Content Section
Artikkelit

Timo Lindholm Pk-yritysbarometristä: Heikko taloustilanne pitkittyy

henkilökuvassa Timo Lindholm
Published date

Korona-ajan ensimmäisen Pk-yritysbarometrin viesti on odotetun synkkä. Suhdanne pysyy heikkona, liikevaihto ei kasva ja investoinnit vähenevät. Kun barometrissä kysytään odotuksia aina 12 kuukaudeksi eteenpäin, on saldolukujen viesti selvä: talouden vaikeudet pitkittyvät ja käännettä parempaan saadaan odottaa ensi vuoden jälkipuolelle saakka. Myönteistä on rahoitusjärjestelmän toimivuus sekä yritysten uudistumishalukkuus.

Yrittäjät vastasivat barometriin kesä–heinäkuussa, jolloin koronakriisin ensimmäiset kuukaudet oli eletty. Kesän jo valmiiksi heikosta tilanteesta katsoen suhdanteiden odotetaan siis heikkenevät vielä lisää. Tätä tulkintaa korostaa se, että korona tuntui nopeimmin ja rankimmin erityisesti palvelualoilla, jotka edustavat 60:tä prosenttia barometrin vastaajista.

Siirtymisestä koronakriisin toiseen vaiheeseen kertoo se, että odotukset putosivat eniten suuremmissa, yli 50 henkeä työllistävissä pk-yrityksissä. Tämä muutos on linjassa teollisuuden uusien tilausten kanssa, jotka vähenivät tammi–heinäkuussa lähes 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Lisää rahoitusta, lisää lyhennysvapaita

Ulkoisen rahoituksen hakemisessa tapahtui selvä hyppy ylöspäin, kun lähes kolmannes vastaajista kertoi ottaneensa rahoitusta. Tämä näkyy myös pankkien yritysluottokannassa. Sen nousu on jopa nopeutunut. Pankkien luottokanta teollisuudelle nousi helmikuun jälkeen muutamassa kuukaudessa lähes 2 miljardia euroa eli noin neljänneksellä. Luottokantaa paisuttaa kaikilla toimialoilla yritysten hakemat lyhennysvapaat. Luottokanta ei siis ”sula” lyhennysten kautta läheskään normaaliin tahtiin. Samalla osa hyvän luottokelpoisuuden yrityksistä on voinut ottaa rahoitusta jopa ennakkoon – varautuen rahoituksen saatavuuden vaikeutumiseen. On myös selvää, että lainojen lyhennysvapaita tarvitaan, ja syksyn aikana yritysten ja pankkien välillä käydään laaja, viime kevättä hankalampi, neuvottelukierros uusista lyhennysvapaista.

Positiivista barometrissä on yritysten vahva kehittämishalukkuus.

Positiivista barometrissä on yritysten vahva kehittämishalukkuus. Vaikeat ajat pakottavat tarkastelemaan kriittisesti nykyistä liiketoimintaa ja hakemaan uusia toimintatapoja, tuotteita tai markkinoita. Myös kehittämishankkeisiin saatu rahoitus on kannustanut tähän suuntaan. Kehittämishalusta kertoo sekin, että rahoitusta aiotaan hakea paljon yleisemmin investointeihin kuin käyttöpääomaksi heikon suhdanteen pakottamana.

Kirjoittaja Timo Lindholm on Finnveran pääekonomisti