Content Section
Uutiset

Timo Lindholm Finnveran pääekonomistiksi

On erittäin kiinnostavaa päästä tarkastelemaan suomalaisten pk-yritysten ja suuryritysten mahdollisuuksia uudesta näkökulmasta, sanoo Finnveran pääekonomistiksi nimitetty Timo Lindholm.

Timo Lindholm on nimitetty 26.8.2019 alkaen Finnveran pääekonomistiksi. Tehtävä on yhtiössä uusi. Pääekonomistin työ painottuu Finnveran rahoituksen vaikuttavuuteen ja siitä viestimiseen niin kansantalouden näkökulmasta kuin yksittäisissä hankkeissakin.

Tehtävässä pääekonomisti työskentelee laajasti suomalaisen elinkeinoelämän sekä kansainvälisen ja kotimaisen yritysrahoituksen kentällä.

- Finnveran vastuukanta on kuluneen 15 vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Siksi toimintaamme kohdistuva mielenkiinto on kasvanut merkittävästi. Pääekonomistin tehtävänä on analysoida Finnveran toiminnan vaikuttavuutta ja merkitystä Suomen viennin ja pk-yritysten kannalta sekä käydä tähän liittyvää keskustelua tärkeiden sidosryhmiemme kanssa. On tärkeää, että päätökset perustuvat tutkittuihin faktoihin kansantalouden kannalta tärkeissä rahoituskysymyksissä, sanoo toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Timo Lindholmilla on pitkä kokemus pääekonomistina sekä pankkialalta OP:sta että etujärjestökentältä Suomen Yrittäjistä. Hän on lisäksi toiminut teemajohtajana Sitrassa sekä asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriössä.

- Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen on Suomen talouden elinvoimaisuuden ja työllisyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Siksi on erittäin kiinnostavaa päästä tarkastelemaan suomalaisten pk-yritysten ja suuryritysten mahdollisuuksia uudesta näkökulmasta, sanoo Timo Lindholm.

Lisätiedot:

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2601

Tarja Svartström, viestintäjohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2424