Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnveran kotimaan rahoituksen kysyntä vilkastui – viennin rahoituksessa hiljaisempaa

30.08.2011

Finnvera-konsernin osavuosikatsaustiedote 1.1.–30.6.2011

Finnveran kotimaan rahoituksen kysyntä oli tammi–kesäkuussa selvästi (11 %) edellisvuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla. Vientitakuiden ja erityistakausten kysyntä sen sijaan lähes puolittui. Lasku johtui osittain yksittäisten pääomatavarakauppojen kausivaihtelusta, mutta myös investointipäätöksiä lykänneistä epävarmuustekijöistä. Finnveran antamien rahoitustarjousten määrä kuitenkin nousi katsauskaudella sekä kotimaan että viennin rahoituksessa. Kotimaan rahoituksen toteutuneet luotto- ja takaustappiot olivat  48 miljoonaa euroa. Viennin rahoituksessa ei katsauskaudella jouduttu kirjaamaan suuria tappioita. Sekä vienti- ja erityistakaustoiminnan että kotimaan rahoituksen tulokset olivat katsauskaudella positiiviset.

Keskeisiä lukuja 1.1.–30.6.2011

  • Myönnetyt lainat ja takaukset: 518 miljoonaa euroa (Q2/2010: 470 milj. e)
  • Myönnetyt vientitakuut ja -takaukset sekä erityistakaukset: 2 386 miljoonaa euroa (Q2/2010: 1 072 milj. e)
  • Kotimaan rahoituksen vastuukanta: 3 111 miljoonaa euroa (12/2010: 3 079 milj. e)
  • Viennin rahoituksen vastuukanta: 9 549 miljoonaa euroa (12/2010: 8 927 milj. e)
  • Finnvera-konsernin tulos: 32 miljoonaa euroa (Q2/2010: 26 milj. e)
  • Finnvera Oyj:n tulos: 27 miljoonaa euroa (Q2/2010: 30 milj. e)
  • Finnvera Oyj:n tappiot, arvonalentumiset ja varaukset: 42 miljoonaa euroa (Q2/2010: 36 milj. e)

– Kotimaan rahoituksen kysynnän kasvuun vaikutti pk-yritysten lisääntyneet käyttöpääomarahoitustarpeet ja investointien lievä kasvu. Tarjosimme lainoja ja takauksia 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, ja tarjotun suhdannerahoituksen määrä lähes kolminkertaistui. Suhdannerahoitusta sai 235 yritystä yhteensä 115 miljoonaa euroa. Viime kevään orastava investointien kasvu on saattanut hiipua kesän aikana, mutta rahamarkkinoiden tämänhetkinen rauhattomuus voi jatkuessaan yhä lisätä kotimaan rahoituksemme kysyntää loppuvuoden aikana etenkin, jos rahoituksen saaminen yksityisiltä markkinoilta vaikeutuu, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä arvioi.

Heikkilän mukaan suhdannerahoitus on ollut toimiva työkalu taantuman aikana, ja sitä on hyödyntänyt jo lähes
1 100 yritystä. Finnveralla on mahdollisuus myöntää suhdannerahoitusta vielä tämän vuoden loppuun saakka.

– Talouden näkymät ovat nyt epävarmat, joten olisi erittäin perusteltua jatkaa suhdannerahoitusta ensi vuonnakin, Heikkilä sanoo.

Finnvera tarjosi katsauskaudella vientikauppoihin liittyviä takuita 2,4 miljardia euroa. Tarjousten euromäärä oli yli kaksinkertainen viime vuoden alkuun verrattuna, kun taas kappalemääräisesti tarjouksia annettiin noin kolmannes vähemmän. Vientihankkeet koskivat perinteisiä vientitoimialoja kuten telekommunikaatiota, metsäteollisuutta ja alusrahoitusta.

– Tullin tilaston mukaan Suomen viennin kasvu lähes pysähtyi kesäkuussa. Viennin rahoituksemme alhainen kysyntä ennakoi tätä jo pitkin kevättä. Hallitusohjelmassa mainitun vienninrahoitusmallin käyttöönotto sekä riskinoton lisääminen olisivat Suomen ja suomalaisten vientiyritysten kilpailukyvyn kannalta ensiarvoisen tärkeitä toimenpiteitä, Heikkilä painottaa.

Finnveran asiakasmäärä kasvoi katsauskaudella edelleen ja oli kesäkuun lopussa 29 719 (29 060).
 
Taloudellinen kehitys

Finnvera-konsernin tammi-kesäkuun tulos oli 32 miljoonaa euroa (26) eli yli 6 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa jaksoa parempi. Emoyhtiö Finnvera Oyj:n katsauskauden tulos oli 27 miljoonaa euroa (30).

Viennin rahoituksen osuus tuloksesta oli 23 miljoonaa euroa. Suurista vastuista ja riskikeskittymistä huolimatta yksittäisiä suuria korvauksia ei toteutunut katsauskaudella. Kotimaan luotto- ja takaustoiminnan tulos oli 0,3 miljoonaa euroa, sillä asiakasyritysten konkursseja toteutui enemmän kuin vuosi sitten.

Emoyhtiön kotimaan rahoituksen tappiot, arvonalentumiset ja varaukset luotoista ja takauksista olivat 40 miljoonaa euroa (30). Tästä toteutuneita luotto- ja takaustappioita oli 48 miljoonaa euroa, peruutuksia aiemmin kirjattuihin tappioihin 3 miljoona euroa sekä vähennyksiä saamisten arvonalentumisiin ja varauksiin 5 miljoonaa euroa. Valtion ja EAKR:n korvausosuus toteutuneista tappioista oli 13 miljoonaa euroa (9).

Emoyhtiön vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa 14,3 prosenttia (14,3) ja konsernin 15,1 prosenttia (14,8).

Loppuvuoden näkymät

Monet pk-yritykset eivät ole vielä täysin toipuneet edellisestä taantumasta, joten yritysten tilanne vaikeutuu nopeasti, mikäli talouden kasvu Suomessa hidastuu voimakkaasti.

Vientikysynnän kasvu on ollut vaisua koko alkuvuoden ajan, koska Yhdysvaltain ja Euroopan velkaongelmat ja niistä johtuneet epävarmuustekijät ovat lykänneet investointipäätöksiä. Epävakaat talousnäkymät yhdistettynä vientiteollisuuttamme osittain painaviin kustannuskilpailukykyongelmiin ovat omiaan heikentämään viennin kasvunäkymiä ja sitä kautta myös vientitakuiden kysyntää.

Finnveran kuluvan vuoden tuloksen arvioidaan olevan vuoden 2010 tuloksen tasolla. Jos talouskehitys heikentyy ja riskejä toteutuu ennakoitua enemmän, tulos voi pienentyä olennaisesti.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011 (PDF)

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321
varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 (viennin rahoitus)
varatoimitusjohtaja Veijo Ojala, puh. 020 460 7405 (kotimaan rahoitus)
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 020 460 7409

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot