Content Section
Uutiset

Suunnittelukilpailu alkaa – puurakentamisen edelläkävijä Otaniemeen

Senaatti-kiinteistöjen tiedote:

Senaatti-kiinteistöt on julistanut suunnittelukilpailun innovatiivisen toimitilan toteuttamisesta Espoon Otaniemeen.

InnOta-nimisen hankkeen tarkoituksena on rakentaa Finnveralle, Finprolle, Tekesille ja Geologian tutkimuskeskus GTK:lle yhteinen muuntojoustava toimitalo, joka palvelee käyttäjien tarpeita monipuolisesti ja mahdollistaa uuden työnteon tavat. Rakennuksen tulee olla toiminnallisesti, elinkaaritaloudellisesti, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Suunnitteluryhmältä edellytetään muun muassa puurakentamisen asiantuntemusta.

Suunnittelukilpailu käydään Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena julkisen hankintamenettelyn kutsukilpailuna. Kilpailuun mukaan haluavat suunnitteluryhmät voivat jättää osallistumishakemuksensa 16.8. mennessä. Kilpailuaika alkaa 16.9.2013 ja päättyy 29.11.2013. Kilpailun tulos julkistetaan ensi vuoden maaliskuuhun mennessä.

InnOta rakennetaan GTK:n yhteyteen siten, että uudisrakennus ja GTK:n nykyiset tilat yhdistyvät. Alustavan toteutusaikataulun mukaan InnOtan rakennustyöt aloitetaan syys-lokakuussa 2014 ja valmiit tilat luovutetaan käyttäjilleen lokakuussa 2016. Korjaus- ja uudisrakentamisen yhteenlaskettu laajuus on noin 14 500 bruttoneliötä ja kustannusarvio 35,5 miljoonaa euroa.

Yhteiset tilat parantavat Team Finlandin asiakaspalvelua

InnOtan uudisosasta tulee puurakentamisen edelläkävijä. Saman kokoluokan puurakenteisia toimistotaloja ei ole Suomessa monta.

Rakennuksen suunnittelulle on asetettu innovatiivisia tavoitteita, kuten teollisen puurakentamisen edistäminen, työympäristön uudenlainen konseptointi, uudet liikenneratkaisut ja älykäs pysäköinti.

Tekes, Finnvera ja Finpro ovat valtiovallan vienninedistämismallin Team Finlandin keskeiset toimijat. Muutto yhteisiin tiloihin helpottaa yhteistyötä innovaatiorahoituksessa ja kansainvälistymisessä. Yhteinen tila ja laaja palveluvalikoima antavat uskottavuutta sekä suomalaisille että ulkomaisille yrityksille. Yhteisiä asiakkaita voidaan joustavasti ja tehokkaasti palvella InnOtassa yhden luukun -periaatteella.

Puurakentamisen näyteikkuna

InnOta tulee sijaitsemaan Otaniemessä Aalto-yliopiston ja VTT:n välittömässä läheisyydessä. Alueen kaavamuutos hyväksyttiin Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.5.2013.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Aalto-yliopisto ja Espoon kaupunki aloittivat jo viime vuonna laajan ja pitkäkestoisen puurakennusteollisuuden ja puualan kehittämishankkeen. Hankkeen yhtenä tavoitteena on, että Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan muodostamasta kolmiosta muodostuu puurakentamisen ja puuosaamisen monipuolinen näyteikkuna.

InnOta-rakennushanke

  • Korjaus- ja uudisrakentamista 14 500 brm2 , puurakenteinen uudisosa
  • Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt
  • Tilojen pääkäyttäjät: Finnpro, Finnvera, Tekes ja GTK
  • Uudisrakennus GTK:n nykyisten toimitilojen yhteyteen
  • Rakentaminen alkaa syksyllä 2014, valmis syksyllä 2016
  • Hankkeessa valmistuu työtilat noin 600 työntekijälle
  • Kustannusarvio 35,5 M € Espoo, Otaniemi, Betonimiehenkuja 4
  • Hankkeeseen liittyy useita innovatiivisia tavoitteita liittyen mm. puurakentamiseen, työympäristöön, ympäristöön, energiaan, ekotehokkuuteen ja kestävään kehitykseen

InnOtan hankintailmoitus on julkaistu Euroopan unionin julkaisutoimiston ylläpitämässä TEDissä otsikolla: FI-Helsinki: Arkkitehtipalvelut

Linkki hankintailmoitukseen Simap Europan sivuilla:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167428-2013:TEXT:FI:HTML&src=0

Lisätietoja:

Senaatti-kiinteistöt
Toimialajohtaja Olavi Hiekka
Puh. 0205 811 400
olavi.hiekka (at) senaatti.fi

Rakennuttajapäällikkö Jonni Laitto
Puh. 0205 811 752
jonni.laitto (at) senaatti.fi

Senaatti-kiinteistöt on maanlaajuisesti toimiva liikelaitos, joka valtion sisäisenä työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana tuottaa ja tarjoaa tiloja ja niihin liittyviä palveluja valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus, investoinnit sekä kiinteistöjen ja palvelujen kehittäminen muodostavat liiketoiminnan perustan. Toimintamme perustuu yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan, hyvään palveluun, pitkäaikaisiin asiakkuuksiin ja kumppanuuteen. Tuotamme työympäristöjä, joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään. Tuomme tilalle ratkaisut.