Content Section
Uutiset

Finnvera: Kasvuhakuisten ja kansainvälistyvien yritysten rahoitukseen uusia ratkaisuja

Talouden suhdanteen tasaantumisesta huolimatta suomalaisilla pk- ja midcap-yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa. Suomalaiset yritykset ovat taloudellisesti erinomaisessa kunnossa, mikä antaa hyvät edellytykset uudistua, investoida, kasvaa ja kansainvälistyä. Finnvera hakee uusia ratkaisuja, joilla etenkin pienten kasvuhakuisten yritysten rahoitusta voitaisiin helpottaa. Olemme valmiit lisäämään omaa rooliamme ja rahoitusosuuttamme painopistealueilla, joilla havaitsemme rahoituskapeikkoja, sanoo pk- ja midcap-rahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Finnveran pk- ja midcap-yrityksille vuonna 2018 myöntämästä rahoituksessa aiempaa suurempi osuus, 38 prosenttia (34), kokonaishankkeista kohdistui investointeihin. Positiivista oli myös kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten lisääntynyt investointihalukkuus. Vaikka suhdannehuippu näyttää olevan takana, talouskasvu ei lopu. Siksi kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten kasvuintoa ja pk-yritysten investointihalukkuutta on entistä tärkeämpää vahvistaa, Juuso Heinilä sanoo.

– Suhdannekehitys huomioon ottaen tarvitsemme näiden yritysten aktiivisuutta. Talouden kasvu jatkuu, mutta maailmantalouden veto ei ole yhtä hyvää kuin edellisvuosina. Tarvitaan investointeja, sekä kiinteitä että aineettomia. Maailmalla riittää ostajia ja asiakkaita. Digitaalisuuden ja digitaalisen markkinoinnin keinoin suomalaiset yritykset voivat ottaa merkittäviä kasvu- ja kansainvälistymisaskelia myös kotimaasta käsin.

Kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset ovat yksi Finnveran rahoituksen keskeisimpiä kohderyhmiä, jonka kasvun edellytyksiä pyritään parantamaan kaikin keinoin.

– Haemme uusia ratkaisuja, joilla etenkin pienten kasvuhakuisten yritysten rahoitusta voitaisiin helpottaa. Tulemme muun muassa hyödyntämään Euroopan investointirahaston Cosme-takausohjelmaa, joka on tarkoitus allekirjoittaa alkuvuoden aikana ja ottaa sen jälkeen mahdollisimman pian käyttöön. Olemme myös valmiit lisäämään omaa rooliamme ja rahoitusosuuttamme painopistealueilla, joilla havaitsemme rahoituskapeikkoja. Finnveran toiminta on tavoitteiden mukaisesti ollut itsekannattavaa koko 20-vuotisen toiminnan ajan, ja se antaa meille mahdollisuuden lisätä riskiä tärkeillä painopistealueillamme, Heinilä sanoo.

Suomessa yritysten rahoitusmarkkinat toimivat eurooppalaisittain erittäin hyvin, ja esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahaston, ESIR:n, käyttö on löydetty Suomessa hyvin. Heinilän painottaa, että Finnvera haluaa osaltaan varmistaa, ettei yritysten kasvu jää kiinni rahoituksesta.

– Jatkamme myös työtä yritysten omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi. Erityisesti työllistävissä yrityksissä omistajanvaihdos on iso mahdollisuus, sillä yrityskauppa lisää usein kasvuhakuisuutta selvästi. Monet tutkimukset osoittavat, että nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia yrittäjyydestä uravaihtoehtona. Haluaisin nähdä tämän kiinnostuksen konkretisoituvan siten, että nuoret tulevat omistajiksi jo toimiviin yrityksiin, mikä on tunnetusti riskittömämpi tapa aloittaa yritystoiminta.

Vuonna 2018 Finnvera oli mukana rahoittamassa yli 900:a omistajanvaihdosta 129 miljoonalla eurolla.

Pk-yrityksille lisätietoa viennin riskeiltä suojautumisesta

Finnvera myönsi pk-ja midcap-yritysten vientiin liittyviä takauksia ja takuita vuonna 2018 kaikkiaan 178 miljoonalla eurolla (181). Strategisena tavoitteena on lisätä viennin rahoituksen palveluja käyttävien yritysten määrää 30 prosentilla vuodesta 2018 vuoteen 2021 mennessä.

Viime kesäkuussa julkistettu, Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n teettämä vientikaupan rahoitusbarometri osoitti, että pk-yritykset eivät tunne viennin rahoituksen keinoja riittävästi ja yritykset kärsivät siksi luottotappioita tai menettävät kauppoja. Tämä sai teettäjätahot käynnistämään pk-yrityksille suunnatun neuvontakiertueen yhdessä pankkien ja luottovakuuttajien kanssa.

 

–Viestimme on, että varovainenkin yritys uskaltaa lähteä kansainvälistymään, sillä riskeiltä voi suojautua. Ostajalle tarjottu rahoitus puolestaan voi ratkaista kauppoja suomalaisille. Kiertueen tavoitteena on lisätä pk-yritysten osaamista suojautumisessa ja rahoituksen hyödyntämisessä. Viime vuonna kiertueelle osallistui noin 200 yritystä, ja kiertue jatkuu tänä vuonna. Lisäksi Finnvera järjesti viime vuonna lähes 50 yrityskohtaista rahoituspajaa, joiden määrä aiotaan kolminkertaistaa tänä vuonna.

Pk-yritysten vientikaupan keskimääräinen koko oli Finnveran tilastojen mukaan 400 000 euroa vuonna 2018. Finnvera on kehittänyt viime vuosina uusia tuotteita pienten, alle 2 miljoonan euron arvoisten vientikauppojen rahoittamiseen viennin vauhdittamiseksi ja monipuolistamiseksi. Uudet tuotteet ovat herättäneet vientiyrityksissä kiinnostusta enemmän kuin rahoituksia on pystytty järjestämään, sillä kasvavasta kysynnästä huolimatta pankkien rajalliset valmiudet yksittäisten vientikauppojen rahoittamiseen ovat hidastaneet tuotteiden käyttöönottoa, erityisesti pk-yritysten vientikauppojen rahoituksessa.

Pk- ja midcap-yritysten viennin vauhdittamisen lisäksi Finnvera lähtee aktiivisesti selvittämään, miten suomalaisten keskisuurten, midcap- tai Mittelstand-yritysten, määrää saadaan kasvatettua muun muassa rahoituksen keinoin.

Lisätiedot:

Juuso Heinilä, liiketoimintajohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2576