Content Section
Uutiset

Finnvera: Vientitakuulaitos takaa vientiä ja arvioi riskejä pitkäjänteisesti – tehtävänä viennin jatkuvuuden turvaaminen

""
Published date

Rahoituksen pitkäjänteisyys on keskeinen tekijä siinä, että suomalaiset vientiyritykset ja ulkomaiset ostajat voivat sitoutua kauppoihin. Kauppaneuvottelut ovat pitkiä prosesseja, etenkin kun kyseessä on risteilyaluksen kaltainen suuren mittaluokan hyödyke. Finnvera teki päätöksen Meyer Turun telakalta tänään Carnival Cruise Line -varustamolle luovutetun Mardi Gras -aluksen rahoituksesta vuonna 2015.

Koronapandemia on koskettanut erityisesti matkailua ja risteilytoimialaa, joka on Finnveran vastuiden kannalta merkittävä.

- Nyt meneillään oleva pandemia ravistelee taloutta ennennäkemättömällä tavalla. Suuryritysten vientihankkeet ovat tyypillisesti pitkäaikaisia investointeja, ja sekä noususuhdanteessa että kriisiaikoina on pidettävä jäitä hatussa. Neuvottelut saatetaan käydä noususuhdanteessa ja rahoitus aloitetaan kriisin keskellä. Jopa kymmenen vuoden takaisinmaksuaikaan mahtuu ylä- ja alamäkiä. Turvaamme viennin jatkuvuutta ja katsomme yli suhdannesyklin riskit arvioiden, sanoo liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta.

- Mardi Gras on uskomattoman kaunis laiva ja suunnanmuuttaja toimialallalmme. Meyer Turku ja Finnvera ovat olleet erinomaisia kumppaneita koko prosessin ajan, sanoo Carnival Cruise Linen pääjohtaja Christine Duffy.  - Olemme erittäin tyytyväisiä Mardi Gras’han ja odotamme innolla sen sisaralusta, Carnival Celebrationia, jonka on määrä valmistua käyttöön vuonna 2022.

Rahoitus on osa vientikauppoja ja viennin kilpailukykyä

Finnveralla on ollut mahdollisuus taata myös suurille yrityksille käyttöpääomarahoitusta koronatilanteesta johtuviin tarpeisiin. Meriklusterilla on suuri vaikutus talouteen ja työllisyyteen erityisesti Varsinais-Suomessa, mutta myös valtakunnallisesti alihankintaverkostojen kautta. Finnvera takasi Meyer Turun telakalle 250 miljoonan euron lyhytaikaisen rahoituksen.

Finnvera myönsi vientitakuita, -takauksia ja erityistakauksia vuoden ensimmäisellä puoliskolla noin 1,7 miljardilla eurolla, joka on reilun viidenneksen vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kappalemääräisesti rahoitushakemuksia vientihankkeisiin on enemmän, mutta euromäärät ovat laskeneet, mikä kertoo viennin ja talouden näkymistä.

Yleisesti tilastot osoittavat viennin määrien ja tilauskantojen laskeneen tänä vuonna. Maailmantalouden suhdanteiden heiketessä vientitakuulaitosten rooli tyypillisesti korostuu ja rahoituksen kysyntä kasvaa.

- Rahoitus on osa vientikauppoja ja viennin kilpailukykyä. Pitkäjänteisyyteen liittyy myös se, että isojen investointien loppuunsaattaminen on järkevää myös epävarmoissa oloissa. Tämä tuo tiettyä vakautta suomalaiseen vientiteollisuuteen, Haarasilta sanoo.

Lisätiedot:

Jussi Haarasilta, liiketoimintajohtaja, suuryritykset, Finnvera, puh. 029 460 2601

Tutustu Finnveran takaamiin vientikauppoihin taatut kaupat -sivulla.

Carnival-alusten rahoitus taatut kaupat -sivulla.