Content Section
Tiedotteet

Finnveran kautta tukea liiketoiminnan kehittämiseen Venäjällä

Venäjän talouden heikosta kasvusta huolimatta suomalaiset yritykset ovat hakeneet aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön tarjoamaa hanketukea. Finnveran kautta haettavaa tukea myönnettiin vuonna 2013 noin kolmellekymmenelle yritykselle.

Suomalaisyritysten kiinnostuksen kasvusta kertovat jatkuvasti lisääntyneet hanketukihakemukset. Viime vuonna tukea sai 30 yritystä ja koko tukiohjelman aikana vuodesta 2003 alkaen yhteensä yli 200 yritystä. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän avustuksen voimin pyritään tukemaan pk-yritysten kansainvälistymishankkeita Venäjällä. Finnvera toimii hankkeiden asiantuntijana, ja tukea haetaan Finnveran kautta. Eduskunta myönsi vuoden 2013 viimeisestä lisäbudjetista määrärahan, jolla voidaan vuoden 2014 aikana rahoittaa 30–40 uutta hanketta.

”Hanketuki on osoittautunut toimivaksi tukimuodoksi”, kertoo Finnveran Pietarin-edustuston päällikkö Timo Pietiläinen. ”Noin puolet niistä yrityksistä, jotka kahden viime vuoden aikana ovat saaneet tukea, on pystynyt jo käynnistämään tuotannollista toimintaa tai perustamaan edustuston Venäjälle”, hän jatkaa.

Suomalaiset pk-yritykset voivat hakea tukea Venäjälle suuntautuvien etabloitumishankkeiden alustaviin selvityksiin, kuten markkina- tai kilpailutilanneanalyyseihin, tai varsinaisiin hankeselvityksiin ja esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Tukea voidaan myöntää myös asiantuntijakuluihin tai venäläisen henkilökunnan kouluttamiseen liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa. Tuen suuruus voi olla enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista.

”Hankkeiden tavoitteena tulisi olla tuotannollisen tai palveluliiketoiminnan käynnistäminen Venäjällä eli avustusta ei voi käyttää pelkästään vienninedistämiseen”, Pietiläinen kertoo.

Lisätietoja:
Edustuston päällikkö Timo Pietiläinen, Finnvera Oyj, puh. +7 921 0969 304
Rahoituspäällikkö Jari Mehto, Finnvera Oyj, puh. +358 29 460 2536

Lue lisää aiheesta: http://finnvera.fi/Vienti-ja-kansainvaelistyminen/Kasvua-kansainvaelisiltae-markkinoilta/Ulkomailla-tapahtuva-liiketoiminta/Valtionavustus-pk-yritysten-kansainvaelistymishankkeisiin-Venaejaellae