Content Section
Tiedotteet

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluekatsaus 1-6/2022: Teollisuudessa positiivinen vire – Venäjän hyökkäys heijastuu tuotantoketjuihin ja raaka-aineiden saantiin.

""
Published date

Finnvera myönsi Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin kotimaan rahoitusta alkuvuonna 2022 yhteensä 69 miljoonaa euroa (59). Euromääräisesti kasvu oli suurinta Etelä-Pohjanmaalla. Kaikissa kolmessa maakunnassa suurin kasvu kohdistui teollisuuteen ja erityisesti metallituotteiden valmistukseen. Keski-Pohjanmaalla investoinnit ovat kasvussa.

Maakunnista Pohjanmaan yrityksille myönnettiin tammi‒kesäkuussa kotimaan rahoitusta 32 miljoonaa euroa (29), Keski-Pohjanmaalle 13 miljoonaa euroa (13) ja Etelä-Pohjanmaalle 25 miljoonaa euroa (18).

Finnveran myöntämä rahoitus mahdollisti 151 miljoonan euron kokonaishankkeiden toteutumisen yhdessä pankkien ja muiden rahoittajien kanssa. Rahoitus kohdistui lähes sataprosenttisesti pk- ja midcap -yrityksille. Finnveran rahoituksella myötävaikutettiin maakunnissa yhteensä 237 uuden työpaikan syntymiseen.

– Rahoituksen kysyntä kasvoi, ja rahoitusta haettiin positiivisiin rahoitustarpeisiin eli kasvuun ja uuden kehittämiseen. Rahoitus kohdistui yritysten käyttöpääomaan, kotimaan toimitusten toimitusvakuuksiin, investointeihin ja viennin rahoittamiseen, sanoo aluepäällikkö Päivi Kinnunen.

Kaikissa kolmessa maakunnassa yritysten rahoitus oli edelleen selvästi pandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla.

""

Metallialan lisäksi kasvua myös kaupan ja palvelualojen rahoituksessa

Kaikissa kolmessa maakunnassa suurin osuus rahoitettavista toimialoista on teollisuudella ja erityisesti metallituotteiden valmistuksella. Kaikissa maakunnissa suurin euromääräinen kasvu kohdistui metallituotteiden valmistukseen.

Kaupan ja kuluttajapalvelujen alalla rahoituksen myöntäminen kasvoi edellisvuoteen verrattuna kaikissa maakunnissa. Myös liike-elämän palveluihin myönnettiin edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän rahoitusta, Pohjanmaalla kasvua oli tällä toimialalla 36 prosenttia. 

– Teollisuudessa ja erityisesti metalliteollisuudessa on ollut rahoituksen näkökulmasta hyvin positiivinen vire. Hankkeiden koko oli edellisvuotta suurempi hakemusten määrän ollessa aiempaa pienempi. Näen liike-elämän palveluiden rahoituksen kasvun hyvin myönteisenä alueellemme, aluepäällikkö Kari Hytönen arvioi. 

Yritykset tarvitsivat vähemmän käyttöpääomarahoitusta – kauppoja ja toimituksia rahoitettiin vilkkaasti, investointeja kaivataan edelleen

Koronasta aiheutuvaa kysyntää ei enää ollut, vaan yritykset hakivat käyttöpääomarahoitusta myös kasvua varten tilauskantojen kääntyessä nousuun. Käyttöpääomarahoituksen osuus kasvoi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla alkuvuonna.

Toimitusvakuuksien osuus rahoituksesta nousi etenkin Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaalla toimitusvakuuksien määrä puolittui aikaisemman vuoden vastaavasti ajankohdasta. Maakunnissa on projektiluontoisia toimituksia tekeviä pk-yrityksiä, jotka tarvitsevat toiminnassaan vakuuksia, ja tämä näkyy myös Finnveran rahoituksessa.

Kaivattujen investointien kasvu jäi hieman odotetusta, joskin maakuntien välillä oli eroja. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla investointien rahoitus pysyi alkuvuonna 2022 samalla tasolla verrattuna aikaisempien vuosien vastaavaan ajankohtaan. Keski-Pohjanmaalla investointien osuus sen sijaan kasvoi euromääräisesti yhteensä 7 miljoonaan euroon (5).

Omistajanvaihdokset ovat tärkeitä yrityskentän elinvoimaisuudelle. Finnvera oli rahoittamassa maakunnissa yhteensä 31 yrityksen (35) omistajanvaihdosta yhteensä 6 miljoonalla eurolla (5). 

""

Puolet rahoituksesta kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille – toimintaympäristön muutos lisää epävarmuutta 

Finnveran strategian kannalta tärkeiden kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus maakunnissa myönnetystä rahoituksesta oli yli puolet. Etenkin Pohjanmaalla on perinteisesti vahva vientisektori ja suuria yrityksiä, jotka alihankintaverkoston kautta luovat mahdollisuuksia myös pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

Muuttuneella geopoliittisella tilanteella on vaikutuksia alueemme yrityksiin. Raaka-aineita, kuten metallia sekä puupohjaisia raaka-aineita on jouduttu hankkimaan muualta kuin Venäjältä ja Ukrainasta. Myös vaihtoehtoisia markkinoita on ryhdytty hakemaan Venäjän sijaan.

– Yritysten muuttunut toimintaympäristö vaikuttaa tuotantokustannuksiin, logistiikkaan ja tuotantoketjuihin, ja todennäköisesti vähentää yritysten investointihalukkuutta. Muuttunut tilanne näkyy rahoituksessamme siten, että osa kysynnästä on kohdistunut raaka-aineostojen rahoittamiseen kohoavien kustannusten ja toimitusvaikeuksien vuoksi. Pyrimme toimimaan monipuolisesti rahoituksen keinoin sekä varmistamaan, että yritykset osaavat hyödyntää rahoitusta, sanovat Kari Hytönen ja Päivi Kinnunen.

Lisätiedot:

Etelä-Pohjanmaa: Kari Hytönen, aluepäällikkö, Finnvera Sisä-Suomi, puh. 029 460 2351

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: Päivi Kinnunen, aluepäällikkö, Finnvera, Länsi-Suomi, puh. 029 460 2631

Liite: Aluekatsaus Pohjanmaat 1-6/2022 (PDF)