Content Section
Artikkelit

Ostamalla yrittäjäksi – kolme kysymystä rahoituksesta

Kysymyksiin vastasi Elisa Sipponen. Hän toimii aluepäällikkönä Finnveran EteläSuomen alueella ja on erikoistunut pkyritysten omistajanvaihdosten haasteisiin, mahdollisuuksiin ja rahoitettavuuteen.
Published date

Tutkimukset osoittavat, että tie yrittäjäksi voi olla turvatumpi yrityskaupan kautta kuin perustamalla yrityksen puhtaalta pöydältä. Toimivan yrityksen ostaja saa valmiin asiakaskunnan ja liiketoiminnan, jota uusi omistaja usein innostuu kehittämään tuorein voimin. Kolmasosa yrityskaupalla ostetuista yrityksistä saadaan kasvuun. Kun ostokohde on löytynyt, miten järjestyy rahoitus?

Ostajan omarahoitusosuuteen ja vakuuksiin liittyviä haasteita on helpompi lähteä ratkomaan, kun nämä neljä tekijää ovat tasapainossa:

  • kaupassa siirtyvän liiketoiminnan terveys ja ennakoitavuus
  • ostajien osaamisen soveltuminen liiketoiminnan jatkamiseen
  • kauppahinnan taustalla olevan arvostustason kohtuullisuus suhteessa odotettavissa oleviin tuottoihin ja
  • sopiva rahoitusrakenne.

Ostettavan liiketoiminnan terveys ja kannattavuus selviävät luotettavasti tilintarkastetusta tilinpäätöksestä. Ostokohteen tilinpäätökset on hyvä tutkia useamman vuoden ajalta.

Yritystoiminnan hyvä kannattavuus ja ennustettavuus ovat sen tärkeämpiä, mitä enemmän yrityskaupan rahoittamiseen tarvitaan lainarahaa. Yrityskaupan rahoittamiseen tarvittavat luotot on pystyttävä maksamaan takaisin yritystoiminnan tuottamalla kassavirralla noin viiden vuoden kuluessa.

Kokemus ostettavan liiketoiminnan toimialasta on ehdoton etu, usein jopa edellytys. Riskit pienenevät selvästi, kun kaikkea ei tarvitse opetella alusta asti. Silloin myös toiminnan kehittäminen on helpompaa ja nopeampaa.

1. Paljonko pitää olla omaa rahaa tai vakuutta lainarahoitukselle?

Yleisin ulkopuolisen rahoituksen lähde on pankkilaina, jonka vakuustarpeita katetaan varsin usein Finnveralta neuvoteltavilla takauksilla. Omarahoitusosuuden kattamisessa yhtenä osana voi olla Finnveran Yrittäjälaina, jolla joko hankitaan oston kohteen osakkeita tai pääomitetaan ostavaa yritystä.

Finnveran rahoitusosuus hankkeissa on lähtökohtaisesti 50 prosenttia, muodostuen takauksesta tai suorasta luotosta. Tapauskohtaisesti Finnvera voi rahoittaa yrityskauppaa ainoana rahoittajana suoralla luotolla jopa 50 000 euroa.

Finnveran Yrittäjälainaa voidaan käyttää esimerkiksi, kun lainanhakija ostaa osakkeita henkilökohtaiseksi omaisuudekseen. Finnvera voi rahoittaa joko koko osakekannan kaupan tai tilannetta, jossa ostaja tulee osakkaaksi yritykseen. Finnvera ei myönnä rahoitusta sijoitustoimintaan, ja ostajan on hankittava vähintään 20 prosenttia ostokohteen osakkeista. Tavallisesti osakkeiden ostaja tuleekin avainhenkilöksi yritykseen.

Kaavio pienyrityksen omistajanvaihdoksesta

Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa korkeintaan 80 prosenttia osakkeiden kauppahinnasta. Tässä esimerkissä omaa rahaa tarvitaan 10 000 euroa ja vakuus 20 000 euron pankkilainalle. Finnveran yrittäjälaina on vakuudeton.

2. Voisiko myyjä rahoittaa kauppaa?

Monissa tapauksissa yrityksen myyjä kattaa ostajan omarahoitusosuutta. Toisinaan myyjä on sijoittajana ja vähemmistöosakkaana, toisinaan taas lainoittamassa ostajaa tai tarjoamassa rahoittajille vakuuksia.

Etuna on se, että myyjän tuoman rahoituksellisen elementin lisäksi samalla säilyy myös myyjän taloudellinen intressi yritystoiminnan menestymiseen. Näin varmistetaan vahva tuki liiketoiminnan siirrolle ja uuden omistajan tukemiselle yrityskaupan onnistumisen kannalta kriittisessä haltuunottovaiheessa.

3. Millainen on sopiva rahoitusrakenne?

Tyypillisesti omarahoitusosuus on noin 20–30 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Rahoitusta suunnitellessa täytyy muistaa kauppahinnan lisäksi käyttöpääoman tarve. Käyttöpääoman tarve on riippuvainen toimialasta, mutta käyttöpääomaa olisi hyvä varata ainakin ensimmäisen kuukauden kulujen verran tai esimerkiksi 10 prosenttia vuosiliikevaihdosta.

Viime aikoina on nähty merkkejä, että hyvän taloustilanteen kääntöpuolena myytävien yritysten hintapyynnöt ovat nousseet koko Suomessa ja kauppoja on saattanut jopa peruuntua, kun ostaja on perääntynyt liian kovan hinnan vuoksi. Jos Finnvera arvioi, että kauppahinta on liian korkea, ostajilta edellytetään enemmän omaa pääomaa kauppahinnan maksamiseen. Yksi nyrkkisääntö on, että ns. goodwill eli liikearvo tulee ostaa omalla rahoituksella.

Ostokohde on löytynyt, mutta mitä tehdä seuraavaksi?

Kevään 2019 Pk-yritysbarometrin mukaan useampi kuin joka neljäs yrittäjistä kaavailee seuraavien viiden vuoden aikana yrityksessään omistajanvaihdosta eli käytännössä joko yrityskauppaa tai sukupolvenvaihdosta. Uutta omistajaa etsiviä yrityksiä on siis lähivuosina Suomessa tuhansia. Omistajanvaihdoksissa kyse ei ole pelkästään yritysten jatkuvuudesta, vaan ilahduttavan usein myös sysäyksestä kohti uudistumista ja aikaisempaa korkeampaa kasvuhakuisuutta.

Kun olet löytänyt sopivan ostokohteen ja yrittäjyys kutsuu, kaikissa valmisteluissa kannattaa hyödyntää asiantuntevia neuvonantajia ja lähteä liikkeelle mieluummin hyvissä ajoin kuin liian myöhään.

Jokainen yrityskauppa on erilainen, mutta kun järjestely on hyvin suunniteltu ja palaset ovat kohdallaan, nykyisessä markkinatilanteessa yrityskaupalle yleensä järjestyy rahoitus. Ensimmäisenä yhteyttä voi ottaa esimerkiksi omaan pankkiin tai Finnveraan. Myös ulkopuolisen asiantuntijan tai neuvonantajan käyttö yrityskaupassa on suositeltavaa.

Täältä löydät lisää tietoa omistajanvaihdoksista ja niiden rahoituksesta.

Jaa sivu: