Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

22.11.2012

Finnvera sai varainhankinnalleen parhaat luottoluokitukset

Finnvera sai kahdelta luottoluokittajalta kolmen miljardin euron määräiselle lainaohjelmalleen parhaimmat mahdolliset luottoluokitukset: Moody’s (Aaa) ja Standard & Poor’s (AAA). Luokitukset vastaavat Suomen valtion pitkäaikaiselle varainhankinnalle annettuja luokituksia. Finnveran lainaohjelmalla on valtion takaus, ja sillä hankitaan markkinoilta varoja sekä pk-yritysrahoitusta että vientiluottojen rahoitusta varten.

Liiketoiminta ja tuloskehitys

Finnvera antoi vientikauppoihin liittyviä rahoitustarjouksia katsauskaudella tammi-syyskuussa neljä prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, mutta vuoden 2010 vastaavaan jaksoon verrattuna tarjousten määrä oli yli kaksinkertainen. Pk-yritysrahoituksessa annettujen rahoitustarjousten kappalemäärä laski hieman ja euromäärä oli noin viidenneksen viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.

Finnveran pääomasijoitustoiminnan toteutettujen ensisijoitusten määrä kasvoi tammi-syyskuussa edellisvuodesta. Samoin Finnveran bisnesenkeliverkosto laajeni 53:lla, ja verkostoon kuului raportointikauden lopussa 232 bisnesenkeliä. Suomen Vientiluotto Oy:n tarjoamien palvelujen kysyntä oli vilkasta, ja tarjousten määrä oli edellisen vuoden tasolla.

Konsernin kolmannen kvartaalin tulos oli 11 miljoonaa euroa voitollinen eli toisen kvartaalin tulosta selvästi parempi. Tulos muodosti yli kolmanneksen tammi-syyskuun 30 miljoonan euron tuloksesta. Edellisvuotta selvästi heikompi yhdeksän kuukauden tulos johtui pk-yritysrahoituksen luottoriskien kasvusta ja sen seurauksena tehdyistä arvonalennuksista ja tappiovarauksista.

Konsernin korkokate sekä palkkiotuottojen ja -kulujen nettosumma kasvoi tammi-syyskuussa edellisvuodesta 10 prosenttia. Tammi-syyskuussa hallintokulut pysyivät lähes muuttumattomina edellisvuoteen verrattuna, mutta saamisten arvonalentumiset sekä takaus- ja takuutappiot kasvoivat yli 40 prosenttia. Pk-yritysrahoituksen tulos oli tappiokirjausten vuoksi tammi-syyskuussa negatiivinen. Viennin rahoituksen tulos oli voitollinen. Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus tulokseen oli -4 miljoonaa euroa.

  • Konsernin vakavaraisuus oli syyskuun lopussa 15,8 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta parempi.
  • Kulu-tuotto-prosentti parani konsernissa edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä 27,6 prosenttiin.
  • Konsernin omavaraisuus heikkeni 3,5 prosenttiyksikköä ja oli syyskuun lopussa 23,4 prosenttia.

Loppuvuoden näkymät

Pk-yritysrahoituksessa ei odoteta loppuvuodelle merkittävää muutosta rahoituksen kysyntään. Talouden matalasuhdanne ei lisää investointihalukkuutta tai yritysjärjestelyjä, joten näiltä osin kysyntä on maltillista. Rahoitustarve painottuu edelleen käyttöpääomaan sekä kaupankäyntiä mahdollistavien toimitusvakuuksien järjestämiseen.

Finnveran vientitakuiden ja -luottojen kysyntä jatkunee melko aktiivisena siitä huolimatta, että vienti on hiipunut. Syynä tähän on kasvanut riskitietoisuus ja pankkien tarve keventää pitkäaikaisen luotonannon osuutta taseissaan. Finnveran takuiden ja rahoituksen osuus Suomen viennistä tulee todennäköisesti kasvamaan.

Epävarma talouskehitys vaikeuttaa Finnveran tuloskehityksen arviointia. Tämän hetken arvion mukaan sekä konsernin että emoyhtiön tulosten oletetaan toteutuvan edellisvuotta heikompina. Yksittäiset riskit voivat toteutuessaan heikentää tulosta tuntuvasti.

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä:

Euroalueen velkakriisi ja maailmantalouteen liittyvä epävarmuus ovat heikentäneet yleistä taloustilannetta entisestään tämän vuoden ensimmäiseen puolivuotiskauteen verrattuna. Tämä on näkynyt varovaisuutena erityisesti pk-yritysten investoinneissa ja toisaalta siinä, että valtaosa pk-yrityksille tarjoamastamme rahoituksesta on kohdistunut käyttöpääomaan. Vientitakuiden kysyntä on ollut meillä, kuten kansainvälisestikin, korkealla tasolla. Suunnitelluista kaupoista kuitenkin vain osasta solmitaan lopullisia vientikauppoja.

Toteutimme ensimmäisen Euro Medium Term Note -lainaohjelmaan liittyvän velkakirjojen liikkeeseenlaskun kansainvälisille pääomamarkkinoille lokakuun lopussa. Varainhankinnan myötä pystymme rahoittamaan suomalaisia pääomatavaroita ostavien asiakkaiden vientiluottoja. Järjestelmä turvaa osaltaan Suomen vientiyritysten kilpailukykyä, sillä vientikaupan saaminen edellyttää useimmiten myös pitkäaikaisen rahoituksen järjestämistä ostajalle.

Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut, että aloittavien kasvuyritysten pääomasijoitustoiminta siirtyy Finnveralta Tekesiin viimeistään vuoden 2014 alussa. Finnvera keskittyy tarjoamaan pk-yrityksille lainoja ja takauksia sekä vientiluottoja ja -takuita viennin rahoitukseen ja hankkimaan näihin liittyen varoja markkinoilta.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458
tiedottaja Terhi Kannisto, puh. 029 460 2860

Tiedotteen PDF-versio

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012 (PDF)

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot