkastuvan talouden ja investointien elpyessä. Toisaalta kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden häiriöt saattavat luoda uusia epävarmuuksia.

Vientitoiminnan elpyminen on hidasta ja vaihtelee toimialakohtaisesti. Rahoitusmarkkinat ovat elpyneet, mutta toisaalta talouskehityksen sekä pankkitoiminnan sääntelyn epävarmuus nostaa vientitakuukysyntää. Takuukysyntä ei kuitenkaan yltäne vuosien 2008 ja 2009 ennätystasoille.

Tämän hetken arvion mukaan kuluvan vuoden tulos toteutunee vuoden 2009 tuloksen tasoisena. Ennakoitua suurempi riskien toteutuminen voi kuitenkin muuttaa tilannetta olennaisesti.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 (viennin rahoitus)
varatoimitusjohtaja Veijo Ojala, puh. 020 460 7405 (kotimaan rahoitus)
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 020 460 7409

viestintäjohtaja Leena Jaakkola, puh. 040 352 9332

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus 1. kvartaalilta

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2010 julkaistaan 25.8.2010.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot