Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnveralla entistä paremmat mahdollisuudet rahoittaa suomalaisia yrityksiä

13.01.2015

Erikokoisten yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta Finnveralta paranivat merkittävästi vuoden 2015 alusta. Muutokset parantavat rahoituksen vaikuttavuutta ja yritysten kilpailukykyä. Finnvera voi lisätä riskinottoa erityisesti alkavien, kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoituksessa.

Finnvera voi myöntää luottoja pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on kannattavaa liiketoimintaa, mutta joiden on vaikea saada koko rahoitusta pankeista.

Vuoden 2015 alusta Finnvera voi rahoittaa myös pk-yrityksiä suurempia yrityksiä. Taustalla on epäkohta siitä, että EU:n ns. pk-määritelmän mukaisille yrityksille on Suomessa tarjolla useita julkisia rahoitusmuotoja, mutta pk-määritelmän vähäisestikin ylittävien yritysten osalta tarjonta on ollut selvästi rajoitetumpaa. Esimerkiksi kasvuun tähtäävät yritykset saattavat nopeasti ylittää pk-määritelmän 250 työntekijän rajan. Uuden kolmivuotisen mandaatin avulla Finnveralle avautuu mahdollisuus rahoittaa kansantalouden kannalta tärkeää yrityskenttää 300 milj. euron liikevaihtoon asti.

Lisäksi 1.9.2014 alkaen on ollut voimassa vientitakuulain laajennus, joka koskee Suomessa toteutettavia investointeja. Finnvera voi rahoittaa itse investoijaa tai sen toimittajia silloin, kun investointi hyödyttää vientiä. Tähän tehtävälaajennukseen ei liity yrityskoon ylärajaa tai määräaikaa.

Parannuksia kaikissa yritysten kokoluokissa

Pienet yritykset voivat saada jatkossa suurempaa luottoa suoraan Finnveralta, koska pienrahoituksen määrä nousi 35 000 eurosta 50 000 euroon. Tällä on merkittävä vaikutus myös tuhansille nykyisille Finnveran asiakkaille.

Suurempien yritysten osalta Finnvera jakaa lähtökohtaisesti rahoituksen riskit tasan pankin kanssa, mutta vaikuttavissa hankkeissa ja kaupankäynnin rahoituksessa Finnvera voi olla mukana tavanomaista suuremmalla rahoitusosuudella. Finnveran on mahdollista myöntää rahoitusta aiempaa vähäisemmin vakuuksin. Jos yrityksen taloudellinen asema on riittävän vakaa, jopa kokonaan vakuudeton kasvun rahoitus on mahdollista. Investointihankkeissa Finnveran on myös tarvittaessa mahdollista myöntää rahoitusta pankkia pidemmällä takaisinmaksuajalla.

Uudistukset ja kasvaneet valtuudet ovat osa Finnveran panostusta yritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

– Haluamme löytää ne yritykset, jotka muuten eivät löytäisi meitä, mutta joita voimme rahoitusratkaisuilla auttaa parantamaan omaa kilpailukykyään. Uudet valtuudet edesauttavat tätä työtä merkittävästi. Osa uusista työkaluista on sellaisia, jotka meiltä ovat puuttuneet verrattuna muiden maiden vastinorganisaatioihin. Taloustilanteen vuoksi haluamme kannustaa yrityksiä uusien investointien ja kasvun etsimiseen. Yksikään kannattava hanke ei saisi jäädä toteutumatta rahoituksen riittämättömyyden takia, Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä sanoo.

Finnvera on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen noin 80 prosenttiin pk-yrityksiltä tulleista hakemuksista. Pk-rahoituksen kysyntä oli euroina 1 408 Me (+1%) ja kappaleina 21 677 Kpl (+7 %) vuonna 2014.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Pauli Heikkilä p. 029 460 2400

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot