Content Section
Artikkelit

Mitä opimme korona-ajasta ja mitä asioita se muuttaa pysyvämmin?

Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä, sarjayrittäjä ja Suomen Yrittäjien valtuuston varapuheenjohtaja Mari Laaksonen ja Fennian yritysasiakkuuksien johtaja Mikko Lempiäinen.
Published date

Pandemia toi suuria muutoksia kaikkien elämään, ja moni asia on jatkossa toisin. Kaikki vaikutukset eivät kuitenkaan ole olleet negatiivisia, vaan poikkeuksellisissa oloissa on nähty myös monia myönteisiä ilmiöitä. Nyt suunnataan katseet korona-ajan yli.

Korona-ajan vaikutuksista ja sen pysyvistä muutoksista keskusteltiin Suomen Yrittäjien järjestämässä Vaikuttajafoorumi-virtuaalitapahtumassa viime perjantaina. Keskustelemassa olivat Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä, sarjayrittäjä ja Suomen Yrittäjien valtuuston varapuheenjohtaja Mari Laaksonen ja Fennian yritysasiakkuuksien johtaja Mikko Lempiäinen

Keskustelussa nousi esiin nopea reagointi kriisissä, tilannekuvan muodostaminen ja viestimisen tärkeys henkilöstölle, asiakkaille sekä sidosryhmille. Kun toimii avoimessa vuorovaikutuksessa kaikkien osapuolien kanssa, löytyvät parhaat mahdolliset toimintatavat muuttuviin tilanteisiin. 

Myös tapahtuman osallistujilta kysyttiin mitä kriisistä sitten pitäisi oppia? Tärkeimmiksi asioiksi nostettiin erilaisten skenaarioiden ja selviytymissuunnitelmien miettiminen etukäteen sekä ennakkoluulottomuus. Päivittäiseen tekemiseen on omaksuttava rohkea asenne – muutokset ovat myös mahdollisuuksia. 

Läsnä ja lähellä – etänä ja verkossa

Keskustelussa käsiteltiin myös koronan aiheuttamaa muutosta toimintaympäristössä ja sen vaikutusta laajemmin yhteiskuntaan. Mitä tulee lisää ja mitä katoaa vai katoaako?

Tapahtuman osallistujat arvioivat, että erityisesti työn teon tapa ja paikka muuttuvat pysyvästi. Paikkariippumaton työ tulee lisääntymään voimakkaasti. Henkilökohtaiset tapaamiset harvenevat ja odotukset kohtaamisiin nousevat ja niiden merkitys korostuu, jolloin valmistautuminen on entistä tärkeämpää. 

– Välineet mahdollistavat asiakastapaamiset verkon yli. Verkkotapaamisista ja henkilökohtaisista tapaamisista muodostuu palvelumix, arvioi Lempiäinen. 

Digiloikka haastoi kaikki ja nyt sitä on kyettävä hyödyntämään.

Digiloikka haastoi kaikki ja nyt sitä on kyettävä hyödyntämään. Suomalaiset pk-yritykset ovat kärsineet pitkistä välimatkoista. Kokemus pandemiasta on yhdistänyt ihmisiä eri puolilla maailmaa ja siitä on hyötyä jatkossa. 

Juuso Heinilä mukaan kansainvälistymisessä ei enää palata samanlaiseen myyntiin. Jatkossa ostetaan palvelukonsepteja yksittäisten tavaraostojen sijaan. Markkinoita jaetaan uudelleen ja on hyödynnettävä uusia kanavia. On otettava myös huomioon, että kasvu edellyttää rahoitusta.

Sosiaalisen median merkitys ja siellä näkyminen nousi myös esille. Kaikki kohtaavat somessa. 

– Suomen Yrittäjien #ostapieneltä-kampanja on erinomainen. Sen myötä pienet yrityksen ovat aktivoituneet verkossa, totesi Heinilä.

Mari Laaksonen muistutti yrittäjyyden merkityksestä – jos yrityksiä ei olisi, mistä ostaisimme palvelut. 

Koronakriisi jatkuu vielä ja vaatii yrityksiltä paljon, mutta katse on siirrettävä myös tulevaisuuteen ja varauduttava uuteen kasvuun.