Content Section
Uutiset

Kiinnostus Afrikan maihin kasvussa

Kyselyt Finnveran takuutarjonnasta Afrikan maihin ovat vilkastuneet ilahduttavan paljon. Kauppoja suunnitellaan erilaisiin infrastruktuurihankkeisiin useissa maissa, kuten Namibiassa, Nigeriassa, Ghanassa, Keniassa, Egyptissä ja Mosambikissa.

Afrikan talouskasvun arvioidaan piristyvän vuonna 2015. Kotimarkkinoiden laajentuminen elintason noustessa lisää liiketoimintamahdollisuuksia. Tietotekniikan ja mobiilisovellusten avulla palvelut leviävät kattavasti myös köyhemmille alueille. ICT-sektorin elinvoimaisuuden varmistamiseksi on tärkeää panostaa väestön koulutukseen.

Öljy- ja kaivostoiminta on monille maille tärkeä valuuttatulojen lähde, mutta niiden työllistävä vaikutus on valitettavan pieni. Infrastruktuurin riittämättömyys on edelleen mittavaa. Suurimpien puutteiden paikkaaminen sähköntuotannossa sekä satamien, teiden, rautateiden ja siltojen rakentamisessa edistävät parhaiten Afrikan maiden kehitystä ja väestön elintasoa.

Mosambikilla valoisa tulevaisuus?

Mullistavaa muutosta ja valoisaa tulevaisuutta on ennustettu eritoten Mosambikille suurten kaasuvarojen ansiosta. Mosambikilla on mahdollisuus nousta maailman suurimpien kaasuntuottajien joukkoon. Sitä ennen maan tulisi ratkaista, miten kaasuvarat valjastetaan kansantalouden ja kansalaisten parhaaksi.

Mosambikin valtioinstituutiot ovat kehittymättömät ja hallitsevan valtapuolueen ja liike-elämän suhteet ovat toisiinsa kietoutuneet. Huoli korruptiosta ja lähipiirien suosimisesta onkin kasvanut kaasulöydösten myötä. 

Egyptissä piristymisen merkkejä

Egyptin turvallisuustilanne on rauhoittunut keväisten presidentinvaalien jälkeen, ja taloudellinenkin tilanne on piristymässä. Suunta on oikea, mutta uudella hallinnolla on paljon työtä edessään muun muassa valtiontalouden ja rakenneuudistusten kanssa.

Haasteena on krooninen työttömyys, joka jatkuessaan uhkaa yhteiskuntarauhaa. Työttömyyden väheneminen edellyttää vähintään 6 prosentin talouskasvua.

Finnvera voi taata Afrikkaan suuntautuvia kauppoja

Finnvera voi olla mukana takaamassa vientikauppoja lähes kaikkiin Afrikan maihin. Maiden väliset erot ovat suuret, joten riskit ja haasteet vaihtelevat.

Kaupankäynnissä Afrikan maiden kanssa tarvitaan kärsivällisyyden ja paikallisten kontaktien lisäksi huolellista ja perusteellista hankevalmistelua. Rahoittajapankki pitää kytkeä mukaan varhaisessa vaiheessa, jolloin Finnvera voi myöntää rahoittajapankille vientitakuita. Vientiyrityksen vientisaatavat voidaan myös vakuutta. Finnvera arvioi mahdollisuudet osallistua hankkeisiin aina tapauskohtaisesti. 

Neuvotteluvaiheessa viejän on suositeltavaa selvittää ostajalta, onko remburssia mahdollista käyttää maksutapana. Remburssi toimii hyvin lyhyissä maksuajoissa, kun riskiaika on enintään kaksi vuotta. Jos tarvitaan pidempää maksuaikaa, vientiluoton järjestäminen voi tulla kysymykseen. Kannattaa kuitenkin huomioida, että useiden Afrikan maiden heikko kansainvälinen luottokelpoisuus vaikeuttaa rahoituksen järjestämistä.

Tutustu takuutarjontaan maaluokituskartan avulla.

Tutustu vientitakuisiin: www.finnvera.fi/Tuotteet/Vientitakuut