Content Section
Uutiset

Suomi on hyötynyt EU-yritysrahoituksesta eniten suhteessa väkilukuun

Published date
ESIR-rahoitusta hyväksytty Suomeen tähän mennessä 1,4 miljardia euroa

Suomalaiset yritykset ovat löytäneet hyvin tarjolla olevan EU-rahoituksen. Euroopan maista Suomi on hyötynyt Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) eniten suhteessa väkilukuun ja kuudenneksi eniten suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomeen on tähän mennessä hyväksytty ESIR-rahoitusta 1,4 miljardia euroa, jonka odotetaan käynnistävän investointeja 5,6 miljardilla eurolla tulevien vuosien aikana. Tuoreimmat rahoitussopimukset ovat kohdentuneet korkean teknologian hankkeisiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen.

ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä investointeja ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. ESIR käynnistyi vuonna 2015, ja rahoitettujen hankkeiden määrä on kasvanut Suomessa joka vuosi. Suomalaiset pankit ovat olleet eurooppalaisen rahoituksen hyödyntämisessä aktiivisia. Kasvua selittää myös tietoisuuden lisääntyminen.

–ESIR-rahoitus on lähtenyt hyvin käyntiin, ja pk-yritykset ovat yhä enemmän päässeet hyödyntämään paitsi ESIRiä, myös Euroopan investointipankin, EIP:n, suoraa rahoitusta sekä muita EU:n tarjoamia rahoitusinstrumentteja. Aiempina vuosina rahoituskohteina oli isoja infra- ja rakennushankkeita, mutta tänä vuonna rahoitus on painottunut korkean teknologian pk-yrityksiin sekä tutkimus ja kehityshankkeisiin, sanoo ESIR-rahoituksen ohjelmapäällikkö Valtteri Vento Finnverasta.

ESIR-takausjärjestelyllä suoraan tuetut rahoitukset ovat kokoluokaltaan vaihdelleet 10 miljoonasta 150 miljoonaan euroon.

Hankekriteereinä muun muassa tutkimustoiminta ja ympäristö- sekä energiatehokkuus

ESIRin mahdollistamaa rahoitusta voi hakea, kun hanke täyttää toimialakriteerit, on kannattava ja sille on myös omaa tai muuta rahoitusta tiedossa. Suomen kannalta keskeisimpiä toimialakriteerejä ovat tutkimus, kehittäminen ja innovointi, ympäristön suojelu ja ympäristöasioiden hallinta, koulutus, pk-yritykset ja energiatehokkuus ja uusiutuva energia.

EU:n avulla yritys voi saada tarvitsemalleen rahoitukselle 50 prosentin takauksen. Alle 10 miljoonan euron rahoitustarpeissa takaus kanavoidaan välittäjäpankkien kautta suurempien tukeutuessa suoraan EIP:n rahoitukseen. Esimerkiksi pk-yrityksille suunnattu SME InnovFin-instrumentti tarjoaa ESIR-takausjärjestelyä pankin kautta alle 7,5 miljoonan euron hankkeissa.

ESIR-rahoitus ei ole avustusta vaan vastikkeellista rahoitusta, ja hakijalta edellytetään aina myös omaa rahoitusta. Pk-yritysten rahoituksissa ESIR-takauksen lisäksi hankkeeseen on mahdollista saada myös Finnveran 30 prosentin osatakaus. Tammi–kesäkuussa 2017 Finnveran osatakausten määrä kolminkertaistui noin 24 miljoonaan euroon viime vuoden loppupuoleen verrattuna.Tämä ennakoi vahvaa kysyntää myös jatkossa.

Koko Euroopan tasolla takausjärjestelyn mittaluokka on valtava. Tavoitteena on saada ensimmäisessä vaiheessa 4. heinäkuuta 2018 mennessä investointeja Euroopassa liikkeelle 315 miljardin euron edestä. Jatkossa takausjärjestelyn katto on tarkoitus kasvattaa 500 miljardiin euroon ja toiminta-aika vuoteen 2020 asti.

Neuvontapalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti

Osana Euroopan investointiohjelmaa Finnvera on tarjonnut vuoden 2017 alusta lähtien neuvontaaeurooppalaisesta rahoituksesta puhelinpalvelussa, sähköpostitse ja tapaamisissa. Lisätietoa löytyy esir.fi -nettisivuilta, joilla asiakas voi muun muassa tehdä soveltuvuusarvion hankkeensa sopivuudesta ESIRin piiriin.

–Kiinnostus ESIR-rahoitusta kohtaan on jatkuvassa kasvussa. Nettisivut tavoittavat kuukaudessa noin 300 uutta kävijää. Neuvontaa on kaikkiaan tähän mennessä annettu noin 120 taholle. Lisäksi erilaisia infotilaisuuksia on järjestetty kymmeniä ympäri Suomea.

Finnveran tarjoama neuvontapalvelu auttaa myös pankkeja ESIRiin ja eurooppalaiseen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Valtteri Vento, ohjelmapäällikkö, Finnvera, 029 460 2531, [email protected]

Lisätietoa ESIR-rahoituksesta .