Content Section
Artikkelit

Suomalaiset pk-yritykset pärjäävät hyvin Kiinan-markkinoilla

Finnveran aluepäällikkö Mika Relander piipahti Suomessa Kiinan-komennuksensa välissä kertomassa yritysten kuulumisia Aasian talousmahdin markkinoilta.
Published date

Vaikka Kiinan talous on hienoisessa laskusuhdanteessa, suomalaiset yritykset pärjäävät kertomansa mukaan Kiinan-markkinoilla verraten hyvin, sanoo Finnveran aluepäällikkö Mika Relander. Cleantech- ja ict-aloilla näkymät ovat hyvät. Myös uusi laki ulkomaisista investoinneista voi avata uusia mahdollisuuksia – mutta tuoda myös uusia velvollisuuksia.

Relander on kesäkuuhun saakka Shanghaissa kartoittamassa kiinalaista yritysrahoituskenttää. Finnveran vientitakuut Kiinaan kasvoivat 93 miljoonaan euroon vuonna 2018 edellisvuoden 3 miljoonasta eurosta lähes kymmenen vuoden vähäisen kysynnän jakson jälkeen. Oliko kyse yksittäisistä suurista kaupoista vai jatkuvammasta vientitakuukysynnän kasvusta, sitä Finnvera ja Relander pyrkivät nyt selvittämään. Tavoitteena on kerätä tietoa, joka hyödyttää suomalaisia vientiyrityksiä Kiinaan suuntautuvissa hankkeissa.

Kiinalaiset ostajatahot ovat aiempaa kiinnostuneempia länsimaisten rahoituskanavien toiminnasta ja käytöstä. Relander sanoo huomanneensa, että Finnveraa ei Kiinassa juuri tunneta, ja tunnettuuden lisääminen on tärkeää. Myös Team Finland -yhteistyö alueella hyödyttää koko verkostoa.

Kiina on potentiaalinen markkina-alue paitsi Suomessa toimiville suuryrityksille, myös pk-yrityksille.

– Etenkin pk-yrityspuolella yritykset kokevat, että tilaukset ovat pikemminkin kasvaneet kuin supistuneet. Pk-yritykset, jotka ovat nyt tulleet Kiinaan kertovat, että bisnes on lyhyessäkin ajassa lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Mutta yritykset totta kai tietävät, että haasteita on ja että on tarkkaan segmentoitava, missä osissa Kiinaa toimitaan ja mitä asiakasryhmiä tavoitellaan, Relander sanoo.

Ict-ala on yksi aloista, jotka menestyvät Kiinassa. Relanderin mukaan Kiinan viralliset lähteet kertovat, että maassa on kysyntää erityisesti ympäristöystävällisille teknologioille. Relander arvioi, että länsimaisen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin läpikäyneet tuotteet ja hankkeet ovat kysyttyjä, sillä kiinalaiset ostajayritykset kokevat hyötyvänsä selvityksistä.

"

"Etenkin pk-yrityspuolella yritykset kokevat, että tilaukset ovat pikemminkin kasvaneet kuin supistuneet."

"

Ulkomaisiin yrityksiin suhtaudutaan positiivisemmin – vastassa kilpailukykyisiä kiinalaisyrityksiä

Kiinassa on esitelty hiljattain uusi laki ulkomaisista investoinneista. Sen mukaan ulkomaiset yritykset olisivat Kiinan-markkinoilla samassa asemassa kuin kiinalaiset yritykset, mikä kertoo siitä, että ulkomaisiin yrityksiin suhtaudutaan Kiinassa aiempaa positiivisemmin. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2020 alussa. Relander sanoo, että lain ajoittamiseen on voinut vaikuttaa kauppasodan uhka, mutta myös se, että kiinalaiset yritykset ovat taloudellisesti kilpailukykyisempiä kuin aikaisemmin. Vaikka talousmahti avaa näin uusia tilaisuuksia myös suomalaisille, edessä voi olla myös uusia haasteita.

– Jatkossa ei välttämättä ole niin helppoa olla länsimainen yritys Kiinassa, vaan sekä mahdollisuudet että velvollisuudet tulevat olemaan samat kuin kiinalaisilla, Relander sanoo.

Lue myös:

Vientitakuiden kysyntä herännyt Kiinan-kaupassa – Syiden ymmärtäminen voi parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia