Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Valtioneuvoston kanslia: Hallitus tukee merkittävästi risteilijäalustilauksia

21.12.2012

Valtioneuvoston kanslian tiedote:

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään, että Sanctuary-alustilauksen vahvistuessa valtio myöntää sille laillisten edellytysten täyttyessä maksimaalisen 28,3 miljoonan euron innovaatiotuen. Toteutuessaan tämä avustus olisi suurin koskaan yksittäisen aluksen rakentamista varten myönnetty innovaatiotuki. Lisäksi valtio on jo tehnyt päätöksen yhtiön TUI-risteilijän rakentamisen tukemisesta 16 miljoonan euron innovaatiotuella. Nämä yhteensä 44 miljoonan euron suorat tuet helpottaisivat risteilijätilausten vaatimaa rahoitustarvetta huomattavasti.

Finnvera Oyj on lisäksi varautunut mahdollisimman kattavaan aluksen rakennusaikaisen rahoitukseen. Toteutuessaan Finnveran riskinotto Sanctuary-tilauksen rakennusaikaisesta rahoituksesta ylittäisi 600 miljoonaa euroa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta vahvisti, ettei se poikkeuksellisen merkittävien tukien ja rahoitusvastuiden lisäksi voi enää muilla tavoilla osallistua suoraan rahoituspakettiin. Merkittävien tukien ja rahoitustakausten lisäksi hallitus on ottanut huomioon pitkäaikaiset rahoitusperiaatteet sekä EU:n valtiontukisäädökset.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kuitenkin uskoo, että risteilijätilauksen saamiselle Turkuun on vielä hyvät mahdollisuudet.

”Nyt on ensiarvoista, että STX yhtiönä ja sen omistajat tekevät kaiken voitavansa ja sitoutuvat täysimääräisesti suomalaiseen risteilyalustuotannon jatkumiseen. Uskoaksemme tilauksen saaminen on varsin lähellä, joten nyt sen lopullinen varmistuminen on ennen kaikkea yhtiöiden omista toimista ja päätöksistä kiinni.”

Lisätietoja: elinkeinoministerin erityisavustaja Pete Pokkinen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 040 7567180, pete.pokkinen@tem.fi

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot