Content Section
Uutiset

Finnvera tehostaa lahjonnan- ja veroparatiisien vastaista toimintapolitiikkaansa

Finnvera vahvistaa rahoitustoimintansa vastuullisuutta tukevia toimintatapoja. Lahjonnanvastaista toimintapolitiikkaa tehostetaan lisäämällä rahoitushakemuskäsittelyyn rahoitushankkeen osapuolia koskevat taustaselvitykset. Lisäksi Finnvera ottaa käyttöön veroparatiiseja ja näihin liittyvää veronkiertoriskiä tunnistavan ja tiedostavan uuden toimintapolitiikan.

Finnvera soveltaa viennin rahoituksen toiminnassaan OECD:n vientitakuulaitoksia koskevaa lahjonnanvastaista suositusta . OECD on kuluvana vuonna päivittänyt suositusta lisäämällä vientitakuulaitosten velvoitetta tunnistaa rahoitushankkeen osapuoliin kytkeytyvää lahjontariskiä. Suosituksen perusteella myös Finnvera ottaa käyttöön viennin rahoitushakemusten käsittelyssä osapuolia koskevat taustaselvitykset lahjonnan tunnistamiseksi.

−Jos taustaselvityksessä käy ilmi, että joku rahoitushakemukseen liittyvistä osapuolista on lahjontaa koskevalla kansainvälisellä mustalla listalla, tai on viiden hakemusta edeltävän vuoden aikana saanut tuomion, ollut syytteessä tai syyteharkinnassa lahjonnasta edellytetään tahoa antamaan selvitys tapahtuneesta ja korjaavista toimenpiteistä, joilla se pyrkii varmistamaan, että yrityksen toiminnassa ei harjoiteta lahjontaa. Finnvera arvioi, antaako saatu selvitys riittävän varmistuksen, ettei rahoitettavaan hankkeeseen liity lahjontaa, sanoo Finnveran senior compliance officer Anne Haataja.

Politiikat on vahvistettu Finnveran hallituksessa 25.11.2019, ja ne tulevat voimaan 1.1.2020 lukien.

Veroparatiisipolitiikka tunnistaa veronkierto- ja rahanpesuriskit

Valtion omistamana yhtiönä Finnvera on sitoutunut rahoitustoiminnassaan   vastuullisuuteen. EU-rahoituksen veroparatiiseja koskevat rajoitukset kytkeytyvät jo tiiviisti Finnveran kotimaan rahoitukseen, ja Finnvera ottaa koko rahoitustoiminnassaan käyttöön asiakkaiden veroparatiisikytkentöjä koskevan toimintapolitiikan.

Veroparatiiseilla tarkoitetaan maita, joissa on matala tai olematon verotus ja tiukka pankkisalaisuus, mutta ei kansainvälisiä sopimuksia tai lainsäädäntöä läpinäkyvästä omistajuudesta. Veroparatiiseja voidaan hyödyntää veronkierrossa, ja ne muodostavat korkean riskin myös rahanpesutoimintaan. Sekä Euroopan unioni että OECD pyrkivät torjumaan veroparatiisien laitonta käyttöä ja ylläpitävät veroasioissa yhteistyöhaluttomista valtioista niin sanottua mustaa listaa, jota päivitetään jatkuvasti. EU ei myönnä rahoitusta mustalla listalla olevaan valtioon sijoittuneelle taholle .

− Finnveran veroparatiiseja koskevan toimintapolitiikan tarkoituksena on tunnistaa Finnveran asiakasyritykseen tai viennin rahoituksessa ulkomaiseen kauppakumppaniin liittyvä EU:n tai OECD:n mustan listan mukainen veroparatiisiomistus sekä sen aiheuttama veronkierto- ja rahanpesuriski. Ensivaiheessa edellytämme, että asiakasyritys vahvistaa noudattavansa asianmukaisesti verovelvoitteita ja että yritys toimittaa Finnveralle veropolitiikkansa tai allekirjoittaa verotusta koskevan sitoumuksen. Politiikan tavoitteena on osaltaan myös lisätä asiakkaidemme ymmärrystä veroparatiiseihin liittyvän veronkierto- ja rahanpesuriskin osalta, Anne Haataja sanoo.

Lisätiedot:

Anne Haataja, senior compliance officer, Finnvera, puh.  029 460 2852

Lue myös:

Vastuullisuus osa asiakkaidemme menestystä - Finnvera uudistaa rahoitustoiminnan ympäristö- ja sosiaalisten riskien hallintaa