Content Section
Artikkelit

Rahoitusta franchising-liiketoimintaan Finnveran ja pankkien yhteistyöllä

""
Published date

Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Talous ja nuoret TAT:in keväällä 2021 julkaistussa tulevaisuusraportissa 68 prosenttia yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista koki yrittäjyyden varteenotettavaksi vaihtoehdoksi uralle. Kyselyyn vastasi lähes 15 000 nuorta. Yrittäjäksi voi edetä erilaisten polkujen kautta: toteuttamalla oman liikeidean, tai jos omaa liikeideaa ei ole, aloittamalla ketjuyrittäjänä franchising-ketjussa, ostamalla toimivan yrityksen liiketoiminnan tai osuuden jo toimivasta yrityksestä.

Yritystoiminnan käynnistämiseen ja toiminnan pyörittämiseen tarvitaan oman pääoman lisäksi ulkopuolista rahoitusta. Finnvera on ollut rahoittamassa franchising-liiketoimintaa jo noin 25 vuoden ajan toimimalla tiiviissä yhteistyössä pankkien kanssa. Pankkirahoitus vaatii aina vakuuksia, joilla pankki turvaa myöntämänsä rahoituksen. Finnveran takaukset soveltuvat vakuudeksi pankin rahoitustuotteille ja mahdollistavat yrityksen vakuussuunnittelun. 

Vakioituja tai räätälöityjä takauksia vakuustarpeisiin

Yksinkertaisiin vakuustarpeisiin soveltuu esim. Finnveran alkutakaus velkakirjaluotolle, kun sille tarvittava vakuus on enintään 80 000 euroa ja enintään 80 prosenttia taattavasta luotosta. Pankki arvioi yrityksen luottokelpoisuuden ja hakee takauksen. Finnvera tekee takauspäätöksensä pankilta saadun hakemuksen perusteella. Päätöksen alkutakaukselle saa kolmen pankkipäivän kuluessa. 

Tilanteisiin, joissa rahoitustarve on suurempi ja tarvitaan räätälöidympiä vakuusratkaisuja, soveltuu Finnvera-takaus. Näin vakuuksia saadaan velkakirjaluoton lisäksi esim. vuokrien maksamisen vakuudeksi ja ehkä myös tavaraostoille. Pankki myöntää niiden vakuudeksi pankkitakauksen. Jos pankkitakaus vaatii vakuutta, voi vakuuden hakea joko yritys tai pankki yrityksen puolesta. Finnvera arvioi luottokelpoisuuden keskustelemalla pankin ja yrittäjän kanssa ja takaushakemuksen käsittely tapahtuu joustavasti. Pankin ja Finnveran rahoitusta voi täydentää rahoitusyhtiö.

Liiketoiminnan kasvu vaatii rahoitusta

Yrityksen kannattaa tavoitella kasvua, jos markkinat sen mahdollistavat. Myös ketjuyrittäjälle franchising voi mahdollistaa kasvun. Uusia toimipisteitä avaavat nyt yhä useammin yrittäjät, jotka jo toimivat ketjussa yrittäjinä. Kasvua voi toteuttaa myös ostamalla yrityksen, joka sopii ketjun konseptiin. 

Ellei yrityksen tulorahoitus riitä turvaamaan kasvun vaatimaa rahoitusta, Finnvera voi takauksillaan olla mahdollistamassa rahoituksen saatavuuden. 

Rahoitussuunnittelun merkitys korostuu maksuvaikeuksissa

Yritystoiminnassa voi tulla eteen tilanteita, joissa yritys ajautuu maksuvaikeuksiin. Näissä tilanteissa ratkaisuja rahoitustarpeisiin toteutetaan yhteistyössä pankkien kanssa. Tällöin hyvin keskeisellä sijalla uuden rahoituksen myöntämisen lisäksi ovat takaamiemme lainojen erilaiset maksuohjelmien muutokset, lyhennysten lykkäykset ja maksuohjelmien pidentäminen. Niiden avulla pystytään parantamaan yritysten kassatilannetta.

Maksuvaikeuksissa olevan yrityksen on tärkeää tunnistaa nopeasti taloudellinen tilanne, olla yhteydessä velkojiin ja neuvotella heidän kanssaan veloille lyhennysvapaita ja/tai maksuohjelmien muutoksia. Pankki voi hakea muutoksia Finnveran takaamien luottojen maksuohjelmiin. Näiden toimien ohella tärkeitä ovat myös yrityksen omat sopeutustoimet, esim. henkilöstön lomautukset, vuokrien väliaikaiset alennukset ja uudet tavat toteuttaa liiketoimintaa.

Yrityksen rahoituksen suunnittelu ja rahoituksen riittävyyden seuranta on kaikissa tilanteissa tärkeää. Luvut konkretisoivat liiketoiminnan mitattavaksi. Kun liiketoiminta ja sen riskit ovat mitattavissa, ovat riskit myös paremmin hallittavissa. Tilanteiden ennakointi ja niihin varautuminen ovat riskienhallintaa, josta yritys ja yrittäjä hyötyvät. 

Lisätietoa Finnveran takauksista verkkosivuiltamme ja puhelinpalvelustamme 029 460 2580.

Tutustu Franchising Barometri -selvityksen tuloksiin.