Content Section
Uutiset

Finnvera: Ulkoista rahoitusta haetaan kone- ja laiteinvestointeihin – pk-takaus helpottaa yritysten vakuuspulaa

""
Published date

Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan talous jatkaa varsin hitaan kasvun uralla, mikä oli nähtävissä jo viime syksyn barometrissa. Muutos suhdanneodotuksissa on edelliseen barometriin verrattuna vähäinen. Pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käyttö on hieman lisääntynyt varsinkin pienissä yrityksissä.

Nyt pk-yrityksistä 26 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 17 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Tämä selviää Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä barometristä, johon vastasi lähes 4600 pk-yritystä.

– Yrityksistä 21 prosenttia aikoo hakea rahoitusta seuraavien 12 kuukauden aikana, mikä ennakoi melko varovaista rahoituksen kysyntää, arvioi Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm. Positiivista on se, että 54 prosenttia ulkoisen rahoituksen lisäystä suunnittelevista aikoo hakea sitä kone- ja laiteinvestointeihin. Osuus on hieman suurempi kuin viime syksyn barometrissa.

Vaikka kasvunäkymät ovat heikentyneet, voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus on pysynyt kohtalaisen vakiona, mikä on positiivista. Nämä ovat niitä yrityksiä, jotka tarvitsevat eniten Finnveran palveluja. Niistä lähes joka kolmas aikoo hakea rahoitusta Finnverasta.

Kireät vakuusvaatimukset yleisin syy olla hakematta tai saamatta rahoitusta

Yritysrahoituksen rakenne muuttuu hyvin hitaasti. Pankkikeskeisyys on pk-yritysten rahoituksessa edelleen yleistä. Lähes puolet pk-yritysbarometrin vastaajista katsoo rahoittajien luottopolitiikan kiristyneen ainakin jonkin verran, ja että rahoitusmarkkinoiden muutokset näkyvät rahoitusehdoissa. Barometrin mukaan kireät vakuusvaatimukset ovat pahin tunnistettu este rahoituksen saamiselle.

– Erityisesti pienempien yritysten vakuuspulaa paikkaamaan Finnvera toi markkinoille viime syksynä uuden yrityksille vakuudettoman pk-takauksen, joka kattaa 80 prosenttia pankin myöntämän lainan määrästä, kertoo Timo Lindholm.

Pk-takauksen vakuudettomuuden asiakkaalle mahdollistaa Finnvera ja Euroopan investointirahaston (EIR) solmima takaussopimus.

Pk-yrityksistä lähes puolet suunnittelee toteuttavansa omistajanvaihdoksen tulevaisuudessa

Pk-yrityksistä noin puolet seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehittymistä. Silti turhan usein ikääntyvä pk-yrittäjä ei tule suunnitelleeksi omistajanvaihdosta. Ennustetun demografisen kehityksen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että kaikin keinoin yritetään vauhdittaa omistajanvaihdoksia ja yrityskauppoja. Omistajanvaihdos antaa mahdollisuuden säilyttää yrityksen saavutukset ja kehittää yritystä eteenpäin. 

Pk-yrityksistä 18 prosentilla on kiinnostusta toimintansa laajentamiseen yritysoston kautta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ostohalukkaista yrityksistä ulkopuolista rahoitusta yrityskaupan tekemiseen tarvitsee 78 prosenttia.

Lisätiedot: pääekonomisti Timo Lindholm, puh. 029 460 2910, timo.lindholm(at)finnvera.fi