Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Vienninrahoitus on tärkeä osa Suomen kilpailukykyä

02.05.2016

Finnveran yhtenä keskeisenä tehtävänä on edesauttaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia käydä vientikauppaa. Samalla edistämme koko Suomen kilpailukykyä.

Finnvera on tällä hetkellä takaamassa 17 miljardin euron arvosta suomalaisten viejien kauppojen rahoitusta yli 60 maassa.

Finnveran suuryritystoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta vastaa yleisimpiin vientitakuutoimintaa koskeviin kysymyksiin.

Mikä on Finnveran rooli Suomen viennissä?

Finnvera tarjoaa vientiyrityksille ja vientiä rahoittaville pankeille kansainvälisesti kilpailukykyisiä palveluja, jotta suomalaisyritykset voisivat myyntitilanteissa lähteä samalta viivalta kilpailijoidensa kanssa. On erittäin tärkeää, että yrityksillä on tarjota ostaja-asiakkaille myös rahoitusratkaisuja. Kannustaisinkin nykyistä useampaa yritystä pohtimaan asiakasrahoituksen merkitystä omassa liiketoiminnassaan.

Suomen kilpailijamaissa on käytössä vastaavat vientitakuujärjestelmät – siksi Finnveraa tarvitaan. Finnvera on 100-prosenttisesti Suomen valtion omistuksessa.

Miksi Finnvera ottaa kantaakseen vientikauppoihin liittyviä riskejä?

Se on meille laissa annettu tehtävä. Sama systeemi on käytössä useissa muissa maissa. Otamme kantaaksemme osittain niitä rahoitusriskejä, joita vientikauppoihin aina väistämättä liittyy, ja joita muut rahoituslaitokset kuten pankit eivät välttämättä halua yksin kantaa. Riskit voivat olla kaupallisia tai poliittisia. Ja edellytyksenä takuiden tai rahoituksen myöntämiselle on, että rahoitettavista kaupoista on hyötyä Suomen kansantaloudelle. Lisäksi lainan ottajan on oltava luottokelpoinen.

Mitä Suomen viennille tapahtuisi ilman Finnveraa?

Koska vientikauppoihin kuten muuhunkin liiketoimintaan aina väistämättä liittyy epävarmuuksia, ilman Finnveraa moni kauppa jäisi syntymättä. Pankit ja muut rahoituslaitokset eivät nimittäin läheskään aina olisi valmiita kantamaan kaupallisia riskejä kokonaan. Finnvera tulee mukaan jakamaan vientihankkeisiin liittyviä riskejä. Ja useinhan kauppojen vaikutus ulottuu vientiyritystä laajemmalle alihankkijoihin ja myös uusina investointeina Suomessa.

Suomen valtio takaa Finnveran ottamat riskit. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Se tarkoittaa, että viime kädessä valtio on vastuussa vientitakuutoiminnan riskeistä. Finnveran vientitakuutoiminta on koko 17 vuoden olemassaolonsa ajan ollut itsekannattavaa.

On myös hyvä muistaa, että toimimme valtion myöntämien valtuuksien rajoissa – näistä rajoista on eduskunta päättänyt. Luonnollisesti huolehdimme hankkeidemme riskienhallinnasta tekemällä laajoja etukäteisselvityksiä ennen kuin päätämme lähtemisestä mukaan hankkeisiin. Finnveralla on myös mittavat omat puskurirahastot, joista mahdolliset tappiot ensikädessä katetaan.

Mitä merkitystä on sillä, että vienninrahoitus on keskittynyt tietyille toimialoille?

On totta, että vienninrahoituksen toiminta on keskittynyt harvoille toimialoille – tämä on tietysti seurasta siitä, että Suomen viennin rakenne on ylipäätään keskittynyt tietyille toimialoille kuten telakkateollisuuteen. Samankaltainen ilmiö on tyypillistä eri maiden vientitakuulaitoksissa (esim. Tanskassa tuuli, Norjassa öljy).

Arvioimme aina hankekohtaisesti ja huolellisesti vientikauppoihin liittyvät riskit ennen kuin teemme päätöksiä. Lisäksi hyödynnämme tilastollisia malleja arvioidessamme tilannetta.

Miksi takausvastuut ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti?

Taustalla on se, että suomalaiset vientiyritykset ovat onnistuneet tekemään suuria vientikauppoja, joiden rahoitus on hyvin pitkäaikaista. Ja koska Finnvera ja viime kädessä Suomen valtio näitä kauppoja takaa, niin toki vastuiden määräkin kasvaa.

Kaiken kaikkiaan on tietenkin myönteistä Suomen kansantalouden kannalta, että suomalaiset vientiyritykset ovat pystyneet ja pystyvät jatkossakin tekemään kauppaa ulkomaille. Tähänhän nimenomaan pyritään. Finnveran roolina on toimia kauppojen takaajana ja sitä kautta edistää Suomen vientiä. Mitä enemmän kauppoja suomalaiset vientiyritykset saavat, sitä enemmän meillä on työpaikkoja ja sitä paremmin koko Suomi voi.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot