Content Section
Uutiset

Finnvera voi nyt myöntää vientitakuita Kreikkaan suuntautuville lyhyen maksuajan vientikaupoille

EU-komissio on poistanut 20.4. korjatussa tiedonannossaan Kreikan sellaisten maiden listalta, joihin suuntautuville vientikaupoille ei aiempaan vientitakuutoimintaa koskevaan tiedonantoon perustuen ole voitu myöntää lyhyen maksuajan (riskiaika alle 2 vuotta) vientitakuita. Jatkossa Finnvera voi siis oman riskiharkintansa puitteissa myöntää vientitakuita myös lyhyen maksuajan vientihankkeille, jotka suuntautuvat Kreikkaan. Finnvera kiinnittää erityistä huomiota viejän maksukokemuksiin ja edellyttää, että ostajasta saadaan tuoreet tiedot luottoriskiarviota varten.

EU:n kilpailulainsäädäntöön perustuva, lyhyen maksuajan vientitakuutoimintaa koskeva tiedonanto tuli voimaan vuonna 1997. Tiedonanto kieltää julkisia vientitakuulaitoksia takaamasta ns. markkinakelpoisia eli sellaisia riskejä, joita yksityiset vakuutusyhtiöt ovat valmiita takaamaan.

Korjatun tiedonannon mukaan Finnvera ei tavallisessa markkinatilanteessa voi myöntää alle 2 vuoden riskiajan takuita (valmistusaika + luoton takaisinmaksuaika) seuraaviin maihin:

  • EU-maat, paitsi Kreikka (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Iso-Britannia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari, Viro)
  • Australia
  • Kanada
  • Islanti
  • Japani
  • Uusi Seelanti
  • Norja
  • Sveitsi
  • USA