Etsi Finnverasta

Tiedotteet

Edellinen sivu

TEM tiedottaa: Hallitus edistää pk-yritysten joukkovelkakirjalainamarkkinoiden syntymistä

13.06.2014

Valtioneuvosto päätti 12.6.2014 antaa Finnveralle valtuudet osallistua pk-yritysten joukkovelkakirjalainojen merkitsemiseen enintään 300 miljoonalla eurolla 1.7.2014 - 31.12.2017 välisenä aikana. Hallitus haluaa edistää päätöksellä pk-yritysten joukkovelkakirjalainamarkkinoiden syntymistä.

Lisäksi hallitus päätti Finnveran riskinoton lisäämistä korottamalla valtion korvausosuutta valtiontukialueiden I ja II ulkopuolella syntyneistä luotto-ja takaustappioista. Lähinnä Etelä-Suomea koskeva valtion korvausosuus nostetaan 40 prosentista 55 prosenttiin. Korvausosuuden nosto muodostaisi nykyistä paremman tasapainon tukialueiden ja niiden ulkopuolella olevien alueiden ja kasvukeskusten välillä. Finnvera voi korotuksen avulla lisätä riskinottoa tukialueiden ulkopuolella olevien yritysten osalta.

Pienten ja keskisuurten yritysten pankkirahoituksen saatavuus on vuonna 2008 alkaneen rahoituskriisin jälkeen vaikeutunut pankkien kiristyneen luotonannon sekä korotettujen vakavaraisvaatimusten seurauksena. Myös edelleen jatkuva heikko ja epävarma taloustilanne lisää luottotappioiden riskiä ja vähentää pankkien riskienottohalukkuutta erityisesti pitkäaikaisen rahoituksen osalta.

Yritysten rahoitusmahdollisuuksien monipuolistamiseksi on tarve kehittää pankkirahoituksen rinnalle muita markkinaehtoisia rahoituskanavia, kuten joukkovelkakirjalainamarkkinoita.

Valtion omistama Finnvera Oyj parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Kari Parkkonen, TEM, p. 029 50 64938

Puhelinvaihde

029 460 11 (ark. 8.00-16.15)


Rahoitusneuvonta

029 460 2580 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Muu asiointi

029 460 2790 (ark. 9.00–16.15)

Avaa chat
Helsingin-pääkonttori

Porkkalankatu 1

PL 1010, 00101 Helsinki


Kuopion-pääkonttori

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


Katso kaikki yhteystiedot