Content Section
Artikkelit

Kunnianhimoiset kestävän matkailun konseptit kannattavat epävarmuudenkin keskellä

Kuluttajat hakevat yhä kokonaisvaltaisempia matkailukokemuksia. The Barön hotellikonsepti pohjautuu modulaarisiin majoitusrakennuksiin ja hiottuun käyttäjäkokemukseen.
Published date

Matkailuala on ollut yksi koronapandemian kovimpia kärsijöitä ulkomaisten matkailijoiden vierailuiden vähennyttyä radikaalisti matkustusrajoitusten myötä. Epävarmuuden keskellä investoinnit uuteen matkailuliiketoimintaan ovat olleet harvassa, mutta poikkeuksiakin löytyy. Tuoreet saaristomatkailuyritykset Majamaja ja the Barö löysivät markkinarakonsa kestävyyteen ja ekologisuuteen perustuvasta liiketoiminnasta sekä pandemian myötä kovan nosteen kokeneesta lähimatkailusta.

Sekä Majamajan että the Barön liiketoiminnan suunnitelmat olivat pitkällä jo ennen koronapandemian alkua, mutta rakentamisvaihe ja varsinaisen toiminnan aloittaminen osuivat molemmilla pandemian keskelle. Pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta yritykset pääsivät käynnistämään majoitustoimintansa vuonna 2021. Rohkeus investoida uuteen liiketoimintaan epävarmuuden keskellä kumpusi perinteisestä poikkeavista konsepteista, joiden uskotaan kantavan pitkälle tulevaisuuteen.

Majamajan konsepti perustuu off-grid-periaatteella toimivaan energia- ja vesiomavaraiseen majoitus-ratkaisuun. Laajasalon Vuorilahdenniemessä Helsingissä sijaitseva 20 neliön pilottimökki valmistui vuokra-käyttöön kesällä 2021, ja rakenteilla olevaan ekokylään on määrä valmistua kaksi lisäyksikköä vuonna 2022.

Lähimatkailijat ovat ottaneet alun perin kansainvälisessä yhteistyössä luodun konseptin omakseen, ja yritys lähtee toiseen kauteensa hyvistä lähtökohdista.

– Näemme, että pitkällä tähtäimellä tässä on kyseessä hanke, jonka tulevaisuuden toimintaedellytykset näyttäytyvät hyvinä. Majamaja tarjoaa elämyksellisen vaihtoehdon kansain väliselle matkailulle, ja perille pääsee julkisilla tai vaikka fillarilla Helsingin keskustasta. Samalla kohde toimii tulevaisuuden ekoasumisratkaisun esittelyalustana. Meille on tullut positiivisena yllätyksenä se, miten laajasti hanke on herättänyt paikallisen yleisön kiinnostuksen, kertovat Majamajan toimitusjohtaja Tuomas Autio ja hotelliyrittäjä & Majamajan partneriosakas Matilda Sankamo.

Poikkeustilanne rohkaisi kehittämään uutta

The Barön hotellikonsepti taas pohjautuu modulaarisiin ja täysin siirrettävissä oleviin majoitusrakennuksiin sekä laadukkailla suomalaisilla tuotteilla ja palveluilla hiottuun käyttäjäkokemukseen. Inkoon Barösundissa sijaitsevaan The Barön hotellikokonaisuuteen kuuluu tällä hetkellä 18 kahden hengen moduulia, ja rakenteilla olevien yksiköiden myötä keväällä 2023 tavoitteena on yhteensä 30 majoitusyksikköä.

Myös the Barön asiakaskunta on koronan myötä muodostunut lähes täysin kotimaisista asiakkaista, ja poikkeustilanteen asettamat vaatimukset rohkaisivat yrittäjää jalostamaan uudenlaisia hotellipalveluita vielä paljon alkuperäisiä suunnitelmia pidemmälle.

– Meille oli selvää alusta lähtien, että perinteistä hotellipalvelua emme lähde tarjoamaan. Korona toi varmistuksen sille, että olimme oikealla tiellä online-palvelukonseptillamme. Pandemian myötä veimme suunnitelmia vielä paljon alkuperäisiä ajatuksia pidemmälle kontaktittoman palvelun osalta, the Barön hotellinjohtaja Jussi Paavoseppä toteaa.

Pioneerihankkeet ovat mahdollisuus jakaa tietoutta ekologisesta matkailusta

Matkailu aiheuttaa merkittävän määrän globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä, ja sen paikalliset ympäristövaikutukset voivat olla suuria. Koronapandemian poikkeustilanteesta huolimatta globaali matkailu ei näytä hiljenemisen merkkejä – päinvastoin.

Ekologisuus on ollut kasvava päätöksentekokriteeri matkakohteen valinnassa jo ennen pandemiaa, ja sen merkityksen odotetaan yhä kasvavan tulevaisuudessa. Lähimatkailu ja ekologinen majoitus ovat osa ratkaisua matkailun ympäristökuorman pienentämiseksi.

Merellisessä matkailussa paikalliset ympäristötekijät ovat keskeisiä.

– Lähiseutumatkailu on yksi avain matkailualan kestävässä kehityksessä. On tarjottava riittävän hyviä palveluita, jotka houkuttelevat käyttämään palveluita mieluummin lähellä kuin kaukana. Vaikka oma biopuhdistamo tai omien vesien tuottaminen eivät välttämättä koskaan tule toimimaan investointilaskelmissa, niin meille näin toimiminen on itsestäänselvyys, Paavoseppä sanoo.

The Barön ja Majamajan konsepteja yhdistää saaristomatkailun toiminnan lisäksi luonnon koskemattomuuden kunnioittaminen rakentamisessa sekä mahdollisimman pitkälle viety omavaraisuus. Yhdistävä tekijä on myös halu jakaa tietoutta ja oppeja ekologisista valinnoista asiakkaille ja verkostossa laajemminkin.

– Me pyrimme tuomaan konkreettisen ja ymmärrettävän ekologisuuden lähelle käyttäjää. Off-grid-ympäristössä esimerkiksi energia- ja vesiresurssit ovat rajalliset, mutta oikein suunniteltuna ja käytettynä ne riittävät moderneihin perustarpeisiin. Merellisessä matkailussa paikalliset ympäristötekijät ovat keskeisiä, ja haluamme elämyksen ohessa myös ohjata käyttäjiä huomioimaan esimerkiksi itämerellisen ympäristön herkkyyden, Majamajan Autio painottaa.

Ainutlaatuisella saaristolla potentiaalia uutena Suomi-brändinä

Koronapandemia iski rajusti matkailualaan, ja Ukrainan sodan syttyminen vaikeuttaa entisestään alan elpymistä. Uusi tilanne luo epävarmuutta, joka on heijastunut asiakkaiden epäröintinä majoitusvarausten suhteen sekä kasvaneina materiaalikustannuksina. Yritykset odottavat tilanteen näkyvän myös laajentumisen ja kansainvälistymisen rahoituksen vaikeutumisena.

Uhkakuvista huolimatta Suomen kiinnostavuuden matkailukohteena nähdään jatkuvan hyvänä. Lähi- ja ekomatkailun kansainvälinen kilpailu on erittäin kovaa, mutta pohjoismaisessa mittakaavassa näissä ollaan vielä lasten kengissä. Suomella on uniikkeja vahvuuksia Suomi-brändin näkökulmasta. Luontomatkailukohteena etenkin suomalaisella ainutlaatuisella saaristolla olisi mahdollisuus erottautua kansainvälisesti.

– Suomi tarvitsee lisää elämyksellisiä luontomatkailukohteita, etenkin jos halutaan kehittää muitakin suomalaisia matkailubrändejä kuin Lappi. Yksi avain on pienen mittakaavan mutta korkean lisäarvon matkailuhankkeet. Me olemme jo nähneet, että pienilläkin majakkahankkeilla voi parhaimmillaan olla valtava kansainvälinen huomioarvo, Majamajan Autio korostaa.

Kaiken kaikkiaan matkailussa on käynnissä murros ja perinteisen aika on kypsä. Koronan myötä ihmiset mukautuvat etäpalveluihin yhä laajemmassa mittakaavassa, ja pian esimerkiksi virtuaaliset hotellit ovat todellisuutta. Myös elämysmatkailu on globaalisti vahvistuva trendi ja kuluttajat hakevat yhä kokonaisvaltaisempia matkailukokemuksia. Tähän seesteinen ja helposti saavutettava saaristokokemus tarjoaa kilpailu kykyisen vaihtoehdon.

Majamajan ja the Barön esimerkit osoittavat, että kunnianhimoiset, uniikit ja korkean lisäarvon projektit kannattavat epävarmuudenkin keskellä. Lähimatkailun todellinen potentiaali on myös alalla vielä ymmärtämättä.

– Mekin olimme alun perin pää puskassa siinä suhteessa, ettemme tunnistaneet miten hieno lähimarkkina meillä on. Toisaalta kuluttajalle laadukas lähitarjonta on ollut huonosti saatavilla. Meidän kokemuksemme mukaan kotimaiset kuluttajat hakevat rehellistä laatua ja ovat valmiita maksamaan siitä, the Barön Paavoseppä toteaa.

""

Majamajan off-grid-ekomökki tarjoaa vaihtoehdon kansainväliselle matkailulle.

Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki: Pk-­yritysten investoinnit tärkeitä yhteiskunnan hyvinvoinnin ajureita

"Pk-yritysten investoinnit ovat äärettömän tärkeitä. Ne ovat yhteydessä tuottavuuden kasvuun, joka puolestaan parantaa maan kilpailukykyä ja on yhteiskunnan hyvinvoinnin keskeinen ajuri. Kasvu vaatii investointeja, ja luonnollisesti haluamme suomalaisten yritysten kasvavan ja saavan isomman painoarvon maailman markkinoilla. Jokainen suuri yritys on joskus ollut pieni.

Yritysten kasvun ja uusiutumisen näkökulmasta on tärkeää pitää huolta siitä, että yritysten kilpailuasema toisiinsa nähden on reilu. Paras lopputulos saavutetaan, kun markkinoiden annetaan päättää, mikä yritys menestyy ja minkä on uusiuduttava.

Suomen on sanottu potevan investointilamaa. Näin onkin, jos verrataan muihin Pohjoismaihin tai Eurooppaan. Esimerkiksi ruotsalaisten yritysten investointiaste on yksi Euroopan korkeimmista. On tärkeää kehittää ja ylläpitää suotuisaa taloudellista toimintaympäristöä yrityksille, jolloin investointeja tapahtuu "kuin itsestään".

Vaikka investointiluvut näyttävät lievästi matalilta, Suomi on edelleen korkean koulutus tason ja innovatiivisten yritysten maa. Majamajan ja the Barön kekseliäät ideat osoittavat, kuinka liiketoiminta lähtee liikkeelle ja laajenee hyvällä konseptilla ja uskalluksella ottaa riski. Tällaiset yritykset ovat hyvä signaali suomalaiselle yhteiskunnalle laajemminkin, koska se osoittaa, että erilaiset ideat voivat toimia. Ekologisen matkailun yritykset myös osaltaan rakentavat maabrändiä, mikä helpottaa muidenkin toimijoiden tuloa markkinoille. Näin koko toimiala kasvaa.

Myös sattumaa ja hyvää tuuria tarvitaan. Majamaja tähtäsi ulkomaille, mutta yllättyi suuresta kotimaisesta mielenkiinnosta. Hyvät hankkeet tapaavat olla sellaisia."

Teksti: Veera Miettinen
Kuvat: Chikako Harada & Satu Mali, The Barö

Jaa sivu: