Content Section
Uutiset

Viennin rahoitus yrityksen koko myyntiketjun haltuun

Rahoituskeinojen vähäinen tunteminen saattaa aiheuttaa tärkeiden vientikauppojen menetyksiä tai luottotappioita. Viennin osaaminen onkin entistä tärkeämpää yrityksen koko myyntiketjulle. Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelma tarjoaa käytännön työkaluja viennin rahoittamiseen.

Suomalaisilla pk-yrityksillä olisi opittavaa vientikauppojen rahoituskeinoista. Tämän vahvistaa myös kevään pk-barometri. Finnveran rahoituspäällikkö Outi Mikolan mukaan monet pk-yritykset eivät ole tiedostaneet, miten suuri merkitys oikeilla maksutavoilla ja rahoitusratkaisuilla on yrityksen kilpailukykyyn, uusien asiakkaiden tarjouskilpailuun, tuotannon suunnitteluun sekä kassan ja vastapuoliriskin hallintaan.

- Nämä asiat pitäisi nostaa yrityksen koko myyntiketjun tietoisuuteen. Niin johdon kuin ostotoiminnoista ja myynnistä vastaavien tulisi tuntea ratkaisut ja sovittaa omat toimensa niiden mukaisesti. Ei riitä, että vain kassasta vastaava ymmärtää yhteydet, Mikola neuvoo.

Pk-yritykset ovat usein oman alansa huippuosaajia, joilla on kilpailukykyisiä vientituotteita. Hyvän tuotteen lisäksi on myös kyettävä tarjoamaan maksuaikaa tai rahoitusta vastapuolelle.

- Maksuviiveet syövät nopeasti kaupan katetta, ja yritys saattaa menettää kaupan, jos sillä ei ole käytettävissä kilpailukykyisiä maksuehtoja. Pahimmassa tapauksessa toteutuneen luottotappion takaisin kurominen vie useiden tulevien kauppojen katteet, Mikola kertoo.

Vientikaupan rahoitus -ohjelma päivittää tiedot kansainvälisen kaupan käytännöistä

Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelma tarjoaa tietoa ja käytännön työkaluja vientikauppojen rahoitukseen suomalaisille suoraa vientiä harjoittaville pk-yrityksille. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä yrityksen valitseman pankin kanssa. Tavoitteena on päivittää yrityksen tiedot kansainvälisen kaupan maksutavoista ja rahoitusratkaisuista sekä löytää malleja, joiden avulla yritys pystyy kasvamaan vientimarkkinoilla, tehostamaan käyttöpääomaa sekä hallitsemaan vastapuoliriskejä. Ohjelmaan on osallistunut jo yli 130 yritystä.

- Palaute on ollut yksinomaan positiivista. Yritykset ovat saaneet heti käyttöön työkaluja vientimyyjille. Usein yritys on myös havahtunut huomaamaan riskejä, joita se on aiemmin tietämättään ottanut, Mikola kertoo.

Vientikaupan rahoitus -ohjelma soveltuu yrityksen johdon ja taloudesta vastaavien henkilöiden lisäksi koko myyntiketjulle. Yritykset valitaan ohjelmaan hakemusten perusteella. Valittavalla yrityksellä tulee olla kannattavaa liiketoimintaa, ensimmäiset vientikaupat tehtynä ja halu kasvaa vientiä lisäämällä. Haku on käynnissä 31.3 asti.

Finnveran uudet rahoitusmahdollisuudet tuovat lisää rahoitusta kannattaville vientikaupoille

Vuoden alusta Finnveran mahdollisuudet rahoittaa erikokoisia yrityksiä paranivat merkittävästi. Erityisesti tarjonta investointien viriämiseen ja kasvun rahoittamiseen on huomattavasti aiempaa laajempaa.

Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten toimituksiin ja kauppoihin myönnettävään rahoitukseen Finnvera voi osallistua jopa 80 prosentin takauksella.

- Myös vanhat hyvät tuotteet ovat edelleen käytössä. Finnveran yhtenä painopistealueena ovat pk-vientiyritykset, jotka harjoittavat kannattavaa liiketoimintaa ja omaavat kannattavan kasvun strategian. Kannattava vientikauppa hyväksyttävällä vastapuoliriskillä ei saisi jäädä toteutumatta ainakaan rahoituksen puutteen vuoksi, Mikola toteaa.

Lisäksi 1.9.2014 alkaen tuli voimaan vientitakuulain laajennus, joka koskee Suomessa toteutettavia investointeja. Finnvera voi rahoittaa itse investoijaa tai sen toimittajia silloin, kun investointi hyödyttää vientiä. Tähän tehtävälaajennukseen ei liity yrityskoon ylärajaa tai määräaikaa.

Uudistukset ja kasvaneet valtuudet ovat osa Finnveran panostusta yritysten alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Katso lisätietoja Vientikaupan rahoitus -ohjelmasta ja hae mukaan!

Teksti: Mirkka Aarti