Content Section
Artikkelit

Liiketoimintajohtajalta: Kriisivuosi moninkertaisti rahoituskysynnän – nopea reagointikyky osoitti tarpeellisuutensa

Published date

Pandemia näkyi yritysten rahoitustarpeessa hyvin nopeasti maaliskuussa. Me vastasimme tarpeeseen muuttamalla nopeasti toimintamallejamme vastaamaan kysyntää. Yritysten rahoituksen saatavuus pysyi hyvänä, ja Finnveran ja muiden rahoittajien yhteistyö toimi. Rahoitusvaltuutemme korotus varmisti, että rahoitus riittää. Myönsimme rahoitusta noin 1,7 miljardia euroa.

Koronapandemian vaikutukset koskettivat ensivaiheessa komponenttipulasta kärsinyttä teollisuutta sekä pieniä yrityksiä, erityisesti matkailutoimialalla ja majoitus- ja ravintolapalveluissa, kun viranomaistoimet rajoittivat liiketoimintaa. Finnveran kotimaan rahoitusvaltuuden nosto 12 miljardiin euroon oli markkinoille rauhoittava uutinen siitä, että Finnveran rahoitus tulee riittämään.

Sovimme uusista toimintatavoista, joilla pystyimme vastaamaan yritysten tarpeisiin. Otimme käyttöön kaikkien koronasta kärsineiden yritysten lyhennysvapaat. Takausten pääsäännöksi määriteltiin 80 prosenttia aiemman 50 prosentin sijaan. Valitsimme rahoituksemme päätyökaluksi pk-takauksen, jonka tuote-ehtoja muutettiin. Rakensimme pankkien kanssa sovituin ehdoin niin sanotun fast track -takausmallin, jolla voitiin taata 80 prosentin takaus pankkien myöntämille lainoille aina miljoonaan euroon saakka. Alensimme takaustemme hintoja. 

Rahoitus-­ ja muutospäätöksiä tehtiin vuonna 2020 yhteensä noin 23 700 kappaletta.

Vastasyklisenä toimijana lisäsimme tehtävämme mukaisesti riskinottoamme. Pystyimme palvelemaan yrityksiä ennen kokemattomassa kriisitilanteessa nopeasti ja ruuhkautumatta. Rahoitus- ja muutospäätöksiä tehtiin yhteensä noin 23 700 kappaletta eli kaksinkertaisesti edellisvuoteen nähden. Pk- ja midcap-liiketoiminnan tulos vuonna 2020 oli 87 miljoonaa euroa (17).

Rahoitusjärjestelmä ja yhteistyö toimivat yritysten hyväksi 

Tyypillisesti talouskriiseissä rahoitusjärjestelmä ei toimi, mikä syventää kriisin vaikutuksia. Nyt rahoitusjärjestelmä osoitti toimivuutensa, ja lainarahoitus pystyttiin turvaamaan. Tämä edellytti laajaa ja tehokasta sisäistä yhteistyötä asiakasrajapinnan, palvelujen kehittämisen ja eri yksiköiden välillä. Henkilöstömme jousti, jotta kehitystyöt, nopeat muutokset ja asiakaspalvelu kyettiin varmistamaan etenkin keväällä. Ihmiset olivat erittäin sitoutuneita ja perehtyneitä, mistä välitän kiitokset henkilöstöllemme.

Yhteistyö oli tiivistä ja tuloksellista myös kumppaneidemme ja sidosryhmien kanssa. Kävimme pankkien kanssa aktiivista dialogia, mistä olemme saaneet paljon kiitosta. Keskusteluyhteys oli avoinna myös esimerkiksi yrittäjäjärjestöihin, ja pystyimme vastaamaan ketterillä muutoksilla yrityskentästä tuleviin viesteihin. 

Poikkeuksellisena vuonnakin asiakastyytyväisyytemme säilyi korkealla tasolla, ja pk- ja midcap-liiketoiminnassa suositteluhalukkuuden keskiarvo oli 62. 

Kasvua on tärkeää lähteä hakemaan ajoissa 

Suomalaisyritysten kriisinkestävyys osoittautui vuoden aikana hyväksi, ja yritykset pystyivät sopeuttamaan toimintaansa. Rahoitustarjonnan monipuolistamiseksi avasimme syksyllä jälleen suoran lainan hakemisen ja toimme yrityksille koronatilanteesta johtuviin tarpeisiin kohdennetun käyttöpääomalainan.

Toimivan koronarokotteen myötä usko kriisin selättämiseen palasi. Vaikka strategiamme keskittyi poikkeusvuonna auttamaan elinkelpoisia yrityksiä kriisin yli, katseemme kääntyi jo loppuvuonna yritysten tulevan kasvun rahoittamiseen. Rahoitus edellyttää entistäkin useammin Finnveran mukanaoloa, sillä lisääntyneet sääntelyvaatimukset näkyvät pankkien varovaisuutena. Finnveran juniorilaina eli kasvulaina on tärkeässä roolissa, sillä se parantaa yritysten mahdollisuuksia hakea ulkoista rahoitusta. 

Patoutunutta kysyntää on kertynyt kaikille toimialoille. On elintärkeää, että yritykset uskaltavat lähteä hakemaan kasvua ajoissa. Tämä vaatii myös rahoittajilta rohkeutta, ja Finnvera haluaa olla mukana mahdollistajana. 

Yritysrakenteen uudistuminen on yksi kasvun moottoreista. Yrityskauppojen vauhdittaminen tulee olemaan jälleen yksi Finnveran rahoituksen painopistealueista. Myös pk-yritysten viennin vauhdittamiseen liittyy paljon odotuksia. Vuonna 2020 Finnvera myönsi vientitakuita pk-yrityksille kaksinkertaisesti edellisvuoteen nähden. Luottovakuuttaminen oli poikkeusmandaatin myötä mahdollista EU-maihin ja läntisiin teollisuusmaihin. Toivon mukaan pk-yritykset myös tuntevat viennin rahoitusratkaisut entistä paremmin. 

Jotta pk-yritysten viennin kasvattaminen ei jää jatkossakaan rahoituksesta kiinni, Finnvera ryhtyi valmistelemaan suoraa luotonantoa pienempiin, alle 20 miljoonan euron vientikauppoihin. Teettämämme selvityksen perusteella niiden rahoituksessa on selvä markkinapuute pankkien vetäydyttyä rahoituksesta. Pienten vientikauppojen suora rahoitus edellyttää Finnveran toimintalain muutosta, mutta jo sitä ennen voimme vauhdittaa kasvua olemassa olevin tuottein.

Juuso Heinilä, liiketoimintajohtaja, pk- ja midcap-liiketoiminta

Jaa sivu: