Content Section
Artikkelit

Suunnitteletko rahoituksen hakemista? Katso asiantuntijan vinkit

Mies tietokoneen ääressä
Published date

Ennakkovalmistautuminen rahoitusneuvotteluun helpottaa ja nopeuttaa rahoitushakemuksesi käsittelyä. Näin voit valmistautua keskusteluun rahoittajan kanssa.

1. Pidä yhtiösi perustiedot ajan tasalla 

Huolehdi siitä, että osakeyhtiösi edunsaajatiedot on ilmoitettu PRH:lle (omistus ja vastuuhenkilöt) ja tarkista, että toimialatieto vastaa nykyistä liiketoimintaasi. Varmista, että yrityksen osakkaiden ja vastuuhenkilöiden luottotiedot ovat kunnossa. Rahoittaja tarkistaa yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottotiedot.

Toimita viralliset tilinpäätökset PRH:lle säädetyssä aikataulussa. Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä vaihtelee yritysmuodoittain. Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia koskee toimitusvelvollisuus, vaikka yritys ei harjoittaisikaan toimintaa. Tee vuosittain rahoitussuunnitelma. Laske myös, miten paljon rahaa tarvitset seuraavien kolmen kuukauden aikana (mm. vuokrat, palkat, kiinteät kulut yms.). Juokseva kassavirtabudjetti auttaa hallitsemaan lähiajan rahoitustarpeita.

2. Tarkista, miten paljon yrityksesi tällä hetkellä lyhentää velkoja vuosittain 

Tarkista kassaanmaksujen ja kassastamaksujen tilanne. Maksavatko yrityksesi asiakkaat nyt myöhässä ja miten yrityksesi maksaa laskunsa. Jos olet hakemassa lisää rahoitusta, arvioi mahdollisesti kasvava vuosilyhennysten määrä. Voit myös neuvotella nykyisten velkojesi maksuohjelmiin muutoksia. Näin saat jäämään yrityksen kassaan rahaa ja tarvitset lisärahoitusta vähemmän. 

3. Tee tulostavoitteet kolmelle seuraavalle vuodelle 

Näin voit itsekin arvioida, millainen velanhoitokyky yrityksellä olisi. Tavoitteiden asettaminen auttaa liiketoiminnan suuntaamisessa, ja lukujen avulla näet, miten paljon yritys voi jäädä tavoitteistaan jälkeen vaarantamatta vastuidensa hoitoa, velanhoito mukaan lukien. Näin voit itsekin mitata ja seurata onnistumista.

4. Tarkista kuluvan vuoden kehitys, viimeisimmät kuukausiajot, tuloslaskelma ja tase sekä mahdollinen tilauskanta 

Vertaa niitä suunnitelmaasi. Ennakoiko toteutunut kehitys sitä, että on mahdollista yltää asetettuihin tavoitteisiin? Mitä toimenpiteitä tai mahdollisesti investointeja tavoitteiden saavuttaminen yritykseltä edellyttää? Varaudu vastaamaan rahoittajan kysymyksiin.

5. Lähetä rahoitushakemuksesi ja liitä samanaikaisesti mukaan myös:

  • Viralliset tilinpäätökset: rahoittaja voi arvioida yrityksesi jo toteutuneen liiketoiminnan kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden
  • Kuluvan tilikauden viimeisimmät kuukausiajot (tuloslaskelma ja tase): rahoittaja näkee, mihin suuntaan liiketoimintasi on kehittynyt sekä
  • Tulossuunnitelmasi kolmelle seuraavalle vuodelle: tulevaisuuden tuotoilla hoidetaan nykyiset ja tulevat vastuut ja voidaan arvioida myös haetun rahoituksen riittävyys

Kerro rahoittajalle, jos olet samanaikaisesti hakemassa julkista tukea (mm. Business Finland, Ely-keskus tms. avustukset).

6. Jos olet aloittamassa liiketoimintaa, liiketoimintasuunnitelma auttaa kirkastamaan yrityksen toiminnan

Sen avulla myös rahoittaja saa käsityksen yrityksen aiotusta liiketoiminnasta. Liiketoimintasuunnitelma kertoo, mitä palvelua ja/tai tuotetta tarjoat markkinoille, kenelle se on suunnattu ja miten yrityksenä toimit saavuttaaksesi asiakkaat. Tavoitteiden kuvaaminen myös lukuina auttaa konkretisoimaan liiketoiminnan ja voit arvioida siihen liittyviä riskejä.

7. Jos tarvitset apua laskelmien teossa ja niiden tulkinnassa tai haluat sparrausta liikeideallesi, hyödynnä seudullisten yrityspalvelujen maksutonta neuvontaa

Tietoja neuvontapalveluista löydät www.suomi.fi ja www.sekes.fi. Katso myös tietoa rahoitussuunnittelusta verkkosivuiltamme.
 

Neuvot antoi Finnveran palvelutuotannon aluepäällikkö Anneli Soppi.

Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme puh. 029 460 2580 tai chatistamme.

Jaa sivu: