Content Section
Artikkelit

Takana pandemia, Euroopassa sota, edessä taantuma – Talouden myllerryksessä hitaan kasvun vuosi tuntuisi lottovoitolta

Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.
Published date

Parhaimmillaan vuosi 2023 on hitaan kasvun vuosi, ja vuonna 2024 talouden odotetaan taas kasvavan normaalisti tai jopa nopeammin. Vaikeasti ennustettavat ja äkilliset tapahtumat ovat kuitenkin mahdollisia. Esimerkiksi hitaamman talouskasvun Kiina on arvaamaton toimija, arvioi Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Yleisin ennuste on, että Suomi vajoaa taantumaan vuonna 2023. Talouden ennustaminen on ollut viime vuosina epäkiitollista puuhaa. Koronapandemian jälkeisen vahvan kasvuvuoden 2021 jälkeen odotettiin toista hyvää vuotta, mutta sen sijaan vuotta 2022 leimasi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan seurannut epävarmuus, energiakriisi ja kiihtynyt inflaatio.

Epävarmuustekijät ovat heikentäneet yritysten ja kuluttajien luottamusta, mutta työllisyys on säilynyt hyvänä. Kysynnän aleneminen, yleinen kustannustason ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet kuitenkin monen yrityksen talouteen. Huoli näkyi jo syksyllä etenkin pienemmissä yrityksissä, jotka kysyivät ennakoivasti joustoja rahoitukselle. Näihin Finnvera on myös varautunut.

- Epävarmuuden kasvu vähentää investointihaluja, mikä on Suomen talouden kannalta huolestuttavaa. Toimialojen välillä on edelleen suuria eroja. Finnveran näkemyksen mukaan rahoituksen kysynnän ja näkymien odotetaan kehittyvän positiivisimmin teollisuudessa, kun taas rakentamisessa odotukset ovat heikoimmat. Energiakriisi ja vihreä siirtymä ovat tuoneet uusia kasvumahdollisuuksia innovatiivisia ratkaisuja tuottaville yrityksille, Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Varovaisen positiivista on myös se, että Venäjän-markkinoilta poistuneet yritykset ovat löytäneet yllättävän hyvin uusia markkinoita lännestä, Euroopasta ja Yhdysvalloista.

- Suomen viennin arvo pysyi edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta inflaation ja kustannusten nousun takia viennin todellinen kasvu saattaa jäädä pieneksi. Maailmantalouden liikkeet heijastuvat Suomen vientiin viiveellä ja negatiivinen vaikutus on todennäköisesti vasta edessä, joten vientialoilla suhdannekestävyyttä koetellaan.

Kasvuodotukset synkkenivät synkkenemistään loppuvuonna

Keskuspankit ovat nostaneet tuntuvasti ohjauskorkojaan kiihtyneen inflaation takia, vaikka inflaatio oli suureksi osaksi seurausta ulkoisista tekijöistä eli energian hinnan noususta. Varsinkin kaasun hinnan nousun taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen poliittiset seuraukset. Vaikka kaasun hinta ei suoraan vaikuta Suomeen, välillinen vaikutus tuntuu meillä muun muassa Saksan kautta.

- Vuoden 2022 jälkipuoliskolla hintatason nousun ja nousevien korkojen yhdistelmä alkoi purra talouskasvuun. Kolmannella vuosineljänneksellä kasvu hidastui ja vuoden lopulla kasvuodotukset olivat entistä pessimistisempiä. Tuoreimmat ennusteet vuodelle 2023 odottavat Suomen talouskasvun kääntyvän miinusmerkkiseksi, Kotamäki sanoo.

Vaikeat ja äkilliset tapahtumat ovat mahdollisia

Toistaiseksi Suomen työllisyysaste on korkeammalla kuin pitkään aikaan. Myös yritykset tekevät edelleen kohtalaista tulosta, ja yritysten tase on keskimäärin hyvä. Kotitalouksillakin on ollut puskureita korona-aikana karttuneiden säästöjen kautta.

- Jos hyvin käy, parhaimmillaan vuosi 2023 on hitaan kasvun vuosi, ja vuonna 2024 talouden odotetaan taas kasvavan normaalisti tai jopa nopeammin. Vaikeasti ennustettavat ja äkilliset tapahtumat ovat kuitenkin mahdollisia. Esimerkiksi Kiina on arvaamaton toimija. Suomen merkittävistä vientimaista Kiina on tärkeä kaupan ja investointien kannalta, ja sen hidastuva kasvu voi heikentää laajemminkin Aasian maiden vienti- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Suuret odotukset vihreälle siirtymälle lähivuosina

Yrityssektorin rahoitukseen vaikuttaa tulevaisuudessa entistä voimakkaampi siirtymä vihreää taloutta kohti. Vihreä siirtymä tulee koskemaan kaikenkokoisia yrityksiä.

- Kysymys ei enää kuulu, tuleeko vihreä siirtymä vaan kuinka nopeasti se tulee. Jokainen kotitalous ja yritys voi pohtia, kuinka voin osaltani edistää vihreää taloutta. Yritykset tulevat kohtaamaan haasteita niin kustannusten kuin tiukentuvan sääntelynkin kautta. Samaan aikaan vihreä siirtymä on valtava mahdollisuus suomalaisille yrityksille. Nyt on aika tiedostaa tilanne ja paikata informaatio- ja osaamiskuilut energiamurroksen osalta, Kotamäki sanoo.

Kotamäen mukaan rahoitustarjonta pysyy todennäköisesti hyvällä tasolla lähitulevaisuudessa – varsinkin vihreän talouden hankkeisiin. Finnvera auttaa rahoituksen keinoin yrityksiä hyötymään ilmastotoimien tuomista mahdollisuuksista.

Lisätiedot:

Mauri Kotamäki, pääekonomisti, Finnvera, puh. 029 460 2878

Lisää aiheesta:

Finnveran Rahoitus & kasvu -katsaus:

Finnveran Rahoitus & kasvu -katsaus: Epävarmuus hyydyttämässä investoinnit, yritykset varautuvat talveen – ”Mitä vain voi tapahtua” | Finnvera

Finnveran Rahoitus & kasvu LIVE -webinaarit

Jaa sivu: