Etsi Finnverasta

Uutiset

Edellinen sivu

Finnvera tarkisti maaluokituksiaan

17.12.2015

Finnvera seuraa 140 poliittisen riskin maata ja luokittelee ne riskin mukaan maariskiluokkiin 0-7, jossa 0-luokka on alhaisimman riskin maa. Maaluokkia tarkastellaan alueittain kerran vuodessa yhteistyössä muiden OECD-maiden kanssa. Vuosittaisessa päivitysvuorossa olivat Latinalaisen Amerikan, Karibian sekä Länsi- ja Keski-Afrikan maat. Arvioinnissa kahden maan luokkaa päätettiin parantaa ja kolmen heikentää.

Globaalin talouskasvun hidastumisesta huolimatta, monissa nyt tarkasteltujen alueiden maissa talous on jatkanut kasvuaan, mutta vastakkaistakin kehitystä on tapahtunut. Varsinkin öljyn ja muiden raaka-aineiden viennistä riippuvaisissa maissa talouskehitys on vientitulojen supistuessa kääntynyt negatiiviseksi. Synkentyneistä talousnäkymistä huolimatta poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus on valtaosin jatkunut myönteisenä.

Brasilian maaluokka heikkeni luokasta 3 luokkaan 4

Brasilian jo neljättä vuotta peräkkäin hiipuva talouskasvu ja korruptioskandaalin myötä paisunut poliittinen kriisi ovat kääntäneet Etelä-Amerikan johtavan talouden näkymät selvästi aiempaa heikommiksi. Poliittisen pattitilanteen pitkittyminen, kotimaisen kysynnän hyytyminen, maan viennille tärkeiden raaka-ainehintojen lasku sekä kyvyttömyys tehdä välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia talouskasvun aikaansaamiseksi pitävät huolen, että maan näkymät pysyvät negatiivisina vielä lähivuodet. Pitemmällä tähtäimellä Brasilia on kuitenkin iso, vahva ja monipuolinen talous, jolla on edelleen kaikki edellytykset nousta taantumasta ja menestyä. Brasilia on maavastuissa mitattuna Finnveran kolmanneksi suurin yli 1,8 miljardin euron vastuilla.

Ghanan maaluokka luokasta 5 luokkaan 6

Ghanan taloudellisesta tilanteesta on oltu huolissaan jo pitkään. Maan julkinen velka on kasvanut, talouskasvu takeltelee ja valuutan arvo heittelehtii. Taloutta rasittavat myös raaka-aineiden matalat hinnat. Ghanan rahoituskulut ovat suuret ja valuuttavarannot matalat. Poliittinen tilanne on kuitenkin rauhallinen, ja IMF sekä Maailmanpankki ovat vahvasti läsnä Ghanassa. Kansainvälisten rahoituslaitosten tuki luo edellytyksiä tilanteen parantamiselle tulevaisuudessa.

Beninin ja Norsunluurannikon maaluokat paranivat luokasta 7 luokkaan 6

Benin on poliittisesti rauhallinen maa, jonka talouden odotetaan kasvavan lähivuosina. Valtion velka on verrattain alhainen, ja lähivuosina painopiste tulee olemaan tärkeiden rakenteellisten muutosten tekemisessä ja liiketoimintaympäristön parantamisessa. Beninin tärkein kauppakumppani on Nigeria, jonka ongelmat heijastuvat Beniniinkin.

Norsunluurannikon talouskasvu on hyvin vahvaa, jopa 7 prosenttia vuodessa. Lähitulevaisuuden näkymät ovat valoisat, infrastruktuuria parannetaan jatkuvasti ja liiketoimintaympäristöä yritetään saada paremmaksi. Poliittinen tilanne on rauhallinen ja se luo pohjan pitkäkestoiselle kehitykselle.

El Salvadorin maaluokka luokasta 4 luokkaan 5

Maan talouskehitys on tasaisesti heikennyt samalla kun sisäpoliittiset erimielisyydet vaikeuttavat tarvittavien rakenteellisten uudistusten tekemistä. El Salvadorin liiketoimintaympäristö on kuitenkin edelleen kohtuullisella tasolla, ja Yhdysvaltojen talouden piristyminen lupaa parempia aikoja myös El Salvadorin talousnäkymiin.

Vientitakuiden myöntämistä Kuubaan avataan vähitellen

Finnvera ei ole useaan vuoteen myöntänyt Kuubaan vientitakuita. Kuuba maksoi Finnveralle lyhyen maksuajan velkansa, jonka seurauksena Finnvera avasi syyskuussa Kuuban lyhyen maksuajan rembursseille. Maan myönteistä kehitystä on edesauttanut Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteiden paraneminen. Keskipitkän maksuajan takuiden avaaminen edellyttää, että Kuuba sopii velkojiensa kanssa monenkeskisestä velkojen uudelleen järjestelystä. Myös Suomella on saatavia Kuubasta.

Iranin tilannetta seurataan tarkasti

Ydinohjelmaneuvotteluissa saavutettiin sopu kesällä. Tästä alkoi prosessi, joka onnistuessaan toisi Iranin osaksi globaalia taloutta. Talouspakotteet ovat vielä voimassa, ja Iranilta vaaditaan sopimuksen tarkkaa noudattamista atomienergiajärjestö IAEA:n valvonnassa. Pakotteiden ollessa voimassa Finnvera ei voi myöntää vientitakuita Iraniin. Mikäli tilanne muuttuu, mahdollisuuksia maan avaamiselle vientitakuille arvioidaan uudestaan. IAEA vahvistaa sopimuksen täyttämisen, jonka seurauksena pakotteita aletaan purkaa.

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot