Content Section
Artikkelit

Sadoille pk-yrityksille eväitä ja vertaistukea viennin kasvattamiseen ja rahoitusosaamiseen

Vientikaupan rahoituskiertueen tilaisuus pidetiin Kuopiossa helmikuun lopulla, ja tupa oli täynnä yleisöä. Yhteistyökumppaneina olivat mukana Kuopion alueen kauppakamari, Handelsbanken, Tryg Garanti ja Finnvera.

Suomalaiset yritykset osaavat myydä tuotteita, mutta vientikaupan rahoitus- ja riskienhallintaosaaminen voi merkittävästi parantaa kilpailukykyä ja menestystä vientimarkkinoilla. Näihin asioihin pureutuu vientikaupan rahoituskiertue, jonka Finnvera ja Kauppakamarit yhteistyössä pankkien ja luottovakuuttajien kanssa aloittivat viime syksynä. Jo yli 300 suomalaista pk- ja midcap-yritystä on saatu mukaan oppimaan ja keskustelemaan. Kiertue ja Finnveran järjestämät rahoituspajat jatkuvat kevään aikana, ja tähtäimessä on jatko tämän jälkeenkin.

Vientikaupan rahoituskiertueen tavoitteena on lisätä yritysten ymmärrystä vientikaupan ostajarahoituksen strategisesta merkityksestä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, ja tätä kautta edistää suomalaisen viennin kilpailukykyä.

Finnveran ja 19 alueellisen kauppakamarin, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean ja OP:n sekä luottovakuuttajien Atradiuksen, Cofacen, Euler Hermesin ja Tryg Garantin yhteistyönä käynnistämällä kiertueella on tähän mennessä järjestetty tilaisuuksia jo 13 paikkakunnalla. Järjestäjien asiantuntijapuheenvuorojen ohella tilaisuuksien keskiössä on yksi tai kaksi yritystä, jotka kertovat omista vientikaupan rahoituskokemuksistaan.

Osallistujien ja paikallisten kauppakamarien palaute kiertueesta on ollut erittäin myönteistä.

"

"Suomalaisille pk-yrityksille on tyypillistä esimerkiksi ennakkomaksun vaatiminen maksuajan tarjoamisen sijaan."

"

Maksuehdot keskeinen viennin kasvun hidaste

Vientikaupan rahoitukseen erikoistuneen Finnveran rahoituspäällikkö Erno Ihto pelkää, että suomalaiset pk-yritykset häviävät vientikauppoja, koska niiden ostajille tarjoamat maksuehdot ovat huonommat kuin ulkomaisilla kilpailijoilla. Suomalaisille pk-yrityksille on tyypillistä esimerkiksi ennakkomaksun vaatiminen maksuajan tarjoamisen sijaan.

Suurimmissa kilpailijamaissa, kuten Ruotsissa ja Saksassa, yritykset sen sijaan osaavat hyödyntää vientikaupan ostajarahoitusta paremmin, jolloin ne voivat tarjota ostajalle parempia maksuehtoja itselleen pienemmin riskein.

Vientiä ja ostajarahoituksen roolia myynnissä ja kansainvälistymisessä tulisikin miettiä strategisemmin. Harvalla vientiyrityksellä on olemassa oleva luottopolitiikka, vaikka ostajarahoituksella ja ostajariskin hallinnalla saavutettaisiin selkeitä kilpailuetuja. Vientiyritys voi parantaa kilpailukykyään tarjoamalla turvallisesti maksuaikaa ja auttamalla ostajaa löytämään rahoitusratkaisun.

–Tavaroita ja palveluita osaamme jo myydä, mutta kun yhtälöön otetaan vientikaupan rahoitusosaaminen, meistä voi tulla vielä parempia myyjiä vientimarkkinoilla. Silloin kauppoja ei jää tekemättä luottotappioiden pelossa, ja toisaalta pystytään myös tarjoamaan parempaa asiakaskokemusta, Kansainvälisen kauppakamari ICC:n Suomen maajohtaja ja Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori toteaa.

Juuri näihin asioihin vientikaupan rahoituskiertueella keskitytään.

Kiertueella keskusteltu vilkkaasti ja oiottu harhaluuloja

Erno Ihto kertoo poikkeuksellisen laajalla yhteistyöverkostolla toteutettavan kiertueen olevan fokukseltaan ainutlaatuinen Suomessa, sillä kiertueella keskitytään vientikaupan rahoitukseen, nimenomaan ostajarahoitukseen ja ostajariskiltä suojautumiseen. Kiertueen konsepti on todettu toimivaksi.

Tilaisuuksissa keskustelua ovat herättäneet erityisesti vierailevien yritysten tarinat. Asiantuntija- ja vertaisneuvoja on niiden innoittamina kyselty hyvinkin konkreettisiin kysymyksiin, kuten siihen minkälaiseen vientiin remburssit ja luottovakuutukset soveltuvat ja mitä vientimaakohtaisia suosituksia ja vaihtoehtoja on tarjolla.

Keskusteluissa on noussut näkyviin yleinen harhakäsitys luottovakuuttamisen kalleudesta. Yritysten kokemusten ja asiantuntijoiden avulla on voitu oikoa virheellisiä mielikuvia ja osoittaa, että vientikaupan ostajarahoitus ja riskeiltä suojautuminen eivät ole pienenkään yrityksen ulottumattomissa.

–On äärimmäisen tärkeää aloittaville vientiyrityksille, jos kiertueella voidaan edesauttaa alueellista yritysten verkostoitumista. Mahdollisuus päästä kuuntelemaan ja keskustelemaan kokeneempien viejien kanssa on arvokas. Kun tähän yhdistetään pankki, luottovakuuttaja ja Finnvera, on paikalla hyvin paljon asiantuntemusta, Ihto iloitsee.

Tilaisuuksissa osallistujilla on ollut myös mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun asiantuntijoiden kanssa.

"

"Keskusteluissa on noussut näkyviin yleinen harhakäsitys luottovakuuttamisen kalleudesta."

"

Lisäksi Finnvera järjestää yksittäisille yrityksille ilmaisia vientikaupan rahoituspajoja, joissa käydään yrityksen, Finnveran ja yrityksen valitseman pankin kesken läpi yritykselle sopivia vientikaupan ostajarahoitusvaihtoehtoja. Pajoja järjestettiin viime vuonna noin 50, ja tänä vuonna niitä on tarkoitus järjestää jo 150.

Pk-yritysten viennin eteen on vielä paljon tehtävää

Vaikka vientikaupan rahoituskiertue on tavoittanut tähän mennessä jo useita satoja suomalaisia pk-yrityksiä, on tämä viennin kilpailukyvyn kasvattamisessa kuitenkin vasta alkua.

Finnveran tavoitteena on aloittaa kevään jälkeen seuraava vientikaupan rahoituskiertue, mutta jatkosta ei ole vielä sovittu muiden järjestäjätahojen kanssa. Tavoitteena on myös parantaa kiertueen saavutettavuutta, esimerkiksi etäosallistumismahdollisuuksilla, jotta yhä useampi tukea kaipaava pääsisi mukaan. Myös vientikaupan rahoituspajojen järjestämistä aiotaan jatkaa.

–Tässä vasta raapaistaan pintaa eikä yhdellä kiertueella toki vielä muuteta asioita suurella mittakaavalla. Myönteistä on kuitenkin ollut julkisten ja yksityisten tahojen toimiva yhteistyö, sekä pankkien ja luottovakuuttajien saaminen mukaan talkoohengessä edistämään suomalaista vientiä, summaa Timo Vuori.

Kiertueen taustalla on Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n keväällä 2018 teettämä vientikaupan rahoitusbarometri. Barometrin mukaan suomalaisten pk-yritysten tietämyksessä kansainvälisen kaupan rahoitusinstrumenteista ja maksutavoista on selkeitä puutteita. Vientikaupan rahoitustapojen parempi tuntemus voi lisätä kilpailukykyä ja edistää vientiä. Barometri uusitaan keväällä 2019.

Vientikaupan rahoituskiertue.

Lue myös: Finnvera ja kauppakamari: suomalaisyrityksilta jää vientikauppoja saamatta - rahoitustapoja ei tunneta