Content Section
Artikkelit

Rahoitus & kasvu LIVE: Vihreä siirtymä lyö läpi kuin digitalisaatio – Koskettaa 30 vuoden päästä lähes kaikkia yrityksiä

Finnveran pääekonomistin Mauri Kotamäen vieraina olivat Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine ja Nordean ilmastoasiantuntija Matti Kahra.
Published date

Ilmastonmuutos on valtava uhka, mutta on myös paljon keinoja tehdä asioita toisin ja rajoittaa vaikutuksia. Merkittävä toimija tässä ovat yritykset, joiden innovaatioilla haastetta ratkaistaan ja jotka luovat uuteen teknologiaan perustuvia puhtaampia tuotteita. Millainen mahdollisuus ilmastonmuutos voi olla, sen lisäksi että se on uhka? Tästä keskusteltiin Rahoitus & kasvu LIVEssä keskiviikkona 17.11.2021.

Monet yritykset tekevät elantonsa jo sillä, että ne tuovat markkinoille ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta hidastetaan. Ennen pitkää vihreiden hyödykkeiden ja innovaatioiden tuominen markkinoille tulee olemaan tavallaan kaikkien yritysten tehtävä, arvioi keskustelussa Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine.

Saattaa olla kyse samanlaisesta asiasta kuin että digitalisaatiosta olisi puhuttu 80-luvun lopussa. Nyt 30-40 vuotta myöhemmin voimme todeta, että jollain tavalla digitalisaatio koskettaa lähestulkoon kaikkia yrityksiä. Joillekin se on ydinliiketoimintaa, suuri osa joutuu sen jollain tavalla huomioimaan ja saa jopa kilpailuetua siitä, että pysyy kehityksen eturintamassa. Uskon, että vihreässä siirtymässä on edessä hyvin samankaltaiset kolmisenkymmentä vuotta, Laine sanoo.

Ilmastorahasto on valtion erityistehtäväyhtiö, joka rahoittaa pääomalainoilla hankkeita tai alustoja, joilla rahoituksen avulla pystytään saavuttamaan päästövähennyksiä.

Rahoitusmaailmassa vastuullisuus ja ilmastonmuutos ovat tulleet tavoitteisiin kiihtyvällä tahdilla viimeisten kahden vuoden aikana, sanoo Nordean vanhempi ilmastoasiantuntija Matti Kahra.

- Rahoittajalle ja sijoittajalle on olennainen kysymys, miten me voimme rahoittaa ja tukea siirtymää, löytää yrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja ja joilla on kasvupotentiaali tässä ja olla sitä kautta auttaa muutoksen saavuttamisessa.

Päästötavoitteisiin sitoutumisella on valtava merkitys yrityksille

Glasgow’n kokouksen yhtenä tärkeimpänä saavutuksena Paula Laine pitää sopua globaaliin päästökauppaan liittyvän markkinamekanismin periaatteista. Matti Kahra jatkaa, että tärkeä saavutus on se, että Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset työkalut saavuttaa tavoite rajata maapallon keskilämpötilan nousu alle 1,5 asteeseen ovat nyt koossa. Hän pitää vallankumouksellisena sitä, että kahdessa vuodessa hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuneiden valtioiden määrä on noussut yhdestä 130:een.

- Tämä kattaa 90 prosenttia globaaleista päästöistä ja maailmantaloudesta. Valtiot ovat nyt ainakin pitkällä aikavälillä asettamassa sellaiset tavoitteet, joita Pariisin sopimus ja 1,5 asteen tavoite vaativat. Jos nämä tavoitteet otetaan vakavasti, tällä on valtava merkitys myös yrityksille, koska tästä päivästä lähtien kaikkien yritysten pitää miettiä oma liiketoiminta suhteessa siihen, että vuonna 2050 globaali talous pitäisi olla nettonollapäästöinen, Kahra sanoo.

Kahra ja Laine pitävät molemmat suurena huolena – ei sitä, miten muutos onnistuu pitkällä tähtäimellä – sitä, miten hyvin onnistutaan lyhyellä aikavälillä isossa muutoksessa.

- Jonkinlaisia shokkeja, häiriöitä on odotettavissa tarjontaan, kysyntään, hintatasoon ja muihin vastaaviin tekijöihin. Miten niissä tilanteissa reagoidaan. Huoli liittyy eniten lyhyeen aikajänteeseen, Laine sanoo.

-Näen että kysyntä on voimakasta. Pysyykö meillä tarjonta ja tuotanto mukana, koska on paljon asioita, joiden pitäisi tapahtua nopeammin kuin on suunnitteilla, Kahra jatkaa.

Ilmastoratkaisuilla suuri vientipotentiaali – yrityksissä edessä investointipäätösten pohdinta

Globaalien vientimarkkinoiden kautta vihreillä innovaatioilla ja teknologisilla ratkaisuilla on lähes rajaton vientipotentiaali, muistutti keskustelua vetänyt Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki.

- Ilmastonmuutokseen liittyvät huolet ovat kaikkialla yhteisiä, jolloin ratkaisut skaalautuvat voimakkaasti globaalisti. Tämä lisää yritysten kannustimia, Kotamäki arvioi.

Matti Kahran mukaan rahoittajan näkökulmasta muutos tuo yrityksille painetta lisätä läpinäkyvyyttä, miten yritykset lunastavat odotukset, mitä ne ovat tekemässä saavuttaakseen asettamansa tavoitteet. Tämä on myös kilpailuvaltti vaikka juuri vientimarkkinoilla.

- Tämä on pitkään ollut isojen listattujen yritysten tonttia, mutta vaatimukset tulevat vahvemmin myös pk-yrityspäähän. Vaatimukset tulevat rahoittajilta mutta myös muilta yrityksiltä, joita toimitusketjussa on. Kansainvälisesti isot pörssiyhtiöt asettavat hiilineutraaliustavoitteita, ne koskevat koko toimitusketjua. Silloin on tärkeää, että pystytään vastaamaan näihin kysymyksiin, vain siten voit vakuuttaa ostajan tai rahoittajan siitä, että tämä on voittava ratkaisu ja tällä tulee olemaan aito markkina ja kasvu jatkossa.

Miten sitten voidaan kannustaa pk-yrityskenttää investoimaan – ja investoimaan vihreään siirtymään? Paula Laine näkee analogian mihin tahansa yrityksen kasvupohdintaan, joka läpäisee yrityksen päätöksentekoportaat omistajista hallitukseen ja toimivaan johtoon. On puntaroitava kasvun mahdollisuudet, vaadittavat panostukset ja riskinottokyky, riskinjako ja uudistuksen johtaminen.

- Tässä ei ole kyse sinänsä sen vaikeammasta tai uudemmasta asiasta kuin yleensä yritysten kasvun harkinnassa, mutta se on valitettavasti yhtä vaikeaa kuin se on usein muutenkin, ja samat haasteet ovat edessä.

--

Katso koko keskustelu tallenteelta: Rahoitus & kasvu LIVE: Ilmastonmuutos - uhka ja mahdollisuus (videosync.fi)

Lisää Rahoitus & kasvu LIVE -webinaareista

Seuraavan webinaarin teema on Luova tuho pelastaa yritykset ke 8.12.2021 klo 9.00. Vieraina alivaltiosihteeri Leena Mörttinen, johtaja Mika Maliranta Palkansaajien tutkimuslaitoksesta ja Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä. Ilmoittaudu mukaan!