Content Section
Uutiset

Suomi ja Kuuba sopivat velkajärjestelystä

Valtiontakuurahaston 37,8 miljoonan euron saatavaan liittyvä kahdenvälinen sopimus allekirjoitettiin Havannassa 17.3.2016. Saatava liittyy 30 vuotta vanhoista vientitakuista syntyneeseen velkaan.

Sopimuksen allekirjoittivat alivaltiosihteeri Pirkko Hämäläinen ja Kuuban ministerineuvoston varapresidentti Ricardo Cabrisas Ruiz. Kahdenvälinen sopimus täydentää Pariisissa 10.–12.12.2015 sovittua velkajärjestelyä. 

Sopimuksen mukaan Kuuba lyhentää 7,7 miljoonan euron pääoman ja sopimuskorot 18 vuodessa. Kertyneet viivästyskorot annetaan anteeksi. Viivästyskoron anteeksianto edellyttää kuitenkin, että Kuuba hoitaa pääomasaatavan korkoineen sovitusti. Kuuba maksoi kesällä 2015 vanhat, kaupan rahoitukseen liittyvät lyhytaikaiset velkarästinsä. Nyt solmittu sopimus on jatkoa tälle suotuisalle kehitykselle.

Tärkeä askel Suomen ja Kuuban väliselle kaupalle

Nyt allekirjoitettu sopimus on tärkeä askel Suomen ja Kuuban välisen kaupan edistämisessä. 

– Finnvera on jo avannut takuumahdollisuudet pienten vientikauppojen takaamiselle Kuubaan ja seuraa tarkasti maan kehitystä potentiaalisena kauppakumppanina, sanoo aluepäällikkö Mika Relander.

Valtiontakuurahasto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen rahasto, jonka saatavat liittyvät Finnveran edeltäjien vientitakuusataviin. Finnvera hoitaa rahaston puolesta sen saatavakantaa.

Lisätietoja:
Aluepäällikkö Mika Relander, puh. 029 460 2725