Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Finnvera-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

16.08.2013

Rahoituksen kysyntä painottui pieniin hankkeisiin ja vientiin

Rahoituksen saatavuus Suomessa on muuhun Eurooppaan verrattuna kohtalaisen hyvä, vaikka rahoituksen hinta ja vakuusvaatimukset ovat nousseet. Finnveran pk-rahoituksen kysyntä oli katsauskaudella kuitenkin kokonaisuudessaan vaisua. Alkuvuonna pk-yritysten rahoitustarpeet olivat tavanomaista pienempiä, ja ne painottuivat edelleen käyttöpääomaan. Suomen kokonaisviennin lasku ei vaikuttanut viennin rahoituksen kysyntään, joka oli edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Liiketoiminta ja tuloskehitys

Tammi-kesäkuussa pk-yrityksille annettujen rahoitustarjousten euromäärä laski 13 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkuvuonna vientikauppoihin liittyviä rahoitushakemuksia saatiin edellisvuotta enemmän, mutta annettujen tarjousten määrä kuitenkin aleni 10 prosenttia, sillä osa hakemuksista on vielä luottosopimusten neuvotteluvaiheessa.
Finnvera-konsernin tulos oli 44 miljoonaa euroa voitollinen eli selkeästi edellisvuoden vastaavan jakson tulosta parempi (19). Konsernin tuloksen paranemiseen vaikuttivat merkittävimmin emoyhtiö Finnvera Oyj:n palkkiotuottojen kasvu sekä saamisten arvonalentumisten ja takaus- ja takuutappioiden pieneneminen.

Emoyhtiö Finnvera Oyj:n sekä viennin että pk-yritysrahoituksen tulokset olivat positiiviset: Viennin rahoituksen tulos oli 39 miljoonaa euroa (28) ja kotimaan luotto- ja takaustoiminnan tulos 8 miljoonaa euroa (-4). Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernitulokseen oli -2 miljoonaa euroa (-5).

Konsernin tunnusluvut 30.6.2013 (30.6.2012)

  • Vakavaraisuus 16,5 % (15,7)
  • Kulu-tuotto-prosentti 29,5 % (29,5)
  • Omavaraisuus 17,9 % (23,7).           

Loppuvuoden näkymät

Talouden matalasuhdanne näkyy pk-yrityksissä investointien vähäisyytenä sekä rahoituksen kysynnän painottumisena käyttöpääomaan. Rahoituksen uudelleenjärjestelyjä ja maksuaikajärjestelyjä tehdään runsaasti. Heikommassa taloudellisessa asemassa olevien yritysten rahoituksen saatavuus on vaikeutunut, mikä heikentää näiden jo ennestään haavoittuvassa tilanteessa olevien yritysten selviytymismahdollisuuksia.
Vientitakuiden ja -luottojen kysynnän odotetaan säilyvän loppuvuonna edellisvuoden tasolla. Kysyntään vaikuttaa keskeisesti jatkuva epävarmuus pankki- ja rahamarkkinoilla, mistä syystä ostajat edellyttävät yhä useammin myös rahoitustarjousta vientikauppojen yhteydessä.

Epävarma talouskehitys vaikeuttaa Finnveran tuloskehityksen arviointia. Tämän hetken arvion mukaan Finnvera-konsernin vuoden 2013 tuloksen odotetaan kuitenkin toteutuvan edellisvuotta parempana, kun sen arvioitiin tammi-maaliskuu 2013 osavuosikatsauksessa toteutuvan edellisen vuoden tasoisena. Yksittäiset riskit voivat toteutuessaan heikentää tulosta tuntuvasti. 

Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä:
 
”Muutos valtion luotto- ja takaustappiositoumuksessa mahdollistaa Finnveralle jatkossa korkeamman riskinottokyvyn aloittavien sekä kasvua ja kansainvälistymistä hakevien yritysten rahoituksessa. Finnvera pyrkii omalta osaltaan varmistamaan, että rahoitus hyviin hankkeisiin järjestyy pk-yrityksille, joiden liiketoiminnalla on riittävät edellytykset kannattavaan toimintaan. Haemme myös uusia rahoitusmalleja yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja olemme selvittäneet muun muassa pk-yritysten joukkorahoitusmahdollisuuksia. Tämän osalta päätöksiä Finnveran mahdollisesta roolista tehtäneen syksyn aikana.”

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
talousjohtaja Ulla Hagman, puh. 029 460 2458

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot