Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

Vientikaupan rahoitusvaihtoehtoja tunnetaan pk-yrityksissä huonosti

04.09.2012

Vientikauppaa harjoittavissa pk-yrityksissä tunnetaan huonosti vientikaupan rahoitusvaihtoehtoja. Pk-yritysten rahoitustarve kohdistuu erityisesti käyttöpääomaan, kun taas investointien osuus jää edelleen vähäiseksi. Tiedot ilmenevät syksyn Pk-yritysbarometristä.

Pk-yritysbarometriin vastanneista vientikauppaa harjoittavista yrityksistä lähes puolet kokee tuntevansa vientikaupan rahoitusvaihtoehtoja melko tai erittäin huonosti. Vain 4 % vastanneista tuntee rahoitusvaihtoehdot erittäin hyvin. Tähän tarpeeseen vastaa osaltaan Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelma, joka tarjoaa pk-yrityksille työkaluja ja osaamista vientikauppojen rahoitukseen. Ohjelman keskeisintä sisältöä on konkreettisiin vientikauppoihin liittyvä yhteistyö yrityksen, tämän pankin ja Finnveran kesken.

– Viime keväänä alkanut ohjelma on saanut myönteistä palautetta ja sitä jatketaan syksyllä. Vientikaupan rahoituksessa on paljon vaihtoehtoja, ja harva tuntee niitä kaikkia. Ohjelmassa yritys ja rahoittajat ovat yhdessä määrittäneet yrityksen vientikaupan rahoitustarpeita ja hakeneet juuri niihin sopivia ratkaisuja, kertoo toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Ohjelman toinen hakukierros päättyy 28.9.2012. Ohjelmaan haetaan nyt erityisesti yrityksiä, jotka valmistavat investointitavaroita, kuten koneita, laitteita ja tuotantolinjoja. Lisätiedot: www.finnvera.fi.

Varovaisuus investoinneissa näkyy pk-yritysten rahoitushakemuksissa

Epävarmat talousnäkymät ja rahoitusmarkkinoiden kiristyminen vaikuttavat edelleen pk-yritysten rahoituksen kysyntään. Erityisesti investointeihin suhtaudutaan varovaisesti. Vain 14 % rahoituksen hakemista suunnittelevista yrityksistä kertoo tarvitsevansa rahoitusta ensisijaisesti laajennusinvestointeihin. Neljännes yrityksistä ilmoittaa käyttöpääoman tarpeen pääasialliseksi syyksi rahoituksen hakemiseen.

Barometrin mukaan lähes 80 % rahoitusta suunnittelevista yrityksistä aikoo kääntyä rahoitustarpeineen pankin puoleen. Finnverasta rahoitusta aikoo hakea neljännes. Vahvasti kasvuhakuiset ja suhteellisen uudet yritykset ovat keskimääräistä enemmän kiinnostuneita Finnveran rahoitusratkaisuista.

– Finnveran toiminnasta kesäkuussa julkaistu kansainvälinen arvio on hyvin linjassa barometrin kanssa: meitä odotetaan riskinjakajaksi yritystoiminnan aloittamiseen sekä kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseen, toteaa Heikkilä.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2012 barometri perustuu 3 900 pk-yrityksen vastauksiin.

Lue myös:

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 029 460 2400
tiedottaja Terhi Kannisto, puh. 050 571 3610

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot