Content Section
Uutiset

Tervetuloa tutustumaan Finnveran vuoteen 2015

Olemme julkaisseet vuosikertomuksemme edellisvuosien tapaan verkkojulkaisuna.

Raportoimme myös vastuullisuudesta vuosittain ja olemme yhdistäneet vastuullisuusraportoinnin osaksi vuosikertomusta. Raporttien yhdistäminen on luontevaa, sillä Finnveran toiminnalla on kaiken kaikkiaan laaja vaikutus suomalaiseen yritystoimintaan ja työllisyyteen, ja sitä kautta koko ympäröivään yhteiskuntaan. Finnvera raportoi nyt ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeiston mukaisesti. Keskitymme raportoinnissamme yhtiön toiminnan ja sen sidosryhmien kannalta kaikkein olennaisimpiin asioihin ja noudatamme valtionyhtiöiden raportointiohjetta soveltuvin osin.

Vuosikertomus julkaistaan myös englanninkielisenä .

Tutustu vuosikertomukseen täällä .