Content Section
Artikkelit

Onko omistajanvaihdos oikotie kasvuun? Näin vastasi Rahoitus & kasvu LIVE

""
Published date

Edessä on koronan jälkeinen jälleenrakennusvaihe, ja talouskasvua tarvitaan, jotta kuopasta noustaan. Mutta miksi aina puhutaan kasvusta? Onko kaikilta yrityksiltä kohtuullista vaatia kasvua? Pitääkö omistajan vaihtua, jotta yritys nousee kasvu-uralle eli tarvitaanko yritysmarkkinoilla uusjako? Tästä puhuttiin Finnveran Rahoitus & kasvu LIVE: Yritysmarkkinoilla uusjako? -webinaarissa keskiviikkona 11.11. Katso myös vastaukset yleisöltä tulleisiin kysymyksiin.

Yrityssektori on Suomessa hyvin monipuolinen. Meillä on muun muassa yli 180 000 mikroyritystä, reilut 80 000 työnantajayritystä ja noin 600 suuryritystä. Yrityksillä on hyvin erilaisia omistusrakenteita, kasvun tavoittelua, rahoitustarpeita. Syksyn Pk-yritysbarometrissa näkyi huolestuttava lasku voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrässä yli 20 henkilöä työllistävien yritysten kokoluokissa.

- Suuremmilla yrityksillä on usein paremmat mahdollisuudet hakea kasvua. Jos kasvuhakuisten määrä ei käänny nousuun, se on jarru Suomen talouden kasvulle, toteaa Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.

Suomen yritysrakenne näyttää eurooppalaisittain tavanomaiselta, mutta siirtyminen yritysluokasta toiseen, kotimarkkinoilta vientiyrityksiksi, yksinyrittäjästä työnantajayritykseksi, näyttää olevan hankalaa, arvioi yrittäjyyden professori Timo Pihkala LUT-yliopistosta. Työnantajayritysten määrä saisi hänen mukaansa kehittyä nykyistä nopeammin, sillä työpaikat syntyvät pk-yrityksiin. Omistajanvaihdos voi olla tekijä, joka nostaa yrityksiä kasvu-uralle.

Pihkala kertoo kuitenkin, että jatkajatutkimusten mukaan yrityksen uusi omistaja on usein sarjayrittäjä, joka painottaa kasvun sijaan kannattavuutta.

- Jatkajat tietävät mitä tekevät, heillä on kokemusta yritystoiminnasta, he tietävät mitä varten yrityksen ostavat. Tämä lupaa hyvää yrityksen haltuunotolle. Toisaalta kasvun, kansainvälistymisen tavoitteet eivät näy niin korkealla, ja se on huolestuttavaa. Yritysten ostaminen on portfolioyrityksen se tapa kasvattaa liiketoimintaa.

Miten yrityskauppa käy korona-aikana?

Yrityskauppoja tehdään tälläkin hetkellä, se näkyy myös Finnveran omistajanvaihdosrahoituksessa, joka on kevään notkahduksen jälkeen kääntynyt jälleen nousuun.

- Markkinoita jaetaan uudelleen. Niille, jotka ovat hakemassa kasvua, epäorgaaninen kasvu yritysoston kautta on nopeampaa. Kun kasvu poikkeusajan jälkeen taas alkaa, yritykset, jotka investointeja ja ratkaisuja ovat uskaltaneet tehdä, ovat paremmassa asemassa, sanoo Finnveran aluepäällikkö Elisa Sipponen.

Sipposen mukaan Finnveran omistajanvaihdoksiin kohdistuvasta rahoituksesta hieman alle 40 % suuntautuu tällä hetkellä yrityksiin, jotka hakevat kasvua.

Koronatilanne voi karsia markkinoilta niin sanottuja zombieyrityksiä, mutta joillain toimialoilla kannattaviakin yrityksiä on joutunut vaikean tilanteen eteen. Korona voi olla voima, joka ajaa yrityksiä karsimaan kustannuksia ja pohtimaan esimerkiksi digitalisaatiota.

Mihin hintaa yrityksiä sitten koronan aikana myydään – tai millaisen hinnan myyjä yrityksestään nyt saa?

- Oikea hinta on se, jolla ostaja ja myyjä kättelevät. Hinta perustuu aina sopimukseen. Siinä huomioidaan mennyt tuloskunto ja tase, mutta ostaja ostaa aina tulevaisuutta. Jos tulevaisuus on hämärä, ostajan mielestä sen pitää näkyä hinnassa, koska otetaan riskiä. Koska korona voi näkyä yritysten tunnusluvuissa ja erilaisissa kriiseissä yritysten hinnat ovat yleensä tulleet alaspäin epävarmuuksien vuoksi, summaisin tämän niin, että ei ehkä kannata jäädä odottamaan, jos on ajatellut myyntiä, Sipponen sanoo.

Ulkomainen vai kotimainen omistajuus?

Viime aikoina on puhuttu tytäryhtiötaloudesta, jos suomalaisyrityksiä siirtyy ulkomaisten ostajien käsiin. Timo Pihkala ei tuomitse ulkomaista omistajuutta, mutta kääntää keskustelun kotimaiseen omistajuuteen ja pääomiin.

-Ulkomaiset ostot tuovat meille lisää varallisuutta. Olemme osa kansainvälistä taloutta, meidän yritykset ovat yhtä lailla markkinoilla. Mutta, onko meillä Suomessa riittävästi pääomia, jotta yritykset voisivat päätyä kotimaiseen omistukseen? Omistajuudella on väliä. Sanotaan, että rahalla ei ole isänmaata, mutta omistaja on aina jostain kotoisin, Pihkala sanoo.

-Joillakin yrityksillä porkkana yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen voi olla exit. Sillä saadaan myös pääomia Suomeen, ja yrityksen myyneet voivat laittaa pääomia muihin yrityksiin kiertämään. Ulkomaisen omistamisen myötä yrityksiin voi tulla uudenlaista näkemystä ja osaamista, Elisa Sipponen jatkaa.

Omistajuuden merkitystä pitäisikin miettiä laajemmin. Ei vain rahan kautta vaan esimerkiksi, millaista ammattimaista osaamista yritysten hallituksiin voidaan saada ulkomaisten ostojen kautta.

-Usein, kun puhutaan yrittäjyydestä, tarkoitetaan omistajaa, ja toisinpäin. Etenkin mikro- ja pk-yrityksissä kasvupäätökset ovat omistajien päätöksiä, eivät liikkeenjohdon tai liiketoimintastrategian kysymyksiä. Kyse voi olla lopulta jääräpäisyydestä, jos olisi kasvun mahdollisuus mutta se vaatisi kajoamista omistusrakenteeseen, Timo Pihkala sanoo.

Vastauksia yleisön kysymyksiin

Paljonko Finnvera vaatii omarahoitusta yritykseltä, joka on ostamassa toista yritystä?

Omarahoitusosuus riippuu monesta asiasta, esimerkiksi valuaatiosta ja ostettavan yrityksen tulevaisuuden velanhoitokyvystä. Parempi on miettiä, paljonko ostettavan yrityksen kassavirralla pystytään lyhentämään lainoja. Kauppahinnan maksuun otettava laina pitäisi pystyä maksamaan 3-5 vuodessa takaisin. Yleisesti ohjeena on, että omarahoitusosuus on 20-30 prosenttia.

Yritys on periaatteessa koko ajan myynnissä. Yrityksen arvo pitäisi olla koko ajan tiedossa. Miten arvo saadaan laskettua suurin piirtein oikealle tasolle? Arvo ei pelkästään euroina vaan myös yrityksen toiminnan tuottama arvo.

Yritys kannattaa pitää koko ajan myyntikunnossa. Myyjän on hyvä pohtia, mistä ostaja olisi yrityksessä kiinnostunut ja mistä ostaja on toiminnassa valmis maksamaan. Arvonmääritys on kuitenkin aina tapauskohtaista ja perustuu ostajan ja myyjän välisiin neuvotteluihin. Sekä ostajan että myyjän kannattaa hyödyntää arvonmäärityksessä ulkopuolisen asiantuntijan apua.

Yrityskauppoihin liittyvästä Finnveran rahoituksesta saat neuvontaa puhelinpalvelustamme 029 460 2580, mutta muutoin emme voi ottaa kantaa yrityskauppojen toteutukseen.

Voiko Finnveran takauksia saada muiden kuin pankkien rahoituksiin? Omistajanvaihdoksessa etenkin joutuu hakemaan rahoitusta muualtakin.

Finnveran rahoituskumppaneina voi olla esimerkiksi rahoitus- tai vakuutusyhtiöitä, joihin Finnveran takauksia voi soveltaa.

Millaisia rahoitusratkaisuja on olemassa hyvin vakiintuneelle ja kasvupotentiaaliselle yritykselle, jossa nykyinen omistusrakenne yrittäjäomistajien plus kahden sijoittajaomistajien halussa ja joista osa halukas irtautumaan. Yrityksen kokoluokka n. 3,5 miljoonaa, jossa kasvumahdollisuus 5 vuoden sisällä kasvaa yli 10 miljoonaan euroon.

Irtautumiseen on useita vaihtoehtoja. Yrityskaupan toteutustapa on harkittava aina tapauskohtaisesti, ja asiantuntijan apu on yrityskauppaa suunniteltaessa aina paikallaan. Rahoituslähde yrityskaupoissa on useimmiten pankki, ja Finnveran takaus voi auttaa rahoituksen järjestymisessä.

EU:ssa katsotaan ulkomaisen yrityksen sijoitus pk-yritykseen yhdeksi pk-yrityksen kansainvälistymisen muodoksi. Ja se saattaa olla myös nopein sekä helpoin tapa pk-yritykselle päästä kansainvälisille markkinoille, sillä suuriin kv-hankkeisiin ei ole helppoa saada (etenkään oman pääoman ehtoista) rahoitusta.

Ulkomailta tuleva sijoitus on ilman muuta toimiva kansainvälistymisen keino. Muuten pk-yrityksen kansainvälistyminen ja sen rahoittaminen voi olla paljon vaikeampaa.

Omistuksen laajentamisesta puhuttaessa kannattaa pääoman lisäksi kääntää katse siihen, mitä muuta lisäarvoa omistaja tuo yritykseen. Lisäarvo voi hyvin koostua myös verkostoista ja kv-osaamisesta.

Lisää aiheesta:

Linkki Rahoitus & kasvu LIVE: Yritysmarkkinoilla uusjako? -webinaarin tallenteeseen löytyy osoitteesta finnvera.fi/rahoitusjakasvu

Tutustu webinaarin materiaaliin (PDF).

Hyödyllistä tietoa omistajanvaihdosten rahoituksesta löytyy osoitteesta finnvera.fi/omistajanvaihdos